Friday, November 19, 2021

 


LAPRIYÈ POU YON GERIZON MIRAK NAN JE YO

Rav Eliezer Berland

====


Mèt tout Linivè a, Ou ki ka fè nenpòt bagay, nan men Ou pa gen anyen ki pap kenbe, Letènèl Bondye a, ki p'ap janm Gen Lafin an, ban mwen yon merit pou'm ka vide kè m 'tankou dlo devan ou.

Epi mwen ka merite wè (637) non an (401) (340) havaya (26) devan (87) je m '(140) nan chak (52) dezyèm (365) = 2048. 

Ak nan sa a louvri pou m' prensipal la (516) venn (225) nan (330) je a (37) nan bat je a (305) nan yon je (130).

Ak nan bagay sa a mwen ka merite yo santi ke mwen kanpe nan chak moman ak dezyèm anvan (170) wa a (90) nan kouwone (100) Kings (145) = 2048 Bondye Sen an, beni swatil.

Ak nan merit sa a M Ka wè mirak sa a bèl bagay nan gerizon an nan je' m yo ...... 

Nan yon sel batman je, mwen ka merite kwè ak nouvo Emounah nan apa pou Bondye nou an (415) ak pè (268) Gran Mèt La (270).

Epi pou m 'merite yon gerizon nan je'm yo, nan yon sel batman je a, avèk èd nan (543) nan syèl la (355), sèlman nan Letènèl (46) nan mond lan (151) = 2048, epi pa nan doktè yo ak pa nan tout medikaman yo.

Ak nan merit sa a, se pou mwen merite te konnen konesans, jiskaske mwen merite ke tout enterè mwen yo pral sèlman pou Etid Shas (362) Gemara (246) nan Talmud (480) la.

Ak nan sa a ke ou pral geri ........ nan yon batman je, mwen ka merite inifye panse mwen, diskou mwen ak aksyon sèlman pou inifikasyon Bondye Sen an (415) Non (341) Beni (232) Li (12) = 2048, depi koulye a ak pou tout tan, pou tout letènite.

Amèn, Selah, Netzakh, Va’ed.


May this Publication bring Refuah Shelemah To David Ben Messody.
VIN JWENN NOU SOU WHAT'SAPP