Monday, May 29, 2023

Kèk ane de sa, Japon te fè fas a yon mank de pwason, ki te mennen nan enpòte pwason ki soti lòt bò dlo. Sepandan, pwason ki te vwayaje pandan plizyè jou sou bato yo tap pèdi gou fre karakteristik yo. Pou remèdye pwoblèm sa a, yo te enstale frizè sou bato yo pou konsève fraîcheur pwason yo pandan transpò. Malerezman, menm yon fwa dekonjle, pwason yo pa t 'reprann gou natirèl yo.

 Nan rechèch yo pou jwenn Yon solisyon, Japonè yo te deside enstale basen dlo sou bato yo, kidonk pèmèt pwason yo naje pandan vwayaj la. Sa te asire yo rive nan Peyo Japon vivan. Sepandan, menm ak amelyorasyon sa a, goumè pa t 'kapab jwenn gou nan pwason fre ki kenbe lokalman. Jwenn yon solisyon pou konsève gou natirèl pwason an san okenn degradasyon se te yon defi.

 Lè sa a, yon chèchè Japonè sijere entwodwi yon ti reken nan basen an. Malgre ke lide sa a te sanble fou paske reken an ta ka manje pwason yo, chèchè a te eksplike ke pwason ki pral siviv yap nan bon kalite eksepsyonèl. Entrige, yo te eseye eksperyans la ak tout bon, reken an te manje kèk pwason, men Pearson sa yo ki te echape  Chas reken an yo te jwenn yon bon gou.

 Chèchè a te revele sekrè li nan eksplike ke pwason yo pa sèlman bezwen dlo pou yo viv, men yo bezwrn enèji tou. Yo jwenn enèji sa a lè yap fè fas ak yon menas lanmò ak difikilte pou yo chape anba li. Nan bato yo, pwason ki te pase tan yo evite reken an te devlope yon enèji ekstraòdinè ki te amelyore gou yo.

 Istwa sa a anseye nou yon leson ki gen anpil valè: nan lavi, tout moun gen defo ak eprèv yo simonte. Lè nou konfwonte yo ak korije yo, nou devlope yon enèji ekstraòdinè. Li se enèji enteryè sa a ki pral ba nou "yon bon gou", sa vle di moun ki te eksplwate totalman fòs enteryè yo. Avèk èd Dye, pandan n ap goumen pou simonte defo nou yo ak eprèv nou yo, n ap devlope yon fòs enteryè ki pral fè nou eksepsyonèl. (Fèyè Avot oswa Banim n°173)

 Binyamin Benhamou

Monday, May 8, 2023
TORAH-BOX - KESYON KASHROUPT:


Lakay Pizza Hut - Eske Nap Jwenn Yon Pizza Margarita Kasher?


0:01
Se konsa, ki jan ou kòmande nan Pizza Hut tou? Li pa kasher, pa vre? Ou wè, mwen te pran yon Pizza Margherita. Kisa ki gen ladan l'; Se farin, sòs tomat, ak fwomaj; li dwa nan kasher, wi. Èske nap jwenn Pizza kasher nan nenpòt nan etablisman yo?

0:15

Absoliman pa – Kit se: Pizza Hut, Pizz'abbit, Domino's Pizza oswa

0:18

Yon pitza atizan an nan kwen lakay nou, ou pa ka manje l, menm si se pi senp nan Pizza yo li te ye, ki gen sèlman farin, sòs tomat, ak fwomaj ak pètèt legim, tankou: dyondyon, piman, etc.

Non, ou pa ka manje yon Margarita nan nenpòt restoran. Repons lan se tou senpleman non, paske nan nenpòt restoran, yon farin Pizza Margarita ap reprezante omwen twa pwoblèm nan Kashrout: 

1) fwomaj nap jwenn nan Pizza yo pa kasher, yo souvan fèt ak pwodwi bèt ki pa Kasher, ak yap kwit tout Pizza sa yo menm fou a ki pa Kasher, epi depi restoran yo regilyèman ap prepare Pizza ak Janbon, 

2) pou egzanp: menm yon Pizza san fwomaj pa ka Kasher ak gou kochon an ki gen nan yo; sou lòt bò a, 

3) farin lan nan gwo volim nan chenn Pidzerya tankou Pizza Hut trè souvan ap itilize pwodui amelyoran nan farin lan ki ka gen orijin bèt (animal). 

Tankou mono ak digliserid nan asid gra, oswa Pentosanase ak amilaz; 


nap jwenn menm pwoblèm sa a nan Pizza atizanal yo, oswa nan Pizza conjele nan frizè yo. 

Se poutèt sa, yon moun pa ka manje yon Pizza chak jou san yon sipèvizyon rabinik sou restoran yo, 

ak sou fabrikasyon Pizza nan frizè yo, tout Pizza yo ap Kasher sèlman, si yo gen yon senbol tanpon Kasher sou bwat la.

[Mizik]