Friday, November 19, 2021
MARYAJ JWIF LA - KI JAN LI YE?

Maryaj jwif la: Men koulyè a nap ba ou tout bagay ou bezwen konnen ladan'l lan!

Publikasyon sa a, se yon atik ki te afiche Pa Shlomo Shulman, Esh Latino.

Ki rituèl ki gen nan yon maryaj jwif? Yon maryaj jwif se yon seremoni maryaj ki swiv lwa jwif yo, ki baze sou Tora, pawòl Bondye ki te vin tradisyon moun nan Bib la. Pandan ke seremoni maryaj yo ap varye, karakteristik yo komen nan tout maryaj jwif yo; nap jwenn nan chak maryaj: yon ketubah ki te siyen pa de temwen; nap jwenn yon Houpah mo ebre pou Baldaken; yon bag posede pa fiyanse a, pou li ka bay lamarye a anba Baldaken an; nap jwenn tou aksyon pou fiyanse a ka kraze yon vè kòm yon senbòl.

Isit la se lis la konplè sou tradisyon biblik Maryaj yo:

1) Jèn nan jou maryaj la. ...
2) Vwal la sou lamarye a. ...
3) Moman lè yap siyen Ketubah la. ...
4) Echanj pwomès Anba Hupah a (Baldeken an). ...
5) Moman lè yap mete bag la nan dwèt fil la. ...
6) Indirect fiyanse a. ...
7) sèt benediksyon yo yap resite pou nouvo marye yo. ...
8) Diven se yon bagay ki kle nan seremoni an.

Ann aprann siyifikasyon ki pi fon nan chak pati ki gen nan Maryaj Pep Bondye a.


Yon maryaj tradisyonèl jwif plen ak rituèl ki gen sans, senbolize bote nan relasyon ki genyen ant mari ak madanm, osi byen ke obligasyon yo youn ak lòt ak pèp jwif la.


Gid sa a tap eksplike pou nou bote a ki geyen ak kè kontan an nap jwen nan tradisyon maryaj jwif yo.


Jou Maryaj La


Nan maten byen bonè jou maryaj la, se jou pi gwo bonè nan lavi nouvo koup la. Jou sa a konsidere kòm Jounen Yom Kipur (Youn nan fèt solanèl nan bib la) pou Hatann la (misye kap marye an ebre) ak Kala (lamarye an ebre), depi jou sa a tout sot erè pase yo padonnen, nan jou sa a de nanm yo pral fonn nan yon sèl nanm nouvo ak konplè.

Menm jan nap fè nan Yom Kipur, de pèsonn sa yo tou; Hatann nan avèk kala a  nan ka sa a, depi maten jouk apre konklizyon seremoni maryaj la Yo p'ap manje anyen tout jounen an. Nan seremoni an, Hatann nan pral mete yon kitel, yon rad tradisyonèl blan moun yo mete nan jounen Yom Kipur.


Kabalat Panim

Li se yon bagay òdinè pou Hatann nan, li pa ka wè kala a pou yon semèn konplè anvan maryaj la. Sa pral ogmante antisipasyon de moun sa yo ak eksitasyon nan evènman kap vini an. Se poutèt sa, anvan seremoni maryaj la, Hatann nan ak kala ap resevwa envite yo, Chak sou bò pa li. Se bagay sa a yo rele "Kabalat Panim".

Tradisyon jwif la ap konpare koup sa a ak yon Larenn ak yon wa. Kala a chita sou yon "fòtèy" pou resevwa envite li yo, pandan tan sa a Hatann la li te antoure pa envite kap chante pou li ak yap aplodi'l.

Nan moman sa a manman Hatann nan ak manman lamarye a kraze yon asyèt. Koutim sa a vini pou montre gravite ki gen nan angajman an: menm jan yon asyèt kraze pa janm ka repare konplètman, se konsa yon relasyon kraze pa janm ka repare totalman.
Ki Sa Nou Rele Badeken?

Pwochen etap nan seremoni an se "Badeken" an, Hatann nan ap bese vwal la nan figi kala a. Vwal la senbolize lide modesti, epi li transmèt leson an ke byenke aparans fizik ka bèl anpil, nanm ak karaktè moun yo esansyèl ak sipwèm.

Hatann nan, akonpaye pa fanmi ak zanmi li, lap apwoche kote kala a chita epi lap bese vwal la sou figi fil la. Sa se yon koutim ansyen ki sinbolize angajman Hatann geyen pou'l abiye ak pwoteje madanm li. Li tou se yon bagay nou erite nan memwa nou geyen nan moman lè Rivka (Rebeka) te vin marye Izaak pitit Abraham nan Bib la, Rivka oswa Rebeka se li ki te premye fil, ki te kouvri figi'l 'anvan li te jwenn Izaak, Hatann pa li (Nan Jenèz Ch. 29).


Hupa a (Baldeken an)

Maryaj la pran plas anba Hupa a (Baldeken Maryaj La), se yon senbòl nan kay la, nouvo koup la pral bati ak pataje ansanm. Li ouvè sou tout kote, menm jan Abraham ak Sara te gen tant yo ouvè sou tout kote pou akeyi zanmi ak fanmi yo, yo tap bay ospitalite san kondisyon.

Hupa a jeneralman selebre deyò, anba zetwal yo, kòm yon siy benediksyon Bondye bay patriyach Abraham ke pitit li yo pral "tankou zetwal yo nan syèl la" (Jenèz 15: 5).

Hatann an ak kala a pa mete bijou anba Hupa a. Angajman mityèl yo baze sou kiyès yo ye tankou yon moun epi yo pa sou kèk posesyon materyèl.

Hatann la ap antre nan Hupa, Kala ap swiv li ladan'l, anjeneral de paran yo ap akonpaye yo nan Hupa a.

Anba Hupa a, kala a ap vire sèt fwa alantou Hatann lan. Menm jan Bondye te bati mond lan nan sèt jou, Menm jan tou kala a ap kalkile koman yap bati nouvo mond koup la. Nimewo sèt la tou senbolize konplè, pou yo di nou ke sèlman ansanm yo ka konplè, yo pa ka reyalize anyen separeman. Kala a Lè sa a, ap vin kanpe sou bò dwat Hatann lan.


Benediksyon Angajman (Kidushin)

Yap itilize de Vè diven nan seremoni maryaj la. Premye Vè a akonpaye benediksyon angajman an, epi apre li resite, koup la bwè nan Vè a.

Diven an, se yon senbòl nan kè kontan nan tradisyon jwif yo li ye, ki asosye ak Kiddush (Angajman an), Benediksyon an se yon lapriyè sen pou Bondye li ye. Lapriyè sa a nap resite'l tou nan Jounen Shabat ak nan joun Fèt solanèl yo Bondye ta bannou nan Bib la. Maryaj la menm, nou rele Kidushin an ebre, Kidush vle di sanktifye, Maryaj la se yon sanktifikasyon li ye, pou gason ak fil kap marye a.
Livrezon an Nan Bag La

Nan règleman maryaj jwif yo, seremoni vin ofisyèl lè Hatann nan ap bay yon objè ki gen valè pou kala a.  Tradisyonèlman nap ofisyalize avèk yon bag. Bag la ta dwe fèt an lò lis, san tach ni dekorasyon ladan'l (pou egzanp, bèl pyè yo kap koute chè a) - menm jan yon maryaj espere yo dwe youn nan bote senp.

Hatann an kounye a pran bag maryaj la nan men l ', epi lap kontanple atantif devan de temwen, li deklare madanm li, "Gade, ou se fiyanse m' ak bag sa a, dapre lalwa Moyiz la ak pèp Izrayèl la.". Li Lè sa a, mete bag la sou dwèt la nan men dwat lamarye a. Selon lalwa jwif yo, sa se moman santral seremoni maryaj la, e koup la marye nèt.


Si kala a vle tou bay chatan an yon bag, yo ka fè sa, men sa rive sèlman apre seremoni an, epi yo pa nan chuppah la. Sa a se pou fè pou evite konfizyon sou sa ki konstitye vre maryaj, jan sa make nan Tora a.


Ketuba (Kontra Maryaj La)

Koulye a, nap vini sou lekti ki gen yon relasyon ak se yo rele Ketuba a, bagay sa a se tankou yon kontra fè pou Maryaj yo, istwa Ketuba soti nan tan biblik milenè Pep Jwif la, Tèks orijinal Ketuba a nan lang Arameyen. Nan yon maryaj jwif, Hatann lan pral aksepte divès responsablite ki detaye nan Ketuba sa a. Devwa prensipal li yo se bay madanm li manje, Bay li abri ak Rad pou madanm li ka pote, epi Hatann dwe atantif bezwen emosyonèl madanm lan. Bagay sa a te fè pou pwoteje dwa fanm jwif yo, li tèlman enpòtan ke maryaj la pa ka fòmalize jiskaske kontra sa a te fini.

De Temwen yo pral siyen dokiman ansyen sa a, se yon dokiman ki gen akò pouvwa legalman obligatwa. Ketuba a se pwopriyete madanm lan li ye a epi li dwe gen aksè nan dokiman an pandan tout tan maryaj li pral dire. Dokiman an souvan ekri nan yon bèl travay atistik, yo dwe ankadre'l, gen yon koutim pou madanm yo metel nan kay manman yo.

Lekti ketuba a aji kòm yon poz ant premye pati seremoni an - Kidushin ("Angajman an"), ak dènye pati a - Nisuin ("Maryaj la").
7 Benediksyon yo

Sèt benediksyon yo (Sheva Bra'hot yo) yap resite yo kounye a sou dezyèm vè diven an. Tèm benediksyon sa yo konekte Hatann nan ak kala a pou lafwa nou nan Bondye kòm kreyatè mond lan, se li kap bannou kè kontan an ak lanmou, ak se li tou ki redanmtè pèp nou an.

Se nòmalman yon Raben ki pral resite benediksyon sa yo, nenpòt lòt pèsonn nan fanmi yo ka resevwa yon pati nan resitasyon an kòm yon onè.


Nan fen sèt benediksyon yo, Hatann nan ak kala pral bwè ankò kèk plis diven.


Kase Vè a

Kounye a nap mete yon vè a tè a, pou kite Hatann nan kraze l 'ak pye l'. Sa sèvi kòm yon ekspresyon de tristès sou destriksyon tanp Letènèl lan ki te nan lavil Jerizalèm. Avèk aksyon sa a nap idantifye nouvo koup la ak desten espirityèl ak desten nasyonal pèp jwif la. Se pou nou konnen ke pep Jwif la, menm nan moman  ki gen yon pi gwo kè kontan, yo toujou okouran de legzijans salmis la nap toujou "mete lavil Jerizalèm lan anlè, pi wo pase kontan ki gen nan kè mwen."


(An Izrayèl, etap Vè kase sa a fèt anvan lekti ketuba a).


Sa make fen seremoni an. Avèk yon gwo kriye: "Mazel Tov," Hatann nan ak kala a Lè sa a, resevwa yon resepsyon antouzyastik nan men envite yo menm jan yo kite Hupa a ansanm ak tèt nan direksyon chanm Yihud la, yon chanm tanporè pou ke Hatann lan ka gen yon moman prive ak nouvo madanm li.


Moman Nan Chanm Yihud La

Lè sa a, moman rive pou yo kite koup la nan yon chanm prive, kote yap rete pou kont yo pou kèk minit. Moman izolasyon sa a tap revele nouvo kondisyon nan lavi koup la pral viv ansanm kòm mari ak madanm.


Koup la tap fè yon jèn depi byen bonè nan maten, lè moman izolasyon sa a vini, se yon moman ideyal pou yo kraze jèn an.
SEUDA A - MANJE FESTEN POU MARYAJ LA

Li se yon Mitzva pou envite yo pote bay nouvo koup la kè kontan (Simha an ebre). Se yon komandman pou nou bay Hatann nan ak kala a Kè kontan nan jou maryaj yo. Se yon moman yap viv ak anpil mizik ak danse pour selebre ak nouvo koup la lajwa kap gouvène nan gwo moman sa a. Pou pote ogmantasyon nan kè kontan ki gen okazyon an, kèk envite pral jungle ak zak akrobatik.

Apre repa a, se moman pou resite Birkat Hamazon nan (Yon Lapriyè ak benediksyon aprè repa a) resite, ak Sheva Brachot la yo repete.


Pandan semèn nan apre maryaj la, li se òdinè pou zanmi ak fanmi yo prepare manje fèstivite nan onè nan chatan la ak kala la. Yo rele sa semèn Sheva Brachot, paske nan benediksyon yo te di nan konklizyon chak nan manje sa yo fèstivite.