Sunday, September 25, 2022


KI SA YO RELE ROSH HASHANAH?

Rosh HaShanah literalman vle di "Tèt ane a". Se Nouvèl Ane Jwif la li Ye. Non biblik pou jou fèt sa a se Yom Teruah, literalman sa vle di "jou kriye oswa eksplozif." Rosh HaShanah se kòmansman Gran Fèt Juif yo pou sezon sa a, jan Levitik 23:23–25 espesifye l, dat sa a ap rive nan fen ete oswa kòmansman otòn Emisfè Nò a. Gran Fèt Sa yo enkli Rosh HaShanah ak Yom Kipour.

Menm jan Rosh Hodesh se Tèt mwa yo, Rosh Ha'Shana se Tèt ane a li ye. Rosh Ha'Shana se Reèlman Rosh Hodesh pou Mwa Tishri li ye. Li se Lalin Nouvo nan mwa Tishri a.

Rosh Hashanah se yon obsèvans de jou ak selebrasyon ki kòmanse nan premye jou Tishri, ki se setyèm mwa ane eklezyastik la ki te komanse avek mwa Nissan nan, lè nou te selebre fèt pak la.

Koutim nap kenbe nan Fèt Rosh Hashanah a enkli konmandman pou sonnen shofar (yon kòn belye ki netwaye nou itilizel kom tronpèt), jan sa preskri nan Tora a, apre preskripsyon Bib ebre a pou "leve yon bri" sou Yom Teruah. Nap asiste nan sèvis sinagòg yo ak resite litiji espesyal sou Teshuva (Repantans), osi byen ke jwi bon manje ki geyen nan fèstivite sa a. Manje senbolik yo nou geyen kounye a pou Rosh HaShanah se yon tradisyon, tankou pòm tranpe nan siwo myèl, avek li nap espere evoke yon nouvo ane dous pou nou.

Seremoni ki pi koni pou Rosh Hashanah se kònen shofar, yon enstriman mizik ki fèt ak kòn bèt. Yo kònen twonpèt shofar nan plizyè pwen pandan lapriyè Rosh Hashanah, epi li òdinè nan pifò kominote yo gen yon total de 100 eksplozyon chak jou.

Pandan ke kònen nan shofar a se yon lwa biblik, li se tou yon senbolik "reveye", brase jwif yo repare fason yo epi repanti. Eksplozyon shofar yo rele: "reveye nan dòmi ou! Egzamine fason ou epi repanti epi sonje Kreyatè w.

ROSH HA’SHANAH SE YON JOUNEN JIJMAN LI YE TOU NAN SYÈL LA

Adan, ki te premye imen an sou tè a te kreye nan jou Rosh Ha'Shana. Rosh Hashanah se yon "jou jijman li ye nan syèl la" (Yom Ha'Din) pou tout limanite. Nan diskou Talmud sou Rosh Hashanah, li deklare ke twa liv kont yo louvri nan syèl la sou Rosh Hashanah, kote sò mechan yo, moun ki jis yo, ak moun ki nan klas entèmedyè yo anrejistre. Non moun ki jis yo imedyatman enskri nan Liv Lavi a epi yo sele "pou viv". Klas entèmedyè a gen dwa yon relèv dis jou, jiska Yom Kippur, pou reflechi, repanti, epi vin jis; mechan yo "efase nan liv vivan an pou tout tan".

Gen kèk deskripsyon midrashik ki montre koman Bondye ap chita sou yon twòn, pandan yap ouvri liv yo ki gen zèv tout limanite pou li revize yo, epi chak moun ap pase devan l pou evalye zèv li.

"Bondye Sen an te di, 'sou Rosh Hashana resite devan mwen [vèsè nan] Souverènte, Souvni, ak Shofar eksplozyon (Malkiyot, Zi’hronot, Shofarot): Souverènte pou ou ta dwe fè m 'wa ou; Devan mwen, ak kisa, atravè Chofar la. (Roch Hashana 16a, 34b)"

Sa a se reflete nan lapriyè ki konpoze pa save rabinik klasik yo pou Rosh Hashanah yo te jwenn nan Liv Lapriyè Ma’hzorim tradisyonèl yo kote tèm la nan lapriyè sa yo se "kowonasyon" Bondye nou kòm wa li ye nan tout linivè a, nap prepare tèt nou pou akseptasyon jijman ki pral swiv nan jou sa a. .

KI SA NAP MANJE NAN FET ROSH HASHANAH?

Manje Rosh Hashanah anjeneral gen ladan pòm tranpe nan siwo myèl senbolize yon nouvo ane ki dous; Koutim sa a se kounye a prèske inivèsèl aksepte, li aksepte nan tout kominote jwif yo. Lòt manje ki gen yon siyifikasyon senbolik nou sèvi tou depann de minhag lokal ("koutim"), tankou tèt pwason a (pou senbolize). lapriyè "ki di konsa: Se yon tèt pou nou ye, se pa ke nap ye").

Anpil kominote ap kenbe yon Seder pou "Rosh Hashanah" (Yon Lod pou Manje Senbolik yo sou tab la) pandan Seder sa a nap resite yon seri benediksyon sou chak varyete manje ki nan asyèt senbolik nan seder la. Benediksyon yo gen incipit "Yehi Ratzon", sa vle di "Se pou volonte ou." Nan anpil ka, non manje sa yo nap resite yo nan lang ebre oswa arameyen reprezante yon jwèt sou mo (yon pun). Plato Yehi Ratzon ka gen ladan l pòm (tranpe nan siwo myèl, kwit oswa kwit kòm yon konpot ki rele mansanada); dat; grenad; pwa nwa-je; patisri plen joumou yo rele rodanchas; beye pwaro yo rele keftedes de prasa; bètrav; ak yon pwason antye ak tèt la entak. Li komen tou pami Moun Jwif Sefard yo yo manje legim boure yo rele legumbres yaprakes.

Gen kèk nan manje senbolik yo ki kwit ak dat, pwa je nwa, pwaro, epina, ak goud, tout bagay sa yo mansyone nan liv Talmud la: "Se pou yon nonm dwe abitye manje nan jou nouvo ane a goud, ak fenugrek, pwaro, bètrav. [fèy], ak dat."

Grenad yo itilize nan anpil tradisyon, pou senbolize ke yo te donnen tankou grenad la ak anpil grenn li yo. Tipikman, yo sèvi pen ‘Hallah ki wonn, pou senbolize sik ane a. Soti nan ansyen laj byen modèn, yo te sèvi tèt mouton oswa tèt pwason. Sèjousi, Moun Jwif Ashkenaz yo konn sèvi pwason gefilte ak leka’h nan jou fèt sa a. Nan dezyèm swa, nouvo fwi yo sèvi pou garanti enklizyon benediksyon Shehe'heyanu an yon dezièm fwa.
Thursday, September 22, 2022

KIJAN NOU KA PREPARE TE OU KAFE NAN JOUNEN CHABAT LA?Nan Jounen Chabat la, yon moun pa ka vide dlo bouyi dirèkteman nan yon tas ak yon sak te ladanl.

Sepandan, li akseptab pou nou ka vide dlo chod ki soti nan yon urn dlo bouyi nan yon tas vid ki rele Kli Sheni isit la, epi nap mete sak te a nan yon lòt tas, ki rele Kli Shlishi isit la. Se konsa, nou ka bwè te a nan dezyèm tas la nou rele Kli Shlishi a. Altènativman, nou ka vide dlo cho a ki soti nan Kli Sheni nan tas la ak Lè sa a, nap mete sak te an dènye nan gode a.

Dezyèm tas la toujou konnen kòm yon Kli Shlishi e ke menm si dlo a toujou bouyi lè li ladanl, dapre Halacha a, li pa gen pouvwa pou kwit yon bagay ki tonbe ladan li.

Li se pèmèt tou pou ka retire sak te a ki nan tas dlo cho a. Paske sa pa konstitye okenn pwoblèm Borer (separasyon) isit la.


Nan Jounen Shabat la, nou dwe toujou vide dlo cho ki soti nan urn kote li te bouyi a nan yon tas epi vide dlo cho sa a nan yon lòt tas, se nan lòd sa a nou ka fè Te oswa Kafe san pwoblèm. Yon sak te oswa kafe enstantane nou ka metel nan dezyèm tas la san nou pa bezwen pè pou sak te oswa kafe a, li pap kwit ladanl.

Pou Moun Ashkenazim yo ak Pou Moun Sefard yo, apre Rav Moshe Feinstein ak Rav Ovadia Yosef, li pèmèt yo melanje te atravè yon Kli Shlishi. Sa vle di, atravè yon dezyèm Tas.


- - - - Gen kèk Moun ki pi strik (Moun sa yo ap swiv Rav Elyashiv) yo prepare yon sans konsantre yo fè avek te oswa kafe anvan Shabat, ke yap itilize nan Kli Shlishi yo bwè ladan nan. Pa Rav Alon Anava


Wednesday, September 14, 2022


KI DIFERANS KI GENYEN ANT TOMAT VÈT YO AK TOMATIY YO?

Ki sa yo Rele Tomatiyo?

Pandan ke tomat vèt yo nou gen tandans pou fri yo; Men tomatiy yo se yon espes ki souvan itilize nan sòs, Lè nap gade yo konsa vit fet yap sanble anpil sirtou sou deyò tomat yo ak Tomatiy yo, nou ka konfonn yo fasilman, men se pa menm bagay yo ye:

Yo piti, yo vèt ak fèm. Tou de yo bèl brak, kidonk se reyèlman menm bagay la, avek yon non diferan?

Diferans ki genyen ant tomat vèt la ak tomatiy la


Malgre ke tou de fè pati fanmi nightshade yo, tomat vèt yo se tomat ki fèm lè yo pa mi e, ki ka soti nan nenpòt varyete tomat. Pandan ke tomatiy yo se pa tomat yo ye ditou, yo soti nan yon plant ki diferan, epi yo grandi kouvri nan yon anbalaj papye natirel.


Kisa Nou Ka Aprann plis sou tomat vèt?

Tomat vèt yo se fondamantalman tomat ki pa mi e, ki poko chanje koulè, eksepte pou kèk varyete nan tomat yo kap rete vèt lè yo mi (tankou zèb vèt). Yap vann yo anjeneral nan sezon otòn la - lè tanperati pi fre vle di tomat yo pa jwenn chalè a yo bezwen pou yo vinn mi plis epi pou yo vinn chanje koulè yo - byenke ou ka chwazi tomat vèt la nan pye plant lan nenpòt kel moman.

Tomat vèt yo fèm ak dur, byenke asidite a ki geyen nan yo ap vinn plis dous lè yo kwit, epi tou nap manje yo anjeneral kwit epi pi souvan fri.

Kisa Nou Ka Aprann plis sou tomatiy yo?

Tomatiy yo an reyalite, se yon fwi ki soti nan yon plant diferan, se pa menm plant kap banou tomat la; Malgre ke pafwa yo rele Tomatiy la, Tomaty Vèt Meksiken. Malgre koulè vèt yo geyen, Tomatiy yo, nou konnen yo sirtou kòm fwi pou fè konfiti matrité. Tomatiy yo kouvwi nan yon rezidi kolan epi yo kouvri tou ak yon papye mens sou deyò fwi a. Lè nap Kwit Tomatiy yo, Kwison sa a ap edel pou adousi po epè nan fwi a ak lap pote soti plis gou tou.

Tomatiy yo gen yon gou acid, frwiti, ak yon ti kras zèb. Yo pi souvan itilizel pou fè sòs salsa ak lot sòs tou, byenke yo ka manje yo tou kri (Lè yo kri nap jwenn yon gou plis acid ankò). Tomatiy yo nou ka jwenn yo pandan tout ane a, pi souvan nan makèt Amerik Latin yo.

Malgre ke yo ka sanble tomat nou konnen sou deyò; reyèl tomat vèt ak tomatiy yo aktyèlman byen diferan nan gou ak nan itilizasyon yo, kidonk mwen pap rekòmande pou ou ta ranplase youn pou lòt.

Tomatiy yo tou gen yon tandans, dwe pi jite ak mwens fèm, kidonk yo gen yon teksti trè diferan de vre tomat vèt. Baton pou jwenn youn ki travay pou resèt pa ou.

 RESÈT SÒS TOMATIY VÈT (SALSA VERDE)

Tan Preparasyon:      20 Minit

Tan Kwison:               15 Minit

Tan Total                    35 Minit

Sèvi                            12 Pòsyon

Sede:                          3 Tas


Pou kwit tomatiy yo, ou ka swa griye yo nan fou a, mawon yo sou recho a, oswa bouyi yo. Griye nan fou a oswa mawon sou recho a pral bay plis gou. Chak fason ou fèl ap travay pou ou, menm si bouyi se yon fason ki pi komen pou kwit tomatiy yo.

Lay se yon bagay ki opsyonèl. Ou ka swa kwit kèk dan lay ak tomatiy yo nan nenpòt nan etap sa yo, oswa ou ka ajoute youn oswa de galik lay anvan tout koreksyon lè ou ale nan melanje salsa a.

ENGREDYAN YO

 • 1 1/2 liv tomatiy
 • 1/2 tas zonyon blan koupe
 • 2 dan (oswa plis) lay, si ou vle
 • 1/2 tas fèy cilantro koupe ak tij
 • 1 gwo kiyè ji lacho fre
 • 2 piman jalapeño oswa serrano, tij, grenn epi koupe (ou ka itilize antye pou plis chalè si ou vle)
 • Sèl selon gou pa ou.


NAP PRAN SÒS SA A TOU POU YON LOT RESÈT AK ZE YO RELE SHAKSHOUKA VÈT

RESÈT SHAKSHOUKA AVEK SÒS TOMATIY VÈT (SALSA VERDE)


ENGREDYAN YO

 • 2 gwo kiyè lwil oliv siplemantè Extra Vièj
 • 1 tas zonyon jòn koupe
 • 1 pwavron wouj, grenn ak koupe an rache
 • ¼ ti kiyè sèl lanmè, ou ka mete plis nan gou ou
 • Pwav nwa ki fèk kraze
 • 3 dan lay mwayen, mens
 • ½ ti kiyè kimen tè
 • Zongle pwav kayèn, si ou vle
 • 1 28-ons tomat Vet kraze
 • 2 gwo kiyè keratin harissa*, gade nòt ki anba a
 • 1 tas epina fre, koupe
 • 3 a 5 ze poul
 • ⅓ tas fwomaj feta kraze
 • ¼ tas fèy pèsi fre
 • 1 zaboka, rache
 • Feiy Vet pou gani, si ou vle
 • Pen griye, pou sèvi

ENSTRIKSYON YO

Chofe lwil la sou chalè medyòm nan yon sote ki kouvri 12-pous asye pur oswa emaye-kouvwi an fè. Ajoute zonyon an, pwavron wouj, sèl, ak plizyè gren pwav moulen fre epi kwit jiskaske zonyon an mou ak translusid, 6 a 8 minit.

Diminye chalè a nan mwayen-ba epi ajoute lay, kimen, ak kayèn, si w ap itilize. Brase epi kite kwit pou apeprè 30 segonn, Ajoute sos Tomatiy Vet yo. apresa ajoute tomat vet yo ak keratin harissa. Mitone pou 15 minit jiskaske sòs la epè.

Ajoute epina a epi brase jiskaske li fennen. Fè 3 a 5 pwi nan sòs la ak krake ze yo. Kouvri ak kwit jiskaske ze yo kwit, 5 a 8 minit. Distribisyon an pral depann de ki jan ou renmen jòn ze ou yo.

Mete Sezonman ak sèl ak pwav nan gou ou renmen an epi voye feta a, pèsi, zaboka, ak microgreens, si w ap itilize. Sèvi ak pen griye pou scooping.

NÒT

* Si w sansib ak epis pikan yo, sèvi ak yon harissa ki pa twò grav (tankou Mina Harissa mild), pou yon shakshuka pi plis, sèvi ak harissa cho (tankou Harissa cho Trader Joe a).


JIZUK JODI A‼️


TRETE YO AK RESPÈ

Tora a nan kòmansman Parashat Ekev pwomèt rekonpans yo ki pi bèl bay moun ki respekte Mitzvot yo (Òdonans Tora a / Komandman yo nan Bib la). Rashi te ekri sou sa ke Tora a isit la ap pale de Mitzvot sa yo ke moun yo ap pile sou anba pie yo, kòmandman yo ak òdonans sa yo ke moun yo pap respekte ase. Kenbe nan tèt ou ke chak Mitzvah (Kòmandman) se yon trezò li ye e, malerezman, pafwa nou pran yo pou yo akòde epi nou pa trete yo ak respè ke yo merite.

Mitzvot nou yo se bèl bagay yo ye. Plis nou ba yo respè, se plis nou resevwa benediksyon an retou. Rabanit Iris te pataje mesaj bay nou.


Sunday, September 11, 2022RESÈT PEN BAGEL POU 4 BAGEL

Jiska kèk ane de sa, bagèl yo te woulo sa yo ki gen yon twou nan sant la ki te parèt nan fim Ameriken yo, Nou wè yo nan anpil Makèt, Sa pa yon bagay kap atire atansyon nou ankò. Kounyè a nap fè yo lakay nou tou, se yon moso gato ak resèt bagel fasil sa a ak rezilta a pa gen anyen fè ak sa yo endistriyèl. Ane limyè.

Petèt bagay ki pi spesifik sou bagel la se ke, pandan preparasyon li, li chode pou kèk segond anvan yo metel nan dife pou chofe fou a. Sa ap ba li yon pi wo dansite miyèt ak yon eksteryè yon ti kras kroustiyan. Nouyòkè yo renmen bagèl pou manje nan maten an epi gen kote pou jwenn yo nan tout vil la. Si ou vle prepare yo fasil, isit la nap ba ou resèt nou an pou bagèl endijèn nan.

MEN INGREDIAN YO POU KA PREPARE BAGEL PA OU
 • 250 g farin Frans (ak ble)
 • 2g sik
 • 30g bè fonn
 • Grenn wowoli
 • 2ml lèt
 • 1 ti kiyè ledven Sek
 • 125ml dlo cho
 • 1 ti kiyè sèl
 • 1/2 ti kiyè lwil oliv
 • 1/2 ti kiyè siwo myèl oswa sik
 • 1 ze


PREPARASYON BAGEL LA

Nou konfizyon ledven fre a epi nap melanje li ak farin frans lan, sèl, sik, bè fonn an, ze a, lèt ak dlo a. Mase pou kèk minit jiskaske ou jwenn yon mass farin lis ak klere.

Grese yon gwo veso ak yon ti lwil oliv, mete farin ladan'l, kouvril ak yon twal pwòp epi kite l repoze pou apeprè inèdtan. Mass Farin lan ta dwe monte jiskaske li double nan volim li.

Degase mass farin lan pa mete pwen ou ladanl yon koup de fwa. Nou bat li dousman epi koupe l an kat pòsyon, asire w ke yo gen menm gwosè nan yo. Nou boul chak pòsyon ak fòme bagel yo, ak twou yo nan sant la lè l sèvi avèk manch lan nan yon kiyè an bwa. Pi gwo twou a, pi bon an, paske si li pa pral li pral fèmen nan dife pou chofe fou a.

Kite monte ankò pou dis minit. Pandan se tan, ranpli yon gwo marmite ak anpil dlo epi pote l nan yon bouyi. Nou blanchi chak bagel nan dlo bouyi a pou dis segonn, ki se tan li pran pou lage, baskile, epi retire.

Nou mete bagel yo sou yon plato boulanjri ki kouvri ak papye parchemin epi bwose ak yon melanj ze bat ki rete apre farin lan. Voye ak grenn wowoli (si ou vle) epi kwit nan fou a, prechofe a 210 ° C, ak chalè leve, li desann, pou 20-25 minit oswa jiskaske alalejè lò. Retire epi kite fre anvan konsome.Monday, September 5, 2022


Ou dwe sipliye tankou nan Va'etjanan


Ki jan yo priye pou priyè ou yo dwe reponn: yon Hizuk nan Rav Eliezer Ben Attia shlit "a

Sa a se yon Hizuk (Yon ankurajman) nan Rebe nou an, Gaón an ak Tzadik, Rav Eliezer Ben Attia shlit "a - Poukisa Moshe te gen pou aprann sipliye?

"Mwen te mande etènèl la nan moman sa a, li di" (Devarím 3:23)

"Li te pran nòt lè yo te an danje, lè li te tande pwotestasyon li" (Tehilim 106: 44)

Dimanch, 8 Elul 5782 - etènèl la te anseye Moshe pou lapriyè pou priyè li yo dwe reponn

Men ki sa li te di:

Gen twa kategori nan Megaleh Amukot (yon liv ekri pa Rabbi Natan Natah Shapira Zt "L nan Krakow): Gen kategori nan Parasha a, e gen moun ki nan" Va'ethanán (amèn) "ki revele tout sekrè yo nan Moshe sou sa ki "Va'ethanan".

Letènèl te di Moshe: "Ou pa konnen ki jan yo sipliye. Kisa mwen te fè; mwen te sipliye, non? Ou pa ap pale kòrèkteman. Ou bezwen di yon chan davans epi ou gen pou chante!"

Anvan ou ale nan lapriyè, ou dwe chante, fè kèk nigun (melodi), yo di kèk vèsè. Li enposib sote nan lapriyè. Se poutèt sa li pa reponn a lapriyè yon moun.

Lè yon moun pa konprann. Li echwe pou fè pitit. Li pa ka jwenn marye. Paske li pa konnen [ki jan] lap priye: tankou nan Va'ethanan ("Mwen te mande!)"

Aprann: Gen yon Leviathan. Pwoblèm nan tout se ke nou vle rive nan suca a nan Leviathan nan. Deja nan 35 jou plis nou pral gen jou ferye Sucot la. Avèk Leviathan li ekri "sèvitè." - Nan fason sa a, ou pa pral yon domestik. Ou pa konnen ki jan yap sipliye. Ou dwe di chan an davans, ou dwe chante, ou dwe kreye yon melodi. Yon melodi fèt anvan ak yon lòt apre lapriyè Maariv la.

Se sèlman atravè nigunim yo kantite lajan lapriyè. San nigunim yo, li se jis yon lapriyè li ye.

Rebe nou an tap di: "Li te pran nòt lè yo te an danje, lè li te tande pwotestasyon li" [nan Likutey Moharan 42, ki nan nigun nan, jijman yo sikre]. Menm jan ak lakansyèl la gen koulè yo, gen koulè vèt, gen koulè wouj, osi byen ke lapriyè a tou. Nou bezwen koulè yo.

San koulè, li enposib pou ou ka wè yon bagay. San koulè yo, pa gen okenn gou. Se konsa, lapriyè a; Si ou pa gen okenn koulè, li pa gen okenn gou. Sa yo se twa koulè yo nan lakansyèl la: blan, wouj, vèt.

Nan apeprè 35 plis jou, nou pral chita nan suca a, epi nou pa gen ankò prepare suc la. Nou bezwen rive nan suca nan Leviathan, priye ak plezi. Nou fòje yon pak: "Li pral pou ou yon sèvitè etènèl" (Devarim 15:17).


Youn dwe ye yon sèvitè Pou Bondye.