Friday, November 19, 2021

 


Se Yon LaPriyè  Pou Pèmèt Tout Moun Kap Resite'l Resevwa Gerison Nan Tout Ko'l

Pa Rav Eliezer Berland

Mèt  tout Linivè a, Ou ki ka fè nenpòt bagay, nan men Ou pa gen anyen ki pap kenbe, Letènèl Bondye a, ki p'ap janm Gen Lafin an, ban mwen yon merit pou'm ka gen pouvwa tankou yon vanyan gason, tankou Shimshon ki te yon Nonm vanyan ak pwisan. 

Mèt Toutpwisan Ban Mwen Lasante nan tout 248 branch mwen yo, Ban Mwen Lasante nan tout 365 venn mwen yo.

"Dye mwen (41) Dye mwen (41) poukisa ou (75) vire do ban mwen (539)" = 696 paske (30) mwen (61) kwè (141) nan HaShem Ki Sel Bondye a (28) Mwen kwè nan Moshe (353) sèvitè li (82) + 1 = 696.

Epi gade mwen kwè ke nanm nan Moshe Rabenou bèje fidèl la anprint nan jenerasyon sa a nan Rav (214) Nakhman (148) nan Breslev (334) = 696, ak nan sa a Li fann (210) lanmè a (50) nan pye wozo (146) nan chanèl (290) = 696.

Epi atravè sa a, mwen ka merite pou mwen Gen sante ak fòs nan tout branch mwen yo, 

epi pou mwen merite wè ak je mwen 

epi pou mwen ka Viv tankou yon vanyan gason tankou Shimshon (696) vanyan gason an nan Bib la ki te gen anpil pwisans la.


May this Publication bring Refuah Shelemah To David Ben Messody
VIN JWENN NOU SOU WHAT'SAPP