Sunday, November 28, 2021


JODIA NAP KOMANSE FESTIVAL JWIF NOU RELE HANOUKA 

Ki sa ki Hanukah? 
Hanuka vle di "Dedikasyon" nan lang ebre. 

Nou fètel pou komemore dedikasyon tanp lan aprè kontaminasyon Grek yo te fè nan Plas Sen an. 

Pandan Uit jou fèt la ap selebre pou nou sonje re-dedikas Tanp Jerizalèm lan apre li te reprann pa Prèt Makabe yo, yon gwoup vanyan sòlda jwif. 

Selebrasyon jwif sa a ap dire uit jou ak 8 bouji, ke yo rekonèt kòm Hanukkah oswa Khanoukah ki vin komemore rededikasyon pandan dezyèm syèk anvan epòk nou an. nan Dezyèm Tanp Jerizalèm nan, kote dapre Istwa nou an, jwif to te leve kont moun ki tap oprime yo, nan opresyon grèk-siryen yo, nan Revòlt Makabe a. 

Uit bouji senbolize kantite jou tanp lan te limen; nevyèm lan, shamash la, se yon bouji asistan yo itilize pou limen lòt yo. Fanmi yo limen yon balèn nan premye jou a, de nan dezyèm lan (ak sou sa) apre solèy kouche pandan uit jou Hanukkah, pandan y ap resite lapriyè ak chante chante. 

Chak kay bezwen omwen yon Menorah. Sepandan, plis bouji nou limen, pi bon li ye pou nou! An reyalite, ansyen saj nou yo te anseye bay nou ke nap ajoute nan pwisans Mitzvah (kòmandman) a lè nou limen plizyè Menorah. Kisa wap manje nan fèt Hanukah a? 

10 pi bon manje Hanukkah tradisyonèl pa nou
1)  Latkes, 
2) Vyann bèf, 
3) Poul griye, 
4) Kugel, 
5) Soup ak Boul Matzo, 
6) Rugela`h. 
7) Soufganyot (Beyè ki ranpli ak jele), 
8) Pen Halah.