Tuesday, March 1, 2022LAPRIYÈ POU'M KA MARYE YON KI GEN OTORITE NAN TORAH A, 
YON EKSPÈ AK YON ESPESYALIS NAN LALWA

Lapriyè pa Rav E. Berland 
 
Pou w ka marye ak yon etidyan Tora
#285


POU'M KA YON MARYE
AK POU'M KA GLORIFYE NON SYÈL LA AK POU'M KA MARYE YON MENNAJ KI SE
TORAH SCHOLAR


Pwopriyetè Linivè a, moun ki ka fè tout bagay, "Mwen leve (302) je mwen (140) Pou'm wè (31) mòn  (160), kote (101) m'ap jwenn (19) èd mwen (287)" = 1140.

Lè'm rive nan laj [inserte laj]..., "O (401) Etènèl (26) Bondye (66) ki nan syèl la (395) mwen (61) sezi (211) = 1140".

Jan sa te di sou Yonah, e ke li tap merite pou'l sanktifye (410) non (340) Bondye ki nan syèl la (390) = 1140, e ke mwen ka vin yon lamarye nan yon bat je (305) (130) = 435. An mèm tan tou sa dwe rive pandan map viv tout tan m yo, “nan lavil (458) Jerizalèm (596) Alelouya (86)” = 1140. “Epi jijman (445) Letènèl (26) yo se verite (441) yo ye ak jistifye (200) ansanm ( 28) ” = 1140.

Epi se pou m merite yon ti moman anvi sa a, pou'm vin yon lamarye avek yon etidyan Torah, jan sa di:


"KE (501) LI KREYE (203) LAJWA (656) AK BÈNÈ (359) MARYE A (458) AK LAMARYE  A (61)" = 2238.

“Epi m ap kase (515) baton (449) jouk yo (160) epi m ap mennen yo (63) (461) dwat (602)” = 2238.