Friday, July 29, 2022
NANM NAN, SE YON ETENSÈL ENÈJI SOTI NAN BONDYE, NAN TOUT BAGAY LI YE

Èske w toujou gen anpil difikilte pou w konprann nosyon nanm jwif la? Ou te panse ou te konprann kòrèkteman, men pa byen? Ou toujou gen dout? Se konsa, rete kanpe, paske Shiour sa a ta ka jis sa ou bezwen.

Tradui ak adapte pa Enerio Yochanan Benorinu

Se apre ke Etènèl te soufle souf lavi a bay Adan ke premie Nonm sa a te vin tounen yon nanm vivan. Se konsa tou nou te aprann ke chak kreyasyon gen yon nanm la dann tou.

Nan benediksyon ke nou resite le pli vit nou leve, nou di: "Bondye mwen! Nanm ou mete nan mwen an pi, ou kreye l, ou fòme l, ou soufle l nan mwen epi ou konsève nan tèt mwen. Ou menm nan tan kap vini an W ap retire l nan men m pou w refè l nan mwen nan tan k ap vini an.Tout tan ke nanm nan nan mwen mwen rekonèt devan Ou Etènèl Bondye mwen ak Bondye zansèt mwen yo, Souvren tout kreyati yo, Mèt. nan tout nanm. Sous benediksyon Ou se, Etènèl, ki restore nanm nan kò san lavi."

NAP PALE NAN ELEVASYON NANM LAN

Nanm diven an se yon esans endivizib, endisolubl lye ak Dye, jan sa di nan vèsè a "Pou yon pati nan Bondye se pèp li a" (Det. 32:9) ak jan sa di pa Rabi Shimon Bar Yo 'te rayi sou tèt li: "Mwen. nanm se youn ak li, tankou yon flanm dife, atache ak li. Men, piske li soti nan Enfini an - Ein Sof la - pou finalman abiye nan yon kò fizik, nanm nan pral desann, atravè senk mond yo (ki pral diskite nan yon lòt atik), kite yon rasin nan chak nan mond sa yo, jiskaske li abiye ak yon kò fizik. Kidonk, gen senk nivo nanm nan, oswa nivo konsyans Dye, ki koresponn ak diferan plan reyalite yo, oswa nivo revelasyon/kachèt divin manifeste nan chak monn sa yo.

Nanm nan, abiye nan kò a, se yon refleksyon nan Fòm diven an, yo rele tselem oswa tselem Elohim. Yo ka dekri Tselem Elohim sa a kòm mwazi espirityèl fòm fizik lòm, ki konekte kò l ak nanm li. Mwazi sa a sòti nan konfigirasyon sefirot la, ki estriktire mond yo nan ki nanm nan pase nan desandan li nan direksyon pou kò a.

Moun gen ladan l tout Kreyasyon... Menm jan dimansyon eksteryè nanm nan se yon refleksyon nan konfigirasyon sefirot la, dimansyon enteryè li reflete Limyè Enfini, ki eklere sefirot la. Yo rele refleksyon sa a demout Elohim (imaj Bondye a). Kidonk, lòm gen ladan l tout kreyasyon an, soti nan pi wo espirityalite a rive nan materyalite ki pi trivial la.

Konsènan sèvis diven lòm nan, nivo nanm sa yo ka dekri kòm senk nivo k ap ogmante nan konsyans Dye ak di Bondye mèsi. Yo rele yo (nan lòd monte) Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya ak Yechida. Konsènan nivo sa yo diferan nan nanm nan, Zohar a anseye ke lè yon moun fèt, li resevwa yon Nefesh nan mond lan nan Assiya, ki pi ba nan mond yo, ki konstitye nivo a nan pi gwo kache nan men Dye. Si, grasa sèvis Bondye ak bon aksyon li, li fè tèt li diy, lè sa a li resevwa yon Ruach, ki soti nan mond Yetzira. Grasa yon pi gwo travay toujou, li ka jwenn revelasyon nivo Neshama, ki koresponn ak mond Briah la. Gras a yon wo degre de pirifikasyon, li ka rive nan nivo Chaya, ki koresponn ak mond lan nan Atzilut, e menm nan Yechida ki se konsyans diven nan nivo Adan Kadmon ak pi lwen. ("Pi lwen pase" paske nivo nanm yo rele Yechida a transandan nan sans li tout mond yo, paske li pa janm separe de G-d. Yechida a dekri kòm li se "vrèman yon pati nan G-d pi wo a" ak kòm "yon etensèl Kreyatè a, abiye ak yon etensèl kreyasyon”).

KISA NEFESH YE?
Nefesh la... se konsyans kò a ak mond fizik la, Nefesh la reprezante nivo ki pi ba nan konsyans lan, sa ki nan kò a ak mond fizik lan, mond lan nan Assiya - mond lan nan Aksyon. Sepandan, pèsepsyon sa a nan kò fizik lan se pa konsyans pasif. Okontrè, Nefesh la se tèt li fòs vital nan kò a, epi li se jisteman akòz sa a ki Nefesh lan gen konsyans kò a. Konsyans fizik sa a se rezilta entre Nefesh lan ak kò a. Men, byenke Nefesh lan se fòs lavi kò a, sa pa vle di ke Nefesh lan kreye kò a. Kò a te kreye epi li toujou ap kreye pa Létènèl, tankou tout sa ki egziste. Apre Bondye te kreye kò Adan an “nan pousyè tè a,” Li te bay Adan lavi (gade Jenèz 2:7). Souf lavi sa a se sa ki rele Nefesh - fòs lavi a - souf ki nan kò a.

Se pati sa a nan moun nan ki mouri epi antre nan tonm nan ak kò a. Menm jan nan mond lan nan Assiya, Malk'hut la se sefira dominan an li ye, nan Nefesh lan, ki koresponn ak linivè Assiya a, atribi nan Malk'hut la - aksyon - se tou karakteristik dominan nan nanm nan li ye.

Sèvis diven ki koresponn ak nivo Nefesh, ki se an reyalite rekonesans ak soumèt bay otorite siprèm D-D, patikilyèman atravè pèfòmans Mitzvot (kòmandman). Se poutèt sa yo rele "akseptasyon jouk nan syèl la": Kabbalat 'ol Malchut Shamayim.

KI SA KI RELE ROUAK'H?
Rouak'h manifeste prensipalman nan emosyon...Ruch se pwochen nivo nanm nan: yon nivo konsyans ki pi wo pase Nefesh. Mond lan (sa vle di nivo revelasyon divinite) ki koresponn ak Ruach se mond Yetzira. Ruach manifeste prensipalman nan emosyon, menm jan aktivite prensipal sis sefirot Zeir Anpin (sefirot K'hesed atravè Yesod) yo jwenn nan mond Yetzira. An tèm de sèvis diven, sa a koresponn ak reveye santiman konplemantè lanmou ak laperèz pou Bondye.

Lanmou ak krentif pou Dye a eksite lè w medite sou enèji diven ki fòme ak soutni mond Yetzira a, epi lè w kontanple zanj ki abite nan li a fòmidab efasman tèt li. Malgre ke entèlijans ka itilize anpil nan nivo sa a nan nanm nan, objektif prensipal la nan entèlijans isit la se medite yo nan lòd yo evoke emosyon. Saj yo nan Talmud la Se poutèt sa refere li kòm "travay nan kè a", nan ki yon moun vin renmen Bondye ak tout kè yon. Men, li se yon nivo pi ba nan renmen, depi li se pwodwi pa kontanple nivo ki pi ba yo nan enèji kreyatif Dye a.

KISA NESHAMA AN YE?
Neshama a chèche atenn esansyèl la olye de efemèr Aktivite esansyèl Neshama a se nan atrab nan konsèp nan entèlijans la, jan vèsè a deklare, "epi nanm nan (Nishmat Shadai Tevinem) soti nan Toupisan an, ba yo konpreyansyon" (Jòb 32: 8). Nivo Neshama kontanple manifestasyon enèji diven nan mond Briah la. Menm jan nan mond lan nan Briah sefira prensipal la se Binah, nan nivo sa a nan nanm nan aktivite prensipal la se konpreyansyon. Kontrèman ak mond lan nan Yetzira, mond lan nan fòm ak relasyon, mond lan nan Briah se yon nesans pèmanan nan enèji diven. Li se nosyon an nan yon vini nan egzistans soti nan anyen, olye ke sa yo ki nan yon egzistans estriktire ak kantite. Se konsa, youn nan meditasyon prensipal yo nan Neshama kontra ak konsèp nan kreyasyon kontinyèl (vini nan egzistans) ak antretyen an nan lavi ak egzistans.

Neshama a analize prensip ki kache ki soti nan diferan kalite panse lespri imen ak eksperyans imen enpoze. Li chache rive nan esansyèl olye ke efemèr. Youn nan siy yo ke yon moun ap deplase nan nivo sa a nan konsyans se dezaktivasyon nan tout sans yo lè lide yo totalman konsantre sou yon konsèp diven. Lè sa a, akòz abondans nan limyè espirityèl ki gen eksperyans nan nivo sa a, emosyon yo nan renmen ak tranbleman otomatikman reveye nan yon pi gwo limit pase nan nivo anvan an, kote yo te mande efò yo pwovoke emosyon sa yo. Sa a se sa ki deziyen nan Kabala kòm "rache fidèl a nan kè a" (re'outa deliba - gade Zohar II, 93b). Se la kè a vrèman anvi Divinite, epi lanmou revele nan tout plenite li nan kè a. Sa a se sa yo refere yo nan Tora a kòm Bondye renmen "ak tout nanm ou." Se poutèt sa, li ka dekri kòm yon kominyon ak Dye kòm Kreyatè monn yo.

KISA 'HAYA A YE?
Nanm nan fizyone nan yon eta de anilasyon nèt sou tout pwen nan ego a... yon konesans nan verite a absoli nan bagay sa yo. Pandan ke aktivite prensipal la nan nivo Neshama a se sèvi ak konpreyansyon entelektyèl yo nan lòd yo reyalize kominyon ak Bondye a kòm Kreyatè monn yo, nivo 'Haya a kominye ak Bondye a pandan li depase monn yo. Isit la, konesans nanm nan pa pote nan imanans atribi diven yo ki karakterize nati enèji diven ki manifeste nan kreyasyon an, men pito nan konesans sa Dye pa ye, sa vle di nan sa ki. fason Li pa limite oswa pa defini nan linivè a fini. Kidonk, nanm nan fizyone nan yon eta de anilasyon konplè nan ego a. Pa gen okenn pwòp tèt ou-ap chèche ak pa gen pwòp tèt ou-afimasyon apa de Dye. Yo rele Chaya lanmou Bondye “ak tout moun” (Det. 6:5). Li se konesans nan verite a absoli nan bagay sa yo.

KISA NOU RELE YEK'HIDA?
Ye'hida koresponn ak nivo nanm nan yo rele Adam Kadmon. Menm jan mond lan sublime, pi ak transandan Adam Kadmon atache ak reflete limyè orijinal enfini (Oswa Ein Sof), se konsa nivo Ye'hida. Li se sans nan nanm nan ki natirèlman ak imuyablman lye ak Dye Sen an, ak beni an. Rabi Shimon bar Yok'hai te deklare: "Pandan tout jou lavi m nan monn sa a, mwen te mare ak Kreyatè a pa yon lyen senp... fè youn ak li"; se nivo nanm sa a ki revele nan sakrifis pwòp tèt ou oswa lè yon moun mouri kòm yon mati pou dedomajman pou Dye, Tora li a, oswa pèp li a.  Pa bliye ke sa a konsène sèlman Moun Jwif yo.

Egzòd 24:15-16: )  Moyiz moute sou mòn lan, epi nwaj la kouvri mòn lan. Glwa Seyè a te rete sou mòn Sinayi a, nwaj la kouvri l' pandan sis jou. Sou setyèm jou a, Seyè a rele Moyiz nan nwaj la.UN SHIOUR SUR L'ESSENCE ET LES COMPOSANTES DE L’ ÂME JUIF
 
Avez vous encore beaucoup de difficulté à saisir la notion de l' âme Juif? Vous croyiez avoir bien compris, mais pas tout a fait? Avez vous encore des doutes?  Alors, restez sur place, car ce Shiour est peut-etre ce que vous aviez besoin.

Ce fut après que l' Eternel eût souflé le soufle de la vie à Adam que ce dernier devint une âme vivante.  Chaque création avons-nous appris possède une âme

Dans les bénédictions que nous récitons dès le levé nous disons:  "Mon Dieu ! L’ âme que Tu as placée en moi est pure, Tu l’as crée, Tu l’as formée, Tu l’as insufflée en moi et Tu l’as conservée en moi-même, et Toi dans le futur Tu la retireras de moi pour la rendre en moi dans le temps à venir. Tout le temps que l’âme est en moi je reconnais devant Toi Éternel mon Dieu et le Dieu de mes pères, Souverain de toutes les créatures, Maîtres de toutes les âmes. Source des bénédictions Tu Es, Eternel, qui rend les âmes aux corps sans vie"

L'âme divine est une essence indivisible, indissolublement liée à D.ieu, comme l'affirme le verset « Car une part de D.ieu est Son peuple » (Deut. 32:9) et comme le déclare Rabbi Chimon Bar Yo'haï à son propre sujet : « Mon âme est une avec Lui, comme une flamme, attachée à Lui. » Néanmoins, puisqu'elle émane de l'Infini – l'Ein Sof – pour être finalement habillée dans un corps physique, l'âme va descendre, via les cinq mondes (dont il sera question dans un autre article), en laissant une racine dans chacun de ces mondes, jusqu'à ce qu'elle soit revêtue d'un corps physique. Ainsi, il existe cinq niveaux de l'âme, ou niveaux de conscience de D.ieu, correspondant aux différents plans de réalité, ou niveaux de révélation/dissimulation divine manifeste dans chacun de ces mondes.

L'âme, habillée dans le corps est un reflet de la Forme divine, appelée le tselem ou tselem Elo‑him. Ce tselem Elo‑him peut être décrit comme le moule spirituel de la forme physique de l'homme, reliant son corps et son âme. Ce moule est dérivé de la configuration des séfirot, qui structurent les mondes que traverse l’âme dans sa descente vers le corps.

L'homme contient en lui toute la Création... De même que la dimension extérieure de l'âme est un reflet de la configuration des séfirot, sa dimension intérieure, elle, reflète la Lumière Infinie, qui illumine les séfirot. Ce reflet est appelé la demout Elo‑him (l'image de D.ieu). Ainsi, l'homme comprend en lui l’ensemble de la Création, de la plus haute spiritualité jusqu’à la matérialité la plus triviale.

Au regard du service divin de l'homme, ces niveaux de l'âme peuvent être décrits comme cinq niveaux croissants de conscience de D.ieu et de communion avec D.ieu. Ils sont appelés (par ordre croissant) Nefech, Roua’h, Nechama, 'Haya et Ye'hida. À propos de ces différents niveaux de l'âme, le Zohar enseigne que lorsqu'une personne naît, elle reçoit un Nefech du monde de Assiya, le plus bas des mondes, constituant le niveau de plus grande dissimulation de D.ieu. Si, grâce à son service divin et ses bonnes actions, elle s'en rend digne, elle reçoit alors un Roua'h, du monde de Yetsira. Par un travail encore plus grand, elle peut gagner la révélation du niveau de Nechama, correspondant au monde de Briah. Grâce à un degré élevé de purification, elle pourra être en mesure d'atteindre le niveau de 'Haya, qui correspond au monde de Atsilout, et même de Ye'hida qui est la conscience divine du niveau d'Adam Kadmon et au-delà. (« Au-delà » parce que le niveau de l'âme appelée Ye'hida transcende dans son essence tous les mondes, puisqu'il n'est jamais séparé de D.ieu. La Yé’hida est décrite comme faisant « véritablement partie de D.ieu en haut » et comme « une étincelle du Créateur, revêtue dans une étincelle de la création »).

Qu'est ce que c'est le Nefesh?

Le Nefesh... c' est la conscience du corps et du monde physique, le Nefesh représente le plus bas niveau de conscience, celui du corps et du monde physique, le monde de l' Assiya – le monde de l'Action. Toutefois, cette perception du corps physique n'est pas une conscience passive. Au contraire, le Nefesh est lui-même la force vitale du corps, et c'est précisément à cause de cela que le Nefesh à une conscience du corps. Cette conscience physique est le résultat de l'entremêlement du Nefesh avec le corps. Pourtant, bien que le Nefesh soit la force vitale du corps, cela ne signifie pas que le Nefesh crée le corps. Le corps a été créé et est créé continuellement par D.ieu, comme tout ce qui existe. Après que D.ieu eut créé le corps d'Adam « de la poussière de la terre », Il insuffla en Adam un souffle de vie (voir Genèse 2, 7). Ce souffle de vie est le Nefesh – la force vitale – insufflé dans le corps.

C'est cette partie de l'individu qui meurt et entre dans la tombe avec le corps. Tout comme dans le monde de l' Assiya, la Maljut est la séfira dominante, dans le Nefesh, qui correspond à l'univers de l' Assiya, l'attribut de Maljut – l'action – est aussi la caractéristique dominante de l'âme.

Le service divin correspondant au niveau de Nefesh, qui est en effet la reconnaissance de et la soumission à l'autorité suprême de D.ieu, en particulier par l'accomplissement des Mitzvot (les commandements). C'est pourquoi on le nomme « acceptation du joug du Ciel » : Kabbalat 'ol Malkhout Shamayim.

Roua'h

Le Roua'h se manifeste principalement dans les émotions...Roua'h est le niveau suivant de l'âme : un niveau de conscience supérieur à celui de Nefech. Le monde (c’est-à-dire : le niveau de révélation de divinité) correspondant à Roua'h est le monde de Yetsira. Le Roua'h se manifeste principalement dans les émotions, tout comme l'activité principale des six séfirot de Zeïr Anpine (les séfirot de ‘Hessed jusqu'à Yessod) se retrouve dans le monde de Yetsira. En termes de service divin, cela correspond à l'éveil des sentiments complémentaires que sont l’amour et la crainte de D.ieu.

L'amour et la crainte de D.ieu sont suscités par une méditation sur l'énergie divine qui forme et maintient le monde de Yetsira, et en contemplant le formidable effacement de soi des anges qui l'habitent. Bien que l'intelligence puisse être largement utilisée à ce niveau de l'âme, l'objectif premier de l'intellect ici est de méditer afin de susciter l'émotion. Les sages du Talmud en parlent donc comme du « labeur du cœur », à travers lequel on parvient à aimer D.ieu de tout son cœur. Il s'agit cependant d'un niveau inférieur d'amour, puisqu'il est généré par la contemplation des niveaux inférieurs de l'énergie créatrice de D.ieu.

Neshama

La Nechama cherche à atteindre l'essentiel plutôt que l'éphémèreL’activité essentielle de la Nechama réside dans la saisie des concepts par l’intellect, comme l'affirme le verset, « et l'âme (nichmat) venant du Tout-Puissant, leur donne la compréhension » (Job 32, 8). Le niveau de Nechama contemple la manifestation de l'énergie divine dans le monde de Briah. De même que, dans le monde de Briah, la principale séfira est Binah, dans ce niveau de l'âme, l'activité principale est la compréhension. À la différence du monde de Yetsira, monde de la forme et de la relation, le monde de Briah, est une naissance permanente d’énergie divine. C'est la notion d'une venue à l'existence à partir du néant, plutôt que celle d'une existence structurée et quantifiée. Ainsi, l'une des principales méditations de la Nechama porte sur le concept de création continue (la venue à l'existence) et la maintenance de la vie et de l'existence.

La Nechama analyse les principes sous-jacents découlant des différentes sortes de pensées imposées par l'esprit humain et l'expérience humaine. Elle cherche à atteindre l'essentiel plutôt que l'éphémère. Un des signes qu'une personne évolue à ce niveau de conscience est la désactivation de tous ses sens lorsque son esprit est totalement concentré sur un concept divin. Ensuite, en raison de l'abondance de lumière spirituelle éprouvée à ce niveau, les émotions d'amour et de crainte s'éveillent automatiquement, et ce, dans une mesure beaucoup plus grande qu’au niveau précédent, où l’effort était nécessaire pour susciter ces émotions. C'est ce qu'on désigne dans la Kabbale comme « le ravissement du cœur » (re'outa deliba – voir Zohar II, 93b). Là, le cœur désire vraiment la Divinité, et l'amour se révèle dans toute son ampleur dans le cœur. C'est ce qui est désigné dans la Torah comme aimer D.ieu « de toute ton âme ». Cela peut donc être décrit comme une communion avec D.ieu en tant que Créateur des mondes.

'Haya

L'âme se fond dans un état d'annulation complète de l'ego... une connaissance de la vérité absolue des chosesL'aspect de l'âme appelée 'Haya porte ses regards sur l'énergie divine du monde d’Atsilout. Alors que l'activité principale du niveau de Nechama est d'utiliser la compréhension intellectuelle afin de parvenir à la communion avec D.ieu en tant que Créateur des mondes, le niveau de 'Haya communie avec D.ieu tel qu’Il transcende les mondes. Ici, la connaissance de l'âme ne porte pas dans l'immanence des attributs divins qui caractérisent la nature de l'énergie divine manifestée dans la création, mais plutôt dans la connaissance de ce que D.ieu n'est pas, c'est-à-dire de quelle manière Il n'est pas limité ou pas défini par l'univers fini. Ainsi, l'âme se fond dans un état d'annulation complète de l'ego. Il n'y a pas de quête de soi et pas d’affirmation de soi en dehors de D.ieu. 'Haya est appelée l'amour de D.ieu « de tout son être » (Deut. 6, 5). C'est la connaissance de la vérité absolue des choses.

Ye’hida

Ye'hida correspond au niveau de l'âme appelé Adam Kadmon. Tout comme le monde sublime, pur et transcendant d’Adam Kadmon, s'attache à la lumière originale infinie (Or Ein Sof) et la reflète, ainsi en va-t-il du niveau de Ye'hida. C'est l'essence de l'âme qui est naturellement et immuablement liée au Saint, béni soit-Il. Rabbi Shimon bar Yo'haï a déclaré : « Tout au long des jours de ma vie en ce monde, j'étais lié au Saint béni soit-Il par un simple lien... faisant un avec Lui » ; c'est ce niveau de l'âme qui se révèle lors du sacrifice de soi ou lorsque l’on meurt en martyr pour l'amour de D.ieu, de Sa Torah, ou de Son peuple.

Ne pas oublier que cela ne concerne que le juif.  

Exode 24:15-16

Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée.Tuesday, July 26, 2022Swasanntrèz Elèv ki Gen 20 Nasyonalite ap Pran Kou Entansif nan Lang ak Kilti Panyòl ak Sefarad ete sa a.

Dapre jounal La Mancha, swasanntrèz etidyan ki soti nan ven nasyonalite yo pral suiv kou entansif pandan ete a nan lang ak kilti panyòl ak kou 'Sefarad: senk syèk bati idantite sefarad la', respektivman, ki te òganize atravè Fondasyon Jeneral la. Inivèsite Castilla-La Mancha (UCLM). Rektè a, Julian Garde; direktè Enstiti Cervantes la, Luis García Montero; Konseye Edikasyon Toledo, Teo García, ak Vis Prezidan Konsèy pwovensyal la, Ana Gómez, te inogire kou yo Lendi sa a, nan yon zak kote yo te bay mensyon 'Ambasadè Twa Kilti yo' tou.

Nan setyèm edisyon 'Sefarad: senk syèk bati idantite Sefarad la', 25 elèv patisipe ki pral resevwa fòmasyon ak kontni sou abandon Sefarad, kilti ak literati Sefarad, Jideo-Espanyòl oswa idantite, prezan ak avni kominote Sefarad yo nan mond lan. Aksyon sa a fè pati pwogram 'Twa kilti: Panyòl nan Toledo', UCLM ak Enstiti Cervantes ofri e ki gen ladan tou twa lòt kou: 'Toledo ak Sefarad, yon peryòd kle nan istwa Espay la' (sèt edisyon) , 'Toledo: Panyòl ak atizay nan twa kilti yo' (twa edisyon) ak 'Toledo: lavi ak sosyete nan twa kilti yo' (premye edisyon).

Tout kat yo fèt kòm eksperyans imèsyon lang ki vize prensipalman elèv etranje ki pataje sesyon fòmasyon nan salklas la ak vizit gide ak lòt aktivite ki vize pou konplete fòmasyon ak konpetans lang yo an Panyòl. Nan kad kolaborasyon sa a, ki gen sipò Centro Sefarad Izrayèl la, Mize Sephardic, Casa Árabe ak Lekòl tradiktè Toledo, mensyon 'Ambasadè Toledo ak Twa Kilti yo' te bay pou dezyèm ane youn apre lòt, ki rekonèt prezans nan kou pou kat semèn konplè nan kat ane diferan. Nan okazyon sa a, prim yo te ale bay elèv ki soti nan Lafrans, Lagrès ak Espay.

Nan lòt men an, 'Kou Entansif Ete nan Lang ak Kilti Panyòl la' te tou inogire, ki te òganize pa pwogram nan Panyòl nan Toledo (ESTO). Ane sa a gen 48 elèv ki soti Ouzbekistan, Etazini, Lachin, Kore, Hong Kong, Aljeri, Repiblik Tchekoslovaki, Gana ak peyi Lejip ki, pandan tout mwa Jiyè a, pral resevwa kou nan lang ak kilti Panyòl, pral vizite atistik la. istwa ak pataje lwazi ete.

Nan deklarasyon anvan seremoni ouvèti a, rektè a te eksprime satisfaksyon li pou nouvo edisyon kou yo e li remèsye enstitisyon yo pou sipò yo. "Se yon travay ke nou ap fè depi plizyè ane, yon efò kowòdone ant tout enstitisyon yo e, klèman, mwen kwè ke sa a se yon pati nan siksè nan edisyon sot pase yo, prezan ak pwochen." Bò kote pa l, García Montero te di ke pou Enstiti Cervantes se yon randevou "plen sans" e li te ensiste ke kolaborasyon ak UCLM te fè li posib pou plizyè ane pou devlope yon pwogram kote plis pase 500 etidyan te deja patisipe. Anplis de sa, li fè remake ke kolaborasyon ant enstitisyon favorize devlopman nan yon travay "ki toujou vle yon vwayaj ale".

Vis-prezidan Konsèy la pwovens Toledo te remèsye UCLM ak Enstiti Cervantes pou travay yo nan "pran kou sa yo bay pi gwo ekspozan yo" e li te afime ke vin konnen Toledo, jwi Toledo ak aprann Panyòl "se yon gwo plan pou ete a. ". Finalman, konseye delege pou Edikasyon, Kilti, Eritaj Istorik ak Dokimantè ak Timoun fè remake ke, depi kreyasyon li yo, kou sa yo te rive jwenn plis pase 6,000 elèv ki gen 57 nasyonalite epi li remèsye kolaborasyon entè-enstitisyon an. “Toledo se pi bon kad pou aprann panyòl ak valè lang panyòl la ak, sitou, kilti nou an. Nou kontan akeyi nenpòt moun ki vle avèk nou pou jwi non sèlman konesans lang nou an, men tou pou pataje fason nou viv, prensip nou yo ak valè nou yo”, te deklare García.

Seremoni ouvèti a, ki te anime ak mizik Ana Alcaide, te patisipe tou pami lòt moun, direktè Fondasyon UCLM, Eliseo Cuadrao, ak vis-rektè pou Entènasyonalizasyon an, Raúl Martín.

 KI SA KI SE KABBALAH A?


Prensip Fondamantal Nan Kabbalah A

Kabal lan se teyori sekrè jwif ak mistik ki, dapre tradisyon, te transmèt nan men yon pwofesè bay elèv li yo soti nan premye nonm lan ak kontra ak espirityèl, zafè diven, abstrè nan tan, kote ak mouvman, ak pou sa kabalis yo te bezwen yon sèl. langaj, nan ki yo ta transmèt sajès ki kache ke lespri a senp pa ka rive jwenn. Lang kabalis yo itilize souvan kòm "lang branch yo", yon non ki endike yon lide fondamantal nan Kabbalah: ke chak sans oswa lidèchip nan mond sa a soti nan yon mond ki pi wo, sou branch yo ki pandye. nan orijin li - rasin nan mond lan anwo.

Byen kèk konsèp ak tèm yo itilize nan diskou Kabbalistic Se poutèt sa yo rele pa non yo nan byen mèb, konsèp fizik - non yo nan branch yo nan mond sa a - lè deskripsyon yo dikte relasyon yo ak rasin yo nan sistèm nan bondye yo. Entansyon an dèyè itilizasyon non byen mèb ak fizik ak konsèp refere sèlman nan estrikti entèn, lwa ak fòs k ap opere nan monn espirityèl yo epi yo pa nan objè fizik, tankou ògàn yo nan kò a: Kabalis yo avèti kont pèsepsyon mo yo nan Kabal la. ak yon siyifikasyon ekstèn, nan yon enstriksyon fizik, ki konsidere kòm "Ou pa dwe fè pou tèt ou yon estati oswa imaj". Rès konsèp yo gen orijin yo nan Bib la, nan ki enteryè Tora a, doktrin kache a, kache.

Piske konsèp yo itilize nan lang Kabala reprezante lwa, fòs, ak estrikti ki fonksyone e ki fòme reyalite an jeneral, yo gen relasyon ant yo dapre estrikti yo chèche revele ak eksplike. Konsèp yo prezante anba yo se konsèp debaz nan Kabbalah. Kèk nan yo te itilize pa premye Kabalists, kèk nan yo te premye parèt nan Sefer Zohar a, ak kèk nan yo te ajoute pa jenerasyon pita.