Monday, December 5, 2022

LAGERMANIA EDOM


Vil Seir = שעיר ] = 300 ] = Lalmay te kreye pa 300 branch fanmi, Predi nan Talmud la
-
Jwif yo se yon pèp Etènèl yo ye

-
"Ya’akov Lo Met"

Lè nap li nan posyon Tora nou gen semèn sa a nan Jenèz, nap jwenn ke Jakob te voye yon gwoup zanj pou ale bay frè li yon mesaj nan Peyi Seir. Nap jwenn pliziè pwoblem nan istwa sa a. Anvan tout bagay; Poukisa li te voye zanj? ak poukisa li te voye yo nan Peyi Seir? Ezaou, frè li a pa t 'ankò deplase nan peyi sa a, li tap abite ankò kote Izaak, papa li. Se sèlman nan de chapit pi ta ke li te vin deplase pou l abite nan peyi Seir (Jenèz 32:4).


Ann gade ki sa Paracha sa a ap kache pou nou ka dekouvri l,


Si nou tounen pase 300 ane nan istwa a, nou tap jwenn wa Lafrans, Lwi XIV ki tap mande Pascal BLAISE, gwo filozòf fransè a, pou l ba li yon prèv ke Bondye egziste vreman, Wa a te mande filozòf fransè a yon prèv ke bagay supernatirèl yo te egziste vreman. Lè sa a, Pascal te reponn pou li: "Mon, Juif yo! Monwa, Juif yo menm se yon prèv vivan ke Supernatirèl la egziste!"

Yon repons ki pa mal etonan. "Jwif yo", se moun sa yo ki pi bon prèv ke Bondye ak tout bagay supernatirèl yo egziste, se sa ke Pascal te vin jwenn kòm pi bon repons pou wa Lwi XIV:

Nou pa bezwen espekile sou ki sa Pascal te vle di, lè li te bay wa a repons sa a, paske Pascal li menm te pran swen nan eple li nan gran detay pou nou. (Nou ka lil nan ekri li te rele "Pensées", para. 620, p. 285.) Pascal te di ke lefèt ke pèp jwif la te siviv jouk nan 17yèm syèk la, peryòd tan li menm li te viv la, pa te anyen, mwens pase yon fenomèn supernatirèl ak fò prèv nan egzistans Bondye a. Nou dwe panse ke senpman pa te gen okenn eksplikasyon lojik pou sa a.

IMORTALITE PEP JWIF LA

Yaakov Avinu Lo Met

Mark Twain (Moun ki rele tou Samuel Clemens), Yon gwo ekriven Ameriken, ki te yon agnostik ak ensèptik, ekriven popilè a te ekri sa an 1899 nan Harper's Magazine:

"Ejipsyen yo, Moun Babilòn yo ak Moun Peyi Pès la, yo te leve, yo te plen planèt tè a ak ajitasyon ak bèl pouvwa yo, epi yo te vin fennen nan rèv istorik la ak yo te tout vin disparèt. Moun Lagrès yo ak Moun Women yo te swiv konsa tou, yo te fè yon gwo bri, epi yo tout pati tou. Aprè sa a te gen lòt pèp tou ki te pouse kòm zèb, ak Yo te kenbe flanbo pa yo byen wo pou yon ti tan, men yo te vin boule epi kounye a tout Moun sa yo ap chita nan crépuscule a oswa yo te disparèt nèt. Pandan Pèp Jwif la te wè tout Moun sa yo, li frape yo tout, epi li toujou la kounye a sa li te toujou ye, li pa montre siy pouri, li pa malad nan laj li, li pa gen febli nan pati li yo, li pa gen okenn ralanti nan enèji li yo, li pa gen okenn matyè nan lespri vijilan ak agresif li. Kounyè a nap rekonnèt ke tout bagay mòtèl eksepte pèp jwif la. Tout lòt fòs pase, men li rete. Kisa ki sekrè imòtalite pèp sa a. ?"

PREZIDAN IZRAYEL LA TE REZIMEL POU NOU

Nan dat 16 janvye 1996, Prezidan pèp Izrayèl la, Se te Ezer Weizmann, li te bay yon diskou nan Chanm Palman nan Peyi Almay. Li te bay Alman yo diskou sa a nan lang ebre senkant ane apre Olokòs la, e ladan l li te byen rezime sa istwa jwif te ye. Li te di konsa:

"Se sò li menm ki te mennen m 'ak kontanporen mwen yo nan gwo epòk sa a kote jwif yo te retounen pou yo te ka vin re-etabli tèt yo nan peyi yo nan tè sent la, tè Izrael la...

YON REZIME ISTWA JWIF LA

"Mwen pa yon jwif k ap pwonmennen ankò k ap emigre soti nan yon peyi pou li ale nan yon lòt peyi, nou te tap toujou soti nan yon egzil pou nou te rantre nan yon lòt egzil. Men, tout jwif nan chak jenerasyon dwe konsidere tèt pa li kòm si li te la nan lòt jenerasyon anvan yo, nan kote yo, ak nan evènman yo tou. Se poutèt sa, mwen toujou yon jwif k ap pèdi wout. , men se pa atravè fason elwaye nan mond lan. Koulye a, mwen emigre atravè vast tan yo, soti nan yon jenerasyon pou rive nan jenerasyon nan liy memwa yo...

"Mwen te esklav nan peyi Lejip. Mwen te resevwa Tora a sou mòn Sinayi a. Ansanm ak Jozye ak Eli, mwen te janbe lòt bò larivyè Jouden an. Mwen te antre nan Jerizalèm ak wa David, yo te depòte mwen ansanm ak Sedesyas. E mwen pa t bliye l pandan m te bò larivyè Lefrat la nan peyi Babilòn. Lè Letènèl te tounen prizonye li yo nan Siyon, mwen te fè yon rèv nan mitan moun ki bati miray li yo. Mwen te goumen ak Women yo epi yo te depòte m nan peyi Espay (Peyi Sefarad). Yo fòse m nan poto nan Mayence. Mwen te etidye Tora nan Yemèn ak m te pèdi fanmi m nan Kishinev. Mwen te ensinere nan Treblinka, mwen te yon rebèl nan Varsovie, epi mwen te emigre nan Tè Izrayèl la, peyi kote yo te depòte m, ak peyi kote m te fèt la, ki destinasyon orijinal mwen ak fen vwayaj mwen an. Se la mwen retounen viv kounyè a.

“Men, mwen toujou yon jwif k ap pwonmennen sou tras zansèt mwen yo. E nan jan sa a map akonpaye yo la nan vwayaj pa yo, yo menm tou, detanzantan, yap akonpaye m 'epi kounye a menm yap kanpe isit la avè m' jodi a.

"Mwen se yon jwif k ap pwonmennen ak rad memwa sou zepòl mwen ak baton espwa a nan men mwen. Mwen twouve mwen nan gwo kafou tan an, nan fen 20yèm syèk la. Mwen konnen ki kote mwen soti ak espwa. ak arèstasyon; Mwen eseye chèche konnen ki kote mwen prale.

KESYON ENPÒTAN SOU YON PASOUK

Berechit 32:4 Jakòb voye zaj pote yon mesaje devan li bay Ezaou, frè li, nan peyi Seyi, nan Jaden Edom.

1) Poukisa Jakòb te voye zanj yo olye de imen mòtèl pou akonpli misyon sa a?

2) Poukisa tèks Tora a te dwe tèlman espesifik sou lefèt ke Jakòb te voye Malakhim yo (zaj yo) "devan li"?

3) Poukisa Tora a repete ke Ezaou se frè Jakob li ye?

4) Poukisa Jakòb te voye zanj nan "Seyir", ki sanble se yon move adrès li te ye, lè nou konnen ke Esav pa t rete la ankò, se te 4 chapit apre Jakòb te rive nan Peyi Izrayèl la, anvan Ezaou te vin demenaje ale rete nan Peyi Seyir?

5) Zanj yo te ale nan direksyon Peyi Seyir la epi yo te retounen ak nouvèl terib pou Jakòb. Poukisa yo te di Jakòb ke Ezaou tap vini "li menm" al kontre li ak 400 gason?

6) Poukisa li te tèlman nesesè pou Tora a espesyalman mansyone nimewo "400" la?

7) Ki peche Jakòb te tèlman pè, li pa t fè okenn, san konte ke Seyè a te pwomèt pou l pwoteje l? Nan Pasuk nan Bereshit 32: 8 nou li ke Jakòb te pè. Men, Talmud la di nou ke li pa t pè tèt li, men li te pè ke ta ka gen kèk peche nan lavni ki ta louvri pòt la pou Ezaou detwi Juif yo, Jas Ve'Shalom!

8) Poukisa Tora a di nan Passuk sa a ke Jakòb te divize fanmi l 'e ke li te gen yon distans 24 èdtan ant yon gwoup ak lòt pou yo pè ke si Ezaou te vini ak frape yon pati, lòt yo ta siviv?

Sepandan, lè Ezaou finalman te rive rankontre Jakòb, nou wè ke tout fanmi an te ansanm, yo tout te konnen Ezaou, lè li te mande, "Ki moun sa yo?" Pa te gen okenn divizyon nan fanmi an ditou.

VE YADUA SHE' EZAOU SONEH LE Jakòb

Jakòb Avinu Lo Met - Papa nou Jakòb pa mouri, nan lòt mo, papa nou Jakòb ap viv pou tout tan nan desandan l 'yo, jwif yo. Aval Gam Ezaou Lo Met - Sepandan, li enpòtan pou konnen ke Ezaou tou ap viv ak pitit pitit li yo. Li se yon reyalite byen li te ye ke Ezaou rayi Jakòb, se pa yon sekrè. Amalèk se pitit pitit Ezav e li te eritye rayisman Ezaou, granpapa l.

Yon kesyon: Ki sa Rabi Chimon vle di lè li di "Se yon lwa Ezaou rayi Jakòb"? Ki kalite "lwa" sa a? Li se yon tèm etranj yo itilize. Mwen te kapab di ke Ezaou (nasyon lwès yo ki te eritye kilti Greko-Women) rayi jwif yo. Men, yo rele sa a yon lwa se byen etranj. Men, si se yon "lwa", poukisa ka sa a se yon eksepsyon?

NAP KONPRANN RASHI

Repons lan: gen lwa nan peyi ak lwa nan lanati. Rabi Shimon bar Yochai ap di yon bagay trè pwofon. Rayi Ezaou pou Izrayèl: Antisemitism moun lòt nasyon yo sanble ak yon lwa nan lanati. Li imuiabl. Li p'ap janm fini an. Ou pa bezwen rasyonèl pou ou. Li tou senpleman se. Chak jenerasyon jwif te fè eksperyans antisemitism nan yon fòm oswa yon lòt pou plis pase twa mil ane. Chak jenerasyon eseye konprann poukisa nasyon yo nan mond lan pa renmen jwif yo. Yon fwa yo eksplike se paske Juif yo rich (jan Pwotokòl Ansyen Siyon yo te di: "Jwif yo kontwole pouvwa yo nan tout mond lan"); pafwa se paske jwif yo pòv e yo toujou ap mande charite. Pafwa se paske yo se kapitalis materyalis; pafwa paske yo se kominis revolisyonè. Pafwa paske yo an reta ak grosye; pafwa paske yo twò edike ak soti nan sosyete segondè. Pafwa paske yo se parazit nan peyi etranje epi yo pa gen peyi pa yo; pafwa paske yo gen yon peyi pa yo. Se konsa, li ale sou yo ak sou.

KIYÈS KI EDOM AK AMALEK JODI A NAN SYÈK NOU AN?

Fenomèn antisemit la defye nenpòt tantativ rasyonèl pou eksplike li. Li pa rasyonèl plis pase nenpòt lwa nan lanati. Li tou senpleman se.

Se konsa, gen rayisman p'ap janm fini an pou Ezavi ak gen eleman Amalèk la kache nan chak jenerasyon ak moun ki pwomèt yo detwi jwif yo menm avèk prezans Bondye la ak pwoteksyon nan sa HaShem te pwomèt nan Passuk la nan Chemòt 17:16.

"Epi li di: 'Gen yon men sou fòtèy Bondye a: Letènèl la pral fè lagè ak Amalèk de jenerasyon an jenerasyon." Men, ki moun oswa gwoup etnik Edon yo ye e kiyès moun Amalèk yo ye jodi a? Li difisil pou devine depi Sanherif te melanje tout pèp sou latè nan epòk li a.

EDOM AK AMALEK NAN MEGUILLA 6A  AK  6B

Apre yo fin mansyone Edom, Gemara a site sa Rabi Itschak te di: Ki siyifikasyon sa ki ekri:

“Se pou mechan yo jwenn favè, men li p ap aprann jistis; nan peyi jistis la, li pral fè enjis, epi li pa pral wè majeste Letènèl la ”(Izayi 26:10)?

Itschak (Izaak) te di konsa devan Bondye Sen an, se pou li beni: "Mèt Linivè a, se pou l 'gen yon volonte devan ou! Se pou favè pou Ezaou, pitit gason mwen renmen anpil la!"

Bondye di l ', "Ezaou se mechan.

Itschak (Izaak) di Bondye: "Men, èske nonm sa a p'ap janm aprann jistis", sa vle di, èske pa gen yon moun ki ka jwenn merit nan li?

Bondye te di li: "Menm nan peyi jistis sa a li pral aji enjis", sa vle di ke li nan destine li vle detwi Peyi Israel la.

Yitzchak (Izaak) te di Bondye: Si se konsa ke li mechan konsa, "Lè sa a, li pa pral wè majeste Etènèl la".

YON LÒT KESYON SOTI NAN TALMUD LA

Epi Rabi Itschak te di ankò:

Ki siyifikasyon wa David te ekri a: “Pa bay, O Letènèl, volonte Racha a (moun ki mechan an); pa avanse move aparèy li a ankò, pou li pa leve tèt li. Sela” (Psonm 140:9)? Nan lòt mo, pa ajoute siksè nan men mechan an pou li pa leve kanpe ak fyète pou tout tan.

An reyalite, sa a se lapriyè Jakòb Avinu te fè Bondye lè li te pè e li te boulvèse anvan li te rankontre Ezav, frè l la, zanj yo te retounen ak mesaj terib yo te pote ba li soti nan fiti Edom/Adolf Hitler.

Jakòb te di devan Bondye ki Sen an, Se pou li beni: Mèt Linivè a, pa bay Ezaou sa ki mal la dezi kè l, paske li vle detwi nou. Pa fè move plan li [zemamo] bay li ankò; pa retire mizo [zamam] ki konstri l epi ki anpeche l pete ak rasanble plis fòs.

Sa a se yon referans a Germamya (Almay) nan peyi Edon, se sa ki, Almay la, ki se toupre peyi Edon an, se sa ki, lavil Wòm. Kòm si Alman yo te avanse, yo ta detwi lemonn antye.

SE YON PEP KI KONPOZE AK 300 TRIBI

Sa son trè konvenkan, men ki jan nou ka asire w ke Germamia sa a Talmud la ap pale a se reyèlman pale de peyi Ewopeyen an modèn ki rele Almay jodi a:

Pou Rabi Ḥama Bar Ḥanina te di tou: Gen twasan (300) jenn chèf ki gen yon kouwòn tache sou tèt yo nan Guermamya sa a nan peyi Edon, e gen twasan (300) swasant-senk chèf [marzavnei] nan lavil Wòm. Chak jou sa yo soti al goumen ak yo, epi youn nan yo mouri, epi yo enkyete yo pou nonmen yon nouvo wa nan plas li. Piske okenn pati pa ini, okenn pati pa ka reyalize yon viktwa desizif. Se lagè sa yo ant Wòm ak tribi jèrmanik yo ki aji kòm yon mizo sou Ezaou-Edom-Wòm epi anpeche li vin twò fò.

Alman yo se yon pèp Gèrmanik, ki kòm yon gwoup etnik leve pandan Mwayennaj yo. Okòmansman fè pati Sen Anpi Women an, anviwon 300 eta Alman endepandan te parèt pandan n bès li apre lapè Westphalia nan 1648 ki te mete fen nan Lagè Trant Ane a, ak Otrich ak Prussia-Brandenburg ki te pi gwo [Wikipedia].

Istwa a rakonte sou chèf rabi Yosef Chaim Sonnenfeld, lidè espirityèl venere ki te rete nan vil Jerizalèm nan ansyen nan kòmansman syèk la. Lè Alman Kaiser Wilhelm te vizite Jerizalèm an 1898, Rabi Sonnenfeld te refize salye l. Li te eksplike ke Kaiser la te montre siy klasik Amalèk yo. Anpil gwo lidè atravè listwa te eksplike ke Germamia se an reyalite Almay, moun tankou Vilna Gaon [sou Yoma 10b], Rashi [te di ke Germamia nou an oswa Ashkenáz se Almay], Rabi Jakòb Endem te pale tou [sou Megillah 6b], elatriye.

Li klè ke sa refere a Almay nan epòk nou an. Nou konnen ke Amalèk pa t senpleman yon nasyon kriminèl touye moun. Yo t ap goumen kont Bondye li menm, jan vèsè a di, "yo pa t gen krentif pou Bondye" (Detewonòm 25:18). Lè Juif yo te nan peyi Lejip, yo tout te tande pale de gwo mirak ki te fèt, tankou dis kalamite yo ak separe Lanmè Wouj la. Pèp jwif yo te yon refleksyon nan volonte ak Objektif diven an. Yon atak sou jwif yo te default la ak yon atak sou Bondye. Sa a te manifeste pa lefèt ke Amalèk jete ògàn yo emasculated nan direksyon syèl la, nan defi Bondye, kòm si yo di: "Nou meprize alyans sen Brit Milah la".

Talmud la eksplike langaj vèsè a: "[Amalek] rive (karjá) sou ou..." (Det. 25:18). Mo ebre karjá a gen rapò ak mo kar, ki vle di "frèt". Sa vle di: Amalèk te refwadi jwif yo. Lè jwif yo te kite peyi Lejip, tout nasyon yo te pè konteste Bondye jwif yo. Men, Amalèk te vini, yo te goumen, e menmsi yo te bat yo militèman, yo te prepare wout pou lòt moun.

ALMAY EDOM (WÒM) - TWAZIYÈM RAIKH

"Jakòb te di devan Sen an, "Benediksyon pou li: Mèt Linivè a, pa bay mechan an (Rasha) Ezaou dezi nan kè l ', paske li vle detwi nou. Pa ba li plis siksè, pa avanse sa ki mal li. plan [zemamo] ekstèminasyon; pa retire mizo [zamam] ki kontrent li epi ki anpeche l kraze ak rasanble plis fòs (Sòm 140: 9)."

Sa a se yon referans a Germamya (Almay) nan peyi Edon, sa vle di, Almay, ki toupre peyi Edom an, se sa ki, lavil Wòm. Kòm si Alman yo te avanse, yo ta detwi lemonn antye.

Ezaou rashá ak Cojot Ha'Tumah, 400 fòs sa ki mal yo te vle jwenn yon wayòm mil ane pou dirije mond lan ak tenasite nan fè. Epi li te prèske reyisi, si se pa t pou lapriyè Jakòb Avinu ak David Ha'Melech, li ta reyisi. Kòm nou wè pi wo a, Mèt Linivè a atravè saj yo te di nou ki kote, ki jan ak non Wayòm nan nan Acharit Ha'Yamim ki te pral etabli li. Jakòb Avinu te voye Malachim tout wout la pou wè sa Rashah la t ap prepare e anile nan lapriyè li.

GEMATRIA EDOM PEYI WA EZAOU - ALMAY ADOLF HITLER

Ezaou Rasha ki reprezante Kohot Ha'Toumah, 400 fòs mal yo te vle jwenn yon wayòm mil ane pou dirije mond lan ak tenasite fè.

Seir= שעיר ] = 300 ] = Almay te kreye pa 300 branch fanmi, Predi nan Talmud la

Germania oswa Almay Nazi, [f] ke yo rekonèt ofisyèlman kòm Alman Raij [g] jiska 1943 ak Grand Raij la. Alman [h] nan 1943-1945, se te eta Alman an ant 1933 ak 1945, lè Adolf Hitler ak Pati Nazi a te kontwole peyi a ke yo te transfòme nan yon diktati. Anba règ Hitler a, Almay te vin tounen yon eta totalitè byen vit kote prèske tout aspè nan lavi te kontwole pa gouvènman an.

TWAZIYÈM RAIKH LA AK PEYI WA MIL ANE

Twazyèm Raij la, ki vle di "Twazyèm Wayòm" oswa "Twazyèm Anpi", te pale de sipozisyon Nazi ke Almay Nazi te siksesè anvan Anpi Women Alman an (800-1806) ak Anpi Alman an (1871-1918). Twazyèm Raij la, ke Hitler ak Nazi yo te rele Raij nan mil ane.

Twazyèm Raij la te gen yon gwo plan pou rebati vil Betlèm pou l te vin kapital diy Nouvo Anpi Hitler t ap kreye a. Menmsi li ka sanble enkwayab, non Hitler te chwazi a se non yo te prevwa depi lontan nan ekriti jwif yo: Germania. Sa te prevwa renovasyon kapital Alman an Bèlen pandan peryòd Nazi a, yon pati nan vizyon Adolf Hitler pou lavni Almay Nazi apre viktwa te planifye nan Dezyèm Gè Mondyal la. Li te chwazi Albert Speer, yo dwe "premye achitèk nan Twazyèm Reich la". Albert te an chaj nan plan yo pou vil la rebati nan kapasite li ak sipèvizè nan pwojè a.

Kèk nan pwojè yo te konplete, tankou kreyasyon yon gwo aks vil Lès-Lwès, ki enkli ekstansyon Charlottenburger Chaussee (jodi a Straße des 17. Juni) ak plasman Kolòn Victory Bèlen an nan sant la, lwen. Reichstag la, kote li te orijinèlman kanpe. Gen lòt, sepandan, tankou kreyasyon Grosse Halle a (Great Hall), te oblije sispann akòz kòmansman lagè a. Sepandan, yon gwo kantite ansyen bilding nan anpil nan zòn konstriksyon te planifye yo te demoli anvan lagè a, e defèt la evantyèlman te fè plan yo kanpe.

Se Adolf Hitler li menm ki te vin ansent rekonstriksyon Bèlen an pou l te fè l kapital nouvo mond lan ke li ta ede kreye, e ki te ba li nouvo non, "Germania". Dapre rejis "tablo diskou" Hitler nan 8 jen 1942, objektif Hitler nan chanjman non an se te bay Greater Germanic New Order anpi mondyal yon pwen fokal klè:

Hitler menm konsidere li yon bon bagay ke lè nou chanje non Reich kapital Bèlen an nan "Germania", nou te bay konsiderab UN nan travay sa a. Non Germania pou kapital Reich la ta trè apwopriye, paske malgre ki distans moun ki fè pati nwayo rasyal jèrman an pral ye, kapital sa a ta bay yon sans de inite.

Hitler te dekri vizyon li te genyen pou vil la plizyè mwa avan: Antanke kapital Nouvo Monn lan, Bèlen pral koresponn sèlman ak ansyen peyi Lejip, Babilòn ak Wòm! Ki sa ki Lond, ki sa ki Pari konpare ak li?

Plan ofisyèl pou rekonstriksyon Bèlen an, ki te komisyone pa Albert Speer, te rele "Plan konplè pou konstriksyon kapital Reich la" (Alman: Gesamtbauplan für die Reichshauptstadt).

REPONS POU KESYON PREVAN

1) Malachiim: Jakòb Avinu voye zanj paske yo kapab transandan tan vwayaje pi lwen pase jenerasyon pou vizite Ezaou nan tan kap vini an, ki moun ki Adolf Hitler li menm. Gematria Ezaou a se menm jan ak Adolf Hitler a. Jakòb te kirye pou konnen kisa frè li rayisab t ap kwit pou pitit gason l yo nan lavni Ezaou.

2) Lefanav - Jakòb avinu voye zanj yo Lefanav - devan l 'nan tan.

3) Ezaou Ajiv la - Ezaou sa a, Adolf Hitler sa a nan tan kap vini an se menm frè Jakòb la.

4) Seir = 300 vil - Ak Gemara a pale de 300 branch fanmi nan Almay.

5) Zanj yo te enfòme Jakòb Avinu ke Adolf Hitler nan Germania se te menm Ezaou ki t ap vin rankontre jwif yo nan tan kap vini an. 6) 400 gason akonpaye Ezaou - Valè nimerik 400 isit la sanble yo reprezante pa kwa swastika Nazi a, ki literalman gen de lèt Tav [] sou tèt youn lòt tèt anba. Lèt Tav [ת] gen yon valè nimerik 400 e li reprezante tout Cochot Ha'Tumá, tout fòs sa ki mal. Menm jan Aleph reprezante fòs byen, Tav reprezante tout fòs mal.

7) Ki peche ki tap fè Jakòb pè? Jakòb ta ka pa t gen okenn peche ki ka enkyete l, men pèp Izrayèl la, ki se pitit li yo ye, jwif yo, te akimile ase koupab pou anpeche bon fòs yo soti nan siye move yo, kite yo nan kontwòl total pou fè ravaj sou Am Yisrael. Dwe gen merit pou kapab goumen kont sa ki mal, san Tora, san Avodat HaShem, ak asimilasyon, kominis, mouvman refòm ak rejè tout fòm Kedusha, mwen ta gen pitye nan Cochot Ha'Tumá nan Edom. .

8) Divizyon fanmi Jakòb an de kan vle di jwif relijye ak eksklizyon yo ta divize an de: mond Tora ak mond ki opoze Tora ak tout Mitzvot.

MESAJ KACHE NAN MEGILLAT ESTHER SOU NAZ YO KI TE DWE EGZEKITE

Lè Nazi Julius Streicher te rive nan platfòm la, li te rele, "Kounye a, li nan vire Bondye." Li te pouse moute de dènye etap yo nan pwen nan lanmò anba kòd pandye a. Pano a kenbe kòd la kont yon balistrad an bwa.

Streicher toudenkou balanse pou fè fas a temwen yo epi gade yo. Menm lè a, li rele byen fò:

"Festival Purim 1946".

[Pourim se yon jou fèt jwif ki selebre nan sezon prentan an, komemore egzekisyon Aman, yon ansyen pèsekitè jwif yo dekri nan Tanak la] ...

Julius Streicher te yon Nazi depi byen bonè nan istwa mouvman an. Li te editè ak piblikatè jounal antisemit "Das Strummer". Nan mwa me 1924 Streicher te ekri ak pibliye yon atik sou Purim ki gen tit "Das Purimfest" (Festival la Purim). Pou pibliye atak virulan li a, Streicher dwe te gen anpil konesans sou panse ak pratik jwif yo. Sepandan, nou ka sèlman espekile nan ki pwen li te okouran de paralèl frape ant Aman ak pwòp ekzekisyon li. Sepandan, yo vrèman etonan:

“Epi, wa a di larenn Estè: ‘Jwif yo touye senksan (500) moun nan kapital la, ak dis pitit Aman yo, yo touye senksan (500) moun nan lavil Souz, ak dis pitit gason Aman yo... Kounye a, kèlkeswa sa w mande w la, y ap jwenn sa. kèlkeswa lòt demann ou an, y ap fè."

Lè sa a, Estè di: 'Si sa fè wa a plezi, se pou Juif ki nan lavil Souz yo gen dwa fè sa demen tankou jodi a, epi pou yo pandye dis pitit gason Aman yo sou poto a'” (Estè 9:12-14 ). )

Si dis pitit gason Aman yo te deja touye, ki jan yo ta ka pann yo ankò?

Saj nou yo fè kòmantè sou mo "denmen" nan demann Estè a:

"Gen yon denmen ki kounye a, ak yon demen ki pita" (Tanchuma, Bo 13 ak Rachi, Chemot 13:14).

Nan Megila a, non dis pitit gason Aman yo ekri nan de kolòn ak nan gwosè trè gwo. Sa a se nan gwo kontras ak style la nan rès Megilah la. Kolòn gòch la gen mo v'et (y) dis fwa. Dapre Saj nou yo, mo v'et yo itilize pou vle di replikasyon. Enferans la se ke dis lòt moun te pann anplis dis pitit gason Aman yo.

Si nou egzamine lis pitit gason Aman yo, twa lèt ki pi piti yo ekri: Tav nan Parshandata, Shin nan Parmashta ak Zayin nan Vizata.

Twa lèt sa yo ansanm fòme Tav-Shin-Zayin, twa dènye nimewo yo nan ane jwif 5707 la, ki koresponn ak ane gregoryen 1946, ane yo te egzekite dis kriminèl Nazi sa yo.

Jijman Nuremberg yo te yon tribinal militè e se poutèt sa metòd ekzekisyon an se te jeneralman pa eskwadwon tire. Sepandan, tribinal la preskri pandye. Lapriyè Estè te fè "Kann dis pitit gason Aman yo" fè eko pandan plizyè syèk,

Egalman etonan se ke dat ekzekisyon an (16 oktòb 1946) te tonbe sou "Oshana Rabba" (Tishrei 21), jou Bondye sele vèdik Rosh Hashanah pou ane kap vini an.

Jan Megilah rakonte, yon dekrè ke wa a sele pa ka anile, kidonk Akachverosh te oblije bay yon dezyèm dekrè pou pèmèt pèp jwif la defann tèt yo. Nan lòt mo, premye dekrè sa a pa t janm anile.

Saj nou yo anseye nou ke evantyèlman Pèp Juif la pral tounen vin jwenn Bondye swa volontèman, oswa sinon Bondye pral leve yon lòt despot ki gen dekrè yo pral "tankou sevè tankou Aman an" (Sanhedren 97b).

Pandan n ap gade sou sit premye rankont nou te genyen ak Aman an epi n ap wè monte yon fanatik ki gen diskou rival ak pi gwo ènmi nou yo, nou dwe sonje istwa a repete pi souvan pou moun ki pa aprann yo.leson.


ANN GADE TOU:

Jakòb AVINU AK EL ACHARIT HA YAMÍM


_______________________


SOUS

Raben Ron Chaya
https://www.youtube.com/watch?v=fMCPJoO4rDI&ab_channel=RavRonChaya-Leava.fr
Istwa Crash Course #67: Mirak Istwa jwif yo pa Aish Ha'Torah
Rachi sou Gemara nan trete Megilah 6b

GADE TOU: BÒ POZITIF CHAK ISTWA


Sunday, December 4, 2022

KI JAN NOU KA DI LAPRIYÈ AK BENEDIKSYON ASHER YATSAR

Men, lè n'ap fin manje plen vant nou, n'ap Beni Letènèl, Bondye nou an, pou bon peyi li te ban nou an (Deteronòm 8:10).


Tradisyonèlman Nap resite yon benediksyon nan remèsiman Bay Letènèl pou tout bagay nou jwenn pa sèlman pou manje nou te manje a; Nap beni l  menm lè Nap soti nan twalèt la pou bon fonksyonman kò nou.

Tradisyon nou an preskri benediksyon sa yo ke nou dwe resite lè nou fini manje, lè nou wè bèl bagay yo li te fè a, lè nap soti nan twalèt la, etc. Benediksyon pou lè nou soti nan twalèt la rele Asher Yatsar ("sa vle di ki te fòme"), Se yon benediksyon nan remèsiman pou bon fonksyonman kò imen an, san sa li ta enposib pou viv ak pou kanpe devan Bondye.

Tèks benediksyon sa a wap jwenn li - an ebre, an Kreyol ak transliterasyon - se jan sa a:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר יָצַר אֶת הָאָדָם בְּחָכְמָה, וּבָרָא בוֹ נְקָבִים נְקָבִים חֲלוּלִים חֲלוּלִים .גָּלוּי וְיָדוּעַ לִפְנֵי כִסֵּא כְבוֹדֶךָ, שֶׁאִם יִפָּתֵחַ אֶחָד מֵהֶם, אוֹ יִסָּתֵם אֶחָד מֵהֶם, אִי אֶפְשַׁר לְהִתְקַיֵּם וְלַעֲמוֹד לְפָנֶיךָ אַפִלּוּ שָׁעָה אֶחָת. בָּרוּךְ אַתָּה יי, רוֹפֵא כָל בָּשָׂר וּמַפְלִיא לַעֲשׂוֹת:”Menm si ou pa ka konpran lang ebre a nan alfabèt lang lan, men ou ka li l nan ebre translitere nan alfabè Kreyol:


EBRE TRANSLITERE NAN ALFABÈ KREYÒL

Baroukh Atah Adonai, Eloheinou Melekh Ha’Olam, Asher Yatsar Et Ha’Adam Be’Khokhmah, Ou Varah Bo Nekavim Nekavim, Khaloulim Khaloulim, Galouyi Ve’Yadouah Lifney Kiseh Kevodekha, She-im Yepate-akh Ekhad Meh-Hem, O Yisatem Ekhad Me-Hem, iyef-Shar Leh-Hit-Kah-Yem Ve’La-AMod Lefanekhah Afilou Sha-a Ekhat. Baroukh Atah Adonai, Rofeh Kol Basar Ou Maf-Li Lah-Asot.


KREYÒL

Benediksyon pou Ou, Letènèl, Bondye nou an, Wa linivè a, ki te fòme Adan ak sajès epi ki te kreye nan li anpil ouvèti ak anpil espas kre. Li evidan e nou konnen devan Syèj Onè Ou ke si menm youn nan yo ta ouvri, oswa si menm youn nan yo ta sele, li ta enposib siviv ak kanpe devan Ou menm pou yon èdtan. Benediksyon pou ou, Seyè a, ki geri tout moun epi ki fè bèl bagay.


LAPRIYÈ POU LÈ WAP MANJE PEN

Tradisyonèlman, nou oblije lave men nou epi resite yon benediksyon anvan nou manje nenpòt repa ki gen Pen ladan l oswa Matsa. Seremoni sa a nou konnen l kòm netilat yadayim, anjeneral nap fè l avèk yon gode ki gen de manch,


בָּרוּךְ אַתָּה ה׳ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל נְטִילַת יָדַיִם


EBRE TRANSLITERE NAN ALFABÈ KREYÒL

Baroukh Atah Ado-nai Elo-heinou Melekh Ha’Olam Asher Kidshanou Be’Mitsvotav Ve’Tsivanou al Netilat Yadayim

AN KREYÒL

Benediksyon pou Ou, O Letènèl Bondye nou an, Wa Linivè a kap sanktifye nou ak kòmandman li, epi ki te kòmande nou konsènan lave men yo.


Saturday, December 3, 2022

DESEPSYON NAN POSYON BIBLIK VAYETZE

Tradwi Pa Lenord

Ki moun ki te Leah Premye Madanm Ya'akov (Jakòb) Papa nou an?

Leah se te pi gran pitit fi Laban, moun peyi Siri a, frè Rebeka, manman Jakòb ak Ezaou. Leah te manman sis nan pitit gason Jakòb yo, 11 nan timoun sa yo ke nou konnen tou kòm pèp Izrayèl la te fèt nan peyi Lasiri ak 6 nan yo te pitit Leah: Rouben, Chimon, Levi, Yehouda (Jida), Isaka ak Zevoulon; 6 gason sa yo te zansèt fondatè 6 nan trèz tribi pèp Izrayèl la, Ak Leah se manman Dina Bat Ya'akov li te ye tou.

Nan lekti nou genyen nan semèn sa a, ke nou rele Vayetze, nap jwenn nan posyon Tora sa a anpil desepsyon. Laban, bòpè Jakòb la, te pwomèt Rachèl, pitit fi li a, epi san konsantman li te bay Jakòb Leah, ki pi gran pitit fi li a. Lè sa a, premye reyaksyon Jakòb te gen, se yon endiyasyon, li tal reklame Laban bòpè li a, pouki sa li te twonpe l nan bon lafwa li. Men, Lè sa a, li te vin negosye avè l ', yon nouvo kondisyon pou l' bay li tou Rachèl, fanm nan li te renmen anpil la.

Bagay ki pi enteresan nan tout istwa sa a, se ke Jakòb, malgre tout bagay sa a, li pa t divòse Leah, men li te plito fòme yon fanmi avè l ' tou, li te viv rès lavi l' ak "desepsyon sa a".

Sepandan, lè Jakòb te dekouvri magouy sa a, okòmansman li t al fè fas ak tonton li, bòpè l, li te di l konsa: Poukisa ou fè m sa? Èske mwen pa te sèvi ou pou Rachèl? Poukisa ou twonpe mwen? Epi Laban reponn bay li: nan peyi nou an nou gen yon lwa, ke pi piti pitit fi a pap marye anvan pi gran fi an, men gade, ann fè sa, akonpli semèn lalin myèl maryaj avèk Leah epi answit m pral ba ou Rachèl tou, men aprè sa ou dwe travay pou mwen 'ankò sèt ane. Se konsa, ke Jakòb te fini marye ak Rachèl tou yon semèn aprè premye mariaj la e li te kontinye travay la pou yon tonton li yon lot sèt ane anplis pou peye trafik dezyèm madanm nan.

Petèt gen yon leson isit nan istwa sa a pou nou tout. Pa gen okenn moun ki pa janm twonpe oswa ki pa janm resevwa desepsyon, ki swa finansyèman, oswa nan santiman li, ak relasyon li, pa gen moun ki iminize kont desepsyon yo, menm ankò malantandi ("Map di ou sa" "Men, mwen te konprann lòt fason alantou") .

Gen de fason pou fè fas ak sitiyasyon sa a:

1. Ou ka vin anmè, Ou ka vin ranpli  avèk rankin, Ou ka reflechi sou fason pou ou tire revanj sou moun ki fè ou mal la. An jeneral, tout sa apwòch sa yo ap fè se blese tèt nou ankò plis.

2. Gade sitiyasyon an de grafouyen, sa ki te pase, petèt li gen yon bò pozitif ke ou ka pwofite (toujou gen yon bagay pozitif, depi koulye a eksperyans la ke nou genyen pou evite desepsyon yo nan tan kap vini an), ou ka negosye ankò yon dezyèm fwa avèk moun nan ki te twonpe nou an, pou nou ka chèche yon fason pou nou soti kòm byen gayan nan sityasyon an.

Byen ke tou sa ap fasil di pase fè, men si nou aprann viv ak filozofi sa a, n ap pi kontan epi nap viv pi byen. (Rav Levy.)

Kiyès ki te Rachèl Imenou, dezyèm madanm Jakòb la?

Rachèl nan lang ebre vle di mouton, li se te dezyèm madanm Jakòb, kouzin li a, Jakòb se pi piti pitit gason Rebeka matant Rachèl. Rachèl te manman Patriyach Yosef Ha'Tzadik (Jozef Nom Jis la) ak Binyamin Ben Israel (Benjamen). Rachèl se te pi piti pitit fi Laban, ti sè Leah ki te premye madanm Jakòb tou.

Byenke Leah, sè li, te fè 4 premye pitit Jakòb yo byen vit, Rachèl pa t ka tonbe ansent pandan plizyè ane. Se konsa, kòm abitid, li te ofri sèvitè l' Bila bay mari l ', ki te fè de pitit gason yo te rele Dann ak Neftali. Apre sa, Leah te vin ansent ankò e li fè de lòt pitit gason ak yon ti fi pou Jakòb, apre sa Rachèl te fè yon pitit gason li rele Josef, epi 16 ane pita pandan akouchman dezyèm pitit gason l ', anvan li mouri li te rele l ' "Benoni",  ki vle di "pitit afliksyon mwen an", men Jakòb te chanje non li pou Benjamen ki vle di "pitit vye granmoun mwen an".

Jakòb te antere Rachèl sou wout Efrat (Efrata), jis deyò lavil Beit Lechem (Betleyèm). Jodi a, dè dizèn de milye touris ap vizite kavo Rachèl la chak ane.

Nan liv Pwofèt Jeremi 31:15 pwofèt la pale de "Rachèl, kijan lap kriye pou pitit li yo." Sa a se entèprete kòm rèl Rachèl pou yon fen nan soufrans jwif yo, desandan li yo. Li te kriye poutèt egzil yo ki t apral swiv destriksyon Premye ak Dezyèm Tanp Jerizalèm lan jouk jounen jòdi a.

Dapre liv Midrash la, Rachèl te pale devan Bondye: "Mwen mennen rival mwen an (Leah) lakay mwen, èske ou pa ka padonnen pitit ou yo, ki te pote yon senp zidòl an bwa ak wòch lakay ou (nan tanp Jerizalèm lan)? » Bondye te aksepte demann li a e li te pwomèt ke evantyèlman ekzil la t ap fini e Juif yo t ap retounen nan peyi yo.

RACHÈL AK LEAH SE TE DE SÈ JIMÈL IDANTIK YO TE YE

Lè yo prezante Rachèl nan tèks Jenèz 29:17 la, Tora a te dekri li kòm yon jèn fanm "nan fòm grasyeuz ak yon trè bèl aparans. Sepandan, listwa esplike nou ke Laban te fèt jimo, menm jan ak Rebeka, sè li a, ki te fè pitit gason jimo; Esav ak Jakòb; sa vle di Rachèl ak Leah sete sè marasa ki idantik yo te ye. Kidonk, poukisa se sèlman Rachèl ki dekri kòm ekstraòdinèman bèl nan Tora a? Kisa ki te pase ak bote Leah? Leah te viv anmè, li te dekouvri ke li te destine pou marye Ezav (Ezaou), mechan pitit gason Rebeka matant li a, se pou ke je li te vin fatige lè l te kriye anpil, li tap sipliye bondye. Li te priye Bondye san sispann pou yon solisyon nan lavi li te pwomèt li a, bagay sa a te chanje figi l '. Bondye te favorize l, paske li te soufri anpil, e paske Jakob pa t renmen l avèk menm pasyon jan li te renmen Rachèl.

LEAH PLENYEN KE TI SÈ LI TE VÒLE MARI LI

wow, tann yon minit, mwen pa konprann. Èske se pa lopoze? Ki moun ki te pran mari kiyès nan istwa sa a? Èske se pa Rachèl ki te ka fè plenyen sa a?

Liv Midrach la te di nou konsa, ke Jakòb ak Rachèl te sispèkte Laban, paske li renmen tronpe tout moun; e pou rezon sa a, de rayisab yo te envante yon seri siy ak kijan lamarye a ki ta pral kouvri sou vwal la tap idantifye tèt li pou fiyanse l. Men, tout bagay sa a te chanje lè Rachèl te rann kont ke Leah, sè li a, ta pral dezonore an piblik lè Jakòb tap dekouvri desepsyon an, kidonk li te deside revele siy yo ke li fè ak fiyanse li a.

Kidonk, pou w konprann kòmantè oswa plent Leah a, nou dwe retounen nan istwa yon lòt desepsyon, twonpe Rebeka te envante a, kote li te fè aranjman pou ke Jakòb te ka jwenn benediksyon an olye de pi gran pitit gason l lan (Ezav), epi nou dwe kenbe nan tèt nou tou lide epizòd la nan soup lantiy lè Ezav te resevwa nan men Jakòb an echanj pou dwa nesans li a. Istwa a ap di nou ke de seri marasa sa yo te destine youn pou lòt pou yo te ka marye; Pi gran fi a te destine pou marye Ezav pi gran gason an, ak Rachèl pi piti fi a te destine pou li marye Jakòb, pi piti gason Rebeka a.

Kounyè a la, daprè liv Midrach la, se ke tout sa te chanje lè Jakob te fè chanjman dwa nesans lan. Nap konprann sa konsa, lè li te achte dwa nesans lan, li te vin chanje dwa madanm yo tou.  Premye pitit fi a te chanje tou, li te sanse marye Jakòb, men li tap resevwa sa ki te destine pou gran frè l la, lè sa a li tap genyen tou madanm ki te koresponn pou frè l la ak vis vèrsa. Kounyè a nap konprann, Se poutèt sa, Leah te di sa li tap di na plenyen an; menmsi se li menm ki te resevwa klemans nan men sè l ', kounyè a li te konnen ke li te gen dwa madanm ofisyèl la kòm rezilta nan chanjman ki te rive ant de frè yo (Rav Zitron).

JAKOB PETET PAT KONNEN SOU AKIZISYON YON MADANM NAN SITYASYON SA A


Aparamman Jakòb pa t konnen akizisyon madanm lan ki te gen entansyon pou frè l la. Li te sèlman vwayaje nan kote sa a apre Ezaou te fè sèman pou l touye l. Rebecca te pè pèdi pitit gason l pi renmen an, li te konseye l pou l ale nan tè tonton li a, Laban. Sou wout kay Tonton an, li te rankontre kouzin li, Rachèl (pi piti pitit fi Laban) nan yon pi epi li tonbe damou pou li; Se konsa, Jakòb te deside yon maryaj avèk li.

Laban pa t di Jakòb anyen li te oblije l marye ak Leah, paske li te resevwa benediksyon premye pitit la. Olye de sa, li te oblije l fè yon kontra ak tonton l lan, kote li t ap resevwa Rachèl jèn fi a an echanj pou sèt ane sèvis. Men, se sèlman nan dènye moman an ke Laban te fini tronpe neve l ', li marye l' ak pi gran kouzin li (Lea, premye pitit fi a). Sa a se akòz, pami lòt bagay, nan koutim ki pi gran pitit fi a te dwe marye anvan, e ke pi piti fi a ta dwe marye sèlman pita.

Yon fwa ke maryaj la te selebre, Laban, tonton Jakòb ki bòpè l tou an menm tan, ofri l pi piti fi a, an echanj pou yon lot sèt ane ankò, yon bagay ke Jakòb te aksepte, paske se li menm li te renmen e yon lòt bò tou, se li ki te destine pou li depi nan kòmansman an.

Finalman, tout moun te twonpe Jakòb. Tout bagay te kòmanse ak achte dwa nesans la an echanj pou yon soup lantiy; Lè sa a, li te vin fè desepsyon ak benediksyon an jan Rebeka te planifye l la; Apre sa, desepsyon Laban nan te vini, epi apre sa te vin desepsyon Rachèl fanm li renmen anpil la, lè li te revele siy yo bay Leah, sè li a, paske li te gen pitye pou li, Etc. 

Ak tout sa, Jakòb te fini ak kat pitit fi Laban yo (Rachèl, Lea, Bila ak Zilpa) kòm madanm li, e Esav pou li menm yo te retire l konplètman, li te soti kite tout plan inisyal paran yo nan maryaj jimo youn pou lot yo; akoz li te pran de fanm yo ki soti nan peyi Kana'an.
KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM


Thursday, December 1, 2022

ORIJIN NON MWA BIBLIK NOU RELE KISLEV LA


Orijin non mwa biblik nou rele Kislev la soti nan mo Kislimu ki vle di lajè ak abondans nan lang akadyen an, akòz gwo kantite nwaj yo ak lapli tipik yo Ki tap tonbe nan mwa sa a.

Mon Kislev la gen rasinn ki soti tou nan mo kesel oswa kisla, ki vle di sipò ak konfyans, Yon bagay ke nou bezwen pou kòmansman sezon ivè sa a.

Non Kislev la, Nou ka ka li l tou, kòm "kis lo" ki vle di - "yon kouvèti pou li", depi nan mwa sa a lanati a ap kouvri tèt li. Li se kòmansman sezon fredi a li ye, lè solèy la ap kouche ak nwit yo ap vin pi long.

Nan mwa sa a espirityalite nou an te kache tou akòz ranfòsman anpi grèk la ki te fè nwa nan mond Tora a. Men, avèk kouraj ak lafwa moun Chashmonayim yo, yo te rive fè fènwa sa a tounen yon mwa plen limyè ak mirak Nou te resevwa nan fèt Chanouka a e, se egzakteman sa nou selebre sou Chanukah (25 nan mwa Kislev) ke yon ti limyè gaye anpil fènwa.

Lèt ebre Lamed ak lèt ebre ki rele vav ke nap jwenn nan fen non Kislev la reprezante 36 Tzaddikim yo (Moun Jis yo) kache ki gen limyè ki klere nan 36 bouji Chanukah yo.

Siy mwa sa a se banza a, depi nan Kislev lakansyèl la te wè pou premye fwa apre delij Noé a. Ak branch fanmi li se Binyamin ke yo rekonèt kòm branch fanmi banza. Banza a ak flèch senbolize lapriyè nou yo, paske plis yon moun rale fisèl la nan direksyon kè l, se pi lwen ak plis fòs lap rive.

Finalman, yon lot fason nap kantifye valè ki gen nan mo Kislev la, nap jwenn li, lè nou divize l de pati: an Kis (ki vle di pòch) ak Lev (ki vli di kè). Avèk sa map wen swete w ke nou ka toujou genyen yon pòch plen ak abondans ak yon kè plen ak bon swè.

Atik pa R. Ishai Harari
Sunday, November 27, 2022

KISA YO RELE TORAH?

Torah se yon mo ebre pou di "Enstriksyon", "Ansèyman", Moun ki pa jwif yo ap rele l "Lwa". Premye bagay nou konnen kom Torah se konpilasyon senk premye liv yo nan Bib ebre a, sètadi: liv Jenèz, Levitik, Ekzod. , Nimewo ak Detewonòm. Nan sans sa a, Torah vle di menm bagay ak Pentateuk oswa Senk Liv Moyiz yo. Men Torah pou nou se tout ekri sen yo; epi nap divize l ant Tora ekri ak Torah oral. Lè 5 premye liv Tora a fèt pou rezon litijik, li pran fòm yon woulo Tora (Sefer Torah). Si li se nan fòm yon liv òdinè, li rele yon Choumash epi anjeneral li enprime ak kòmantè rabinik yo nou rele Perushim.

Sepandan, pafwa, mo Tora a ka itilize tou kòm yon sinonim pou tout Bib ebre a oswa Tanakh, nan sans sa a li nap jwenn ladan l pa sèlman senk premye liv yo, men tout 24 liv ki nan Bib ebre a. Finalman, Tora nou tout sans li vle di tout ansèyman transmèt, tout eksplikasyon yo Bondye te bay Moyiz, ak ekri Saj yo, tout kilti Jwif la, ak tout pratik lavi jwif la. Se pati sa a ke yo rekonèt kòm Tora oral la. Se sa ki reprezante nwayo tradisyon espirityèl ak relijye jwif la, Tora a se yon tèm klèman pwòp tèt ou ak yon seri ansèyman ki gen ladan 70 figi ak entèpretasyon potansyèlman enfini, sa ki fè yon definisyon klè Tora enposib.

Sa ki komen ak tout siyifikasyon sa yo, se enpotan pou konnen se ke Tora a se rezon dèyè orijin pèp jwif la: apèl yo nan egzistans la pa Bondye, eprèv yo ak tribilasyon yo, ak alyans yo ak Bondye, ki vle di nou dwe swiv yon fason pou lavi a ki enkòpore nan yon seri nòm moral ak relijye. Sa enkòpore tou obligasyon nou geyen ak lwa sivil la, sa nou Halacha. Tora a tou se non arab nan kontèks li kòm yon liv sakre Islamik ke Mizilman yoi kwè ke Bondye te bay pwofèt yo ak mesaje nan mitan Timoun Pèp Izrayèl la.

Nan literati rabinik yo, mo Tora a toujou divize ant "Tora ki ekri" a ak Tora oral la. Tora oral la konsiste de tout entèpretasyon ak tout anplifikasyon ki, dapre tradisyon rabinik yo, yo te pase de jenerasyon an jenerasyon. Epi kounyè a Torah Oral la enkòpore nan Talmud la ak Midrashim yo. Konpreyansyon nan tradisyon rabinik la se ke tout ansèyman sa yo te jwenn nan mo Tora a. Tout Tora sa a se Bondye ki te ban nou l pa mwayen pwofèt Moyiz la, gen kèk sou mòn Sinayi a ak kèk nan Tant Randevou a, epi tout ansèyman sa yo te ekri. Sa ki lakòz tout Tora ki egziste jodi a.

Dapre ekri nan Midrashim yo, Tout Tora a te kreye anvan kreyasyon mond lan e li te itilize kòm yon modèl pou Kreyasyon an.

Tradisyonèlman, pawòl Tora yo ekri sou yon woulo pa yon sekretè yo rele sofer nan lang ebre. Nap li yon pòsyon soti nan Tora a an piblik omwen yon fwa chak twa jou nan prezans yon kongregasyon. Lekti Tora piblikman se youn nan fondasyon lavi kominote jwif yo.

Siyifikasyon ak Non

Lekti Tora

Mo "Tora" nan lang ebre a soti nan rasin Ora ki nan konjigezon vle di 'gide' oswa 'anseye'. Kidonk, siyifikasyon mo a se "ansèyman", "doktrin" oswa "enstriksyon"; Lè nap rele l "Lalwa" sa ap souvan bay yon move enpresyon. Jwif Alexandryen yo ki te tradui Bib la te itilize mo grèk nomos ki vle di règ, estanda, doktrin, epi pita "lwa." Lè sa a, Bib grèk ak Laten yo te kòmanse koutim pou yo rele Pentateuk la (senk liv Moyiz la) Lalwa. Lòt kontèks tradiksyon nan lang angle a gen ladan koutim, teyori, gid, oswa sistèm.

Premye non premye pati Bib la sanble se "Tora Moyiz la." Men, tit sa a pa jwenn ni nan Tora a li menm, ni nan travay pwofèt literè ki te fèt avan ekzil yo. Li parèt nan Josué ak liv wa yo, men li pa ka di ke li refere a tout corpus la (dapre kritik biblik akademik). Okontrè, li trè posib ke itilizasyon li nan travay apre ekzil yo te gen entansyon konplè. Lòt tit byen bonè, se te "Liv Moyiz la" ak "Liv Tora a", ki sanble se yon kontraksyon nan yon non pi konplè, "Liv Tora Bondye a."

Tora a te kòmanse depi nan kòmansman kreyasyon Bondye a nan mond lan, nan kòmansman pèp Izrayèl la, desandan yo nan peyi Lejip, ak bay Tora a sou mòn Sinayi. Li fini ak lanmò Moyiz, jis anvan pèp Izrayèl la travèse nan tè pwomiz Kana’an an. Gen ansèyman espesifik (obligasyon relijye ak lwa sivil) ki antre nan naratif la, swa yo bay klèman (sa vle di, Dis Kòmandman yo) oswa implicitement entegre nan naratif la (tankou nan Egzòd 12 ak 13 lwa selebrasyon Pak la).

Nan lang ebre, senk liv Tora yo idantifye pa ensip yo nan chak liv; ak non komen angle liv yo sòti nan Septuagint grèk la [sitasyon nesesè] epi yo reflete tèm esansyèl chak liv:

  • Bereshit literalman vle di "Nan kòmansman an" — Jenèz, ki soti nan (Jenèz, "Kreyasyon") 
  • Shemot literalman vle di "Non yo": Egzòd, ki soti nan (Egzòd, "Ale soti")
  • Vayikra literalman "Epi li rele" — Levitik yo, ki soti nan mo "Ki gen rapò ak Levit yo").
  • Bamidbar literalman vle di "Nan dezè a " - Nimewo
  • Devarim literalman vle di "Bagay" oswa "Mo yo" — Detewonòm, ki soti nan fraz "Dezyèm Lwa"

Bereshit / Jenèz

Atik prensipal: Liv Jenèz

Liv Jenèz la se premye liv Tora a. Li ka divize an de pati, istwa prensipal la (chapit 1 a 11) ak istwa a ansyen (chapit 12 a 50). Istwa a byen bonè etabli konsèp otè a (oswa otè yo) sou nati Divinite a ak relasyon limanite a ak kreyatè li a: Bondye kreye yon mond ki bon ak apwopriye pou limanite, men lè moun koripsyon li ak peche, Bondye deside detwi li. kreyasyon li a, sove sèlman Noe ki jis pou retabli relasyon ant moun ak Bondye. Istwa Ansyen an (chapit 12–50) pale sou pre-istwa pèp Izrayèl la, pèp Bondye chwazi a. Sou kòmandman Bondye a, Abraram, desandan Noye a, te vwayaje soti lakay li pou l ale nan peyi Kanaran Bondye te ba l la, kote li te abite antanke pèlren, ansanm ak pitit gason l Izarak ak pitit pitit Jakòb. Non Jakòb chanje an Izrayèl, e grasa Jozèf, pitit gason l 'yo, pitit Izrayèl yo desann nan peyi Lejip, 70 moun nan tout ak fanmi yo, e Bondye pwomèt yo yon avni nan grandè. Jenèz fini ak pèp Izrayèl la nan peyi Lejip, pare pou vini Moyiz ak Egzòd la. Narasyon an ponctue pa yon seri alyans ak Bondye, siksesif etann soti nan tout limanite (alyans la ak Noe) nan yon relasyon espesyal ak yon sèl pèp (Abraram ak desandan li yo atravè Izarak ak Jakòb).

Chemot/Egzòd

Atik prensipal: Liv Egzòd

Liv Egzòd la se dezyèm liv Tora a, imedyatman apre Jenèz. Liv la rakonte ki jan ansyen Izrayelit yo te libere nan esklavaj nan peyi Lejip grasa fòs Jewova, Bondye ki te chwazi pèp Izrayèl la kòm pèp li a. Seyè a fè yon gwo domaj sou moun ki te kaptire l yo atravè lejand kalamite peyi Lejip yo. Avèk pwofèt Moyiz la kòm dirijan yo, yo vwayaje nan dezè a pou rive sou mòn Sinayi a, kote Seyè a pwomèt yo peyi Kanaran an ("Tè pwomiz") an echanj pou fidelite yo. Pèp Izrayèl la antre nan yon alyans ak Jewova ki ba yo lwa li yo ak enstriksyon yo pou yo bati Tant Randevou a, mwayen pou l soti nan syèl la pou l abite avèk yo epi mennen yo nan lagè sen pou yo pran peyi a, epi answit ba yo lapè.

Tradisyonèlman atribiye a Moyiz li menm, etid modèn yo okòmansman konsidere liv la kòm yon pwodwi nan ekzil Babilòn nan (6yèm syèk anvan epòk nou an), nan tradisyon ekri ak oral anvan yo, ak revizyon final yo nan peryòd Pèsik apre ekzil la (5yèm syèk anvan epòk nou an). ). Carol Meyers, nan kòmantè li sou Egzòd, sijere ke li se joui liv ki pi enpòtan nan Bib la, paske li prezante karakteristik ki defini idantite pèp Izrayèl la: souvni yon sot pase ki te make pa difikilte ak chape, yon alyans obligatwa ak Bondye, ki moun ki chwazi. pèp Izrayèl la. , ak etablisman an nan lavi kominote a ak direktiv yo pou antretyen li yo.

Vayikra/Levitik

Atik prensipal: Liv Levitik

Liv Levitik la kòmanse ak enstriksyon pou Izrayelit yo sou fason pou yo sèvi ak Tabènak yo te fèk bati a (Levitik 1–10). Sa a se swiv pa règ yo nan pwòp ak enpwòp (Levitik 11–15), ki gen ladann lwa yo nan labatwa ak bèt yo gen dwa manje (gade tou: Kas hrut), Jou Ekspyasyon an (Levitik 16), ak divès lwa moral ak seremoni pafwa yo rele Kòd Sentete a (Levitik 17-26). Levitik 26 bay yon lis detaye sou rekonpans pou swiv kòmandman Bondye yo ak yon lis detaye pinisyon pou pa swiv yo. Levitik 17 etabli sakrifis yo nan Tabènak la kòm yon òdonans etènèl, men òdonans sa a modifye nan liv apre yo ak e Tanp lan se sèl kote yo pèmèt sakrifis yo.

Bamidbar / Nimewo

Atik prensipal: Liv Resansman

Liv Resansman an se katriyèm liv Tora a. Liv la gen yon istwa long ak konplèks, men fòm final li a se pwobableman akòz yon redaksyon prèt (sa vle di, edisyon) nan yon sous Yawist ki te fèt nenpòt moman nan peryòd la Persik bonè (5yèm syèk anvan epòk nou an). Non liv la soti nan de resansman yo te fè Izrayelit yo.

Liv Nimewo yo kòmanse nan mòn Sinayi, kote Izrayelit yo te resevwa lwa yo ak alyans nan men Bondye e Bondye te etabli tèt li nan mitan yo nan Tanp lan.[35] Travay ki devan yo se pran posesyon Latè pwomiz la. Yo konte moun epi yo fè preparasyon pou rekòmanse mach la. Izrayelit yo te kòmanse vwayaj la, men yo “murmure” akoz difikilte wout la e akoz otorite Moyiz ak Arawon te genyen. Pou zak sa yo, Bondye detwi apeprè 15,000 nan yo pa plizyè mwayen. Yo rive sou fwontyè Kanaran yo e yo voye espyon nan peyi a. Lè Izrayelit yo te tande espyon yo te fè konnen sitiyasyon an nan Kanaran, yo refize pran posesyon l. Bondye kondane yo amò nan dezè a jiskaske yon nouvo jenerasyon ka grandi epi akonpli travay la. Liv la fini ak nouvo jenerasyon Izrayelit yo nan "plenn Moab yo" pare pou travèse larivyè Jouden an.

Resansman se rezilta istwa Egzòd pèp Izrayèl la soti nan opresyon ann Ejip ak vwayaj yo pou yo pran posesyon peyi Bondye te pwomèt zansèt yo a. Kòm sa yo, li pote nan yon konklizyon tèm yo prezante nan Jenèz ak devlope nan Egzòd ak Levitik: Bondye te pwomèt Izrayelit yo ke yo pral vin yon gwo (sa vle di, anpil) nasyon, ke yo pral gen yon relasyon espesyal ak Jewova, bondye yo. , epi yo pral pran peyi Kanaran an pou yo. Resansman montre tou enpòtans sentete, fidelite ak konfyans: malgre prezans Bondye ak prèt li yo, pèp Izrayèl la manke lafwa epi posesyon tè a se pou yon nouvo jenerasyon.

Devarim/Detewonòm

Atik prensipal: Liv Detewonòm

Liv Detewonòm se senkyèm liv Tora a. Chapit 1 jiska 30 nan liv la konpoze de twa prèch oswa diskou Moyiz te bay Izrayelit yo nan plenn Moab yo, yon ti tan anvan yo te antre nan Latè pwomiz la. Premye prèch la rakonte karant ane nan pwonmennen nan dezè a ki te mennen jiska pwen sa a, ki te fini ak yon egzòtasyon pou obsève lalwa (oswa ansèyman), ke yo te konnen pita kòm Lwa Moyiz la; dezyèm nan fè Izrayelit yo sonje nesesite pou yo swiv Jewova ak lwa (oswa ansèyman) ke li te ba yo, sou ki posesyon tè a depann; e twazyèm lan ofri konsolasyon ke menm si pèp Izrayèl la montre li pa fidèl epi li pèdi peyi a, avèk repantans tout moun ka retabli. Kat dènye chapit yo (31–34) genyen Chante Moyiz la, Benediksyon Moyiz la, ak narasyon ki rakonte manto lidèchip yo pase depi Moyiz pou rive Jozye, epi finalman lanmò Moyiz sou Mòn Nebo.

Prezante kòm pawòl Moyiz te pale anvan konkèt Kanaran an, yon gran konsansis nan entelektyèl modèn yo wè orijin yo nan tradisyon pèp Izrayèl la (peyi Wa nò a) te mennen nan sid nan Peyi Wa Jida a apre konkèt Asiri a nan Aram (wityèm. syèk). anvan epòk nou an) epi yo te adapte yo ak yon pwogram refòm nasyonalis nan epòk Jozyas (fen 7yèm syèk anvan epòk nou an), ak fòm final liv modèn la parèt nan mitan retounen soti nan kaptivite Babilòn nan fen 6yèm syèk anvan epòk nou an. 38] Anpil entelektyèl wè liv la kòm yon refleksyon nan bezwen ekonomik yo ak sitiyasyon sosyal nan kas Levit la, ke yo kwè yo te bay otè yo; otè pwobab sa yo kolektivman ke yo rekonèt kòm Detewonòm.

Youn nan vèsè ki pi enpòtan li yo se Detewonòm 6:4, Shema Yisrael la, ki vin tounen deklarasyon definitif idantite jwif yo: "Koute, O Izrayèl: Seyè a, Bondye nou an, Seyè a se youn." Jezi te site vèsè 6:4–5 nan Mak 12:28–34 tou kòm yon pati nan Gran Kòmandman an.

Konpozisyon

Atik prensipal: Konpozisyon Tora a ak Patènite Mozayik la

Talmud la fè konnen se Moyiz ki te ekri Tora a, eksepte uit dènye vèsè Detewonòm yo, ki dekri lanmò li ak antèman, Jozye te ekri. Altènativman, Rashi site nan Talmud la ke "Bondye te pale yo ak Moyiz te ekri yo ak dlo nan je." Mishna a mwen Li gen ladann orijin diven Tora a kòm yon prensip esansyèl nan Jidayis. Dapre tradisyon jwif yo, Tora a te konpile pa Ezra pandan peryòd Dezyèm Tanp lan.

Yon fòmilasyon komen nan ipotèz dokimantè a

Kontrèman, konsansis savan modèn lan rejte patè Mozayik e li di ke Tora a gen plizyè otè e konpozisyon li te fèt pandan plizyè syèk. Pwosesis egzak kote Tora a te konpoze, kantite otè ki enplike yo, ak dat chak otè yo ap debat anpil. Pandan pi fò nan 20yèm syèk la, te gen yon konsansis akademik sou ipotèz dokimantè a, ki poze kat sous endepandan, ki te konpile ansanm pa yon redaktè: J, sous la Yawist, E, sous la Elohist, P , sous la prèt ak D, sous deteronomis la. Premye nan sous sa yo, J, ta konpoze nan fen 7yèm oswa 6yèm syèk anvan epòk nou an. C., ak sous ki pi resan an, P, ta konpoze alantou 5yèm syèk anvan Jezikri. c.

Ipotèz siplemantè a, yon siksesè posib nan ipotèz dokimantè a

Konsantman alantou ipotèz dokimantè a te tonbe nan dènye deseni 20yèm syèk la. Fondasyon an te mete ak ankèt sou orijin sous ekri yo nan konpozisyon oral yo, ki vle di ke kreyatè J ak E yo te pèseptè ak piblikatè epi yo pa otè ak istoryen. Rolf Rendtorff, ki te bati sou lide sa a, te diskite ke baz Pentateuk la se nan narasyon kout, endepandan, ki te fòme piti piti nan pi gwo inite e ki te rasanble nan de faz editoryal, premye Detewonòm, dezyèm Prèt la. Kontrèman, John Van Seters defann yon ipotèz konplemantè, ki postule ke Tora a te sòti nan yon seri adisyon dirèk nan yon kò travay ki deja egziste.[51] Istoryen biblik Joel S. Baden, pami lòt moun, te defann yon ipotèz "neodocumentalist", ki reponn a kritik sou ipotèz orijinal la epi mete ajou metodoloji yo itilize pou detèmine ki tèks ki soti nan ki sous. Yon ipotèz konsa ap kontinye gen sipòtè ann Izrayèl ak Amerik di Nò.

Pifò entelektyèl jodi a kontinye rekonèt Detewonòm kòm yon sous, ak orijin li nan kòd lwa ki te pwodwi nan tribinal Jozyas la jan De Wette te dekri, pita ankadre pandan ekzil la (diskou yo ak deskripsyon yo devan ak dèyè). nan kòd la) pou idantifye li kòm pawòl Moyiz yo. Pifò entelektyèl yo dakò tou ke kèk fòm sous prèt te egziste, byenke limit li yo, espesyalman pwen final li yo, se ensèten. Yo rele rès la kolektivman kòm moun ki pa prèt, yon gwoupman ki gen ladan tou de materyèl anvan prèt ak pòs prèt.

DAT KONSTRIKSYON

Finalman Tora a lajman konsidere kòm yon pwodwi nan peryòd Pèsik la (539-333 anvan epòk nou an, pwobableman 450-350 anvan epòk nou an). Konsantman sa a repwoche yon pwennvi tradisyonèl jwif ki bay Esdras, lidè kominote jwif la lè l te retounen soti Babilòn, yon wòl enpòtan nan dekresyon li. Anpil teyori yo te pwopoze pou eksplike konpozisyon Tora a, men de yo te espesyalman enfliyan. Premye a nan sa yo, Otorizasyon Imperial Pèsik la, ki te prezante pa Peter Frei an 1985, diskite ke otorite Pèsik yo te egzije jwif Jerizalèm yo soumèt yon sèl kò lwa kòm pri a nan otonomi lokal yo. Teyori Frei a te, dapre Eskenazi, "sistematikman demoute" nan yon senpozyòm entèdisiplinè ki te fèt an 2000, men relasyon ki genyen ant otorite Pèsik yo ak Jerizalèm rete yon pwoblèm enpòtan. [diskite] Dezyèm teyori a, ki asosye ak Joel P. Weinberg epi ki rele "Kominote Sitwayen Tanp lan," pwopoze istwa Egzòd la te konpoze pou sèvi bezwen yon kominote jwif apre ekzil ki te òganize alantou tanp lan, ki aji an reyalite kòm yon bank pou moun ki te fè pati li.

PORTAL JIDAYIS

GADE

Ekri Rabbinik yo di ke Tora oral la te bay Moyiz sou mòn Sinayi, ki, dapre tradisyon Jidayis Otodòks, te fèt an 1312 anvan epòk nou an. Tradisyon rabinik Otodòks fè konnen Tora Ekri a te anrejistre sou karant ane kap vini yo, byenke anpil entelektyèl jwif ki pa Otodòks yo afime konsansis savan modèn ke Tora Ekri a gen plizyè otè e li te ekri sou plizyè syèk.

Talmud la prezante de opinyon sou fason Moyiz s egzakteman te ekri Tora a. Yon pwennvi di Moyiz te ekri l piti piti jan li te dikte l, epi li te konplete l tou pre lanmò li, e lòt opinyon an di Moyiz te ekri tout Tora a nan yon sèl ekriti toupre lanmò li, ki baze sou sa li te dikte. pou li pandan ane yo.

Talmud la di ke uit dènye vèsè Tora a ki pale de lanmò Moyiz ak antèman Moyiz pa t 'kapab ekri, kòm ekri li ta se yon manti, epi yo te ekri apre lanmò li pa Jozye. Abraham ibn Ezra ak Joseph Bonfils te obsève [sitasyon bezwen] ke fraz yo nan vèsè sa yo prezante enfòmasyon ke moun ta dwe konnen sèlman apre epòk Moyiz la. Ibn Ezra te fè konnen, epi Bonfils te deklare klèman, Jozye te ekri vèsè sa yo anpil ane apre lanmò Moyiz. Lòt kòmantatè pa aksepte pozisyon sa a epi yo fè konnen byenke Moyiz pa t ekri uit vèsè sa yo, yo te dikte li e Jozye te ekri yo dapre enstriksyon Moyiz te kite yo, e Tora a souvan dekri evènman kap vini yo, kèk ladan yo toujou. pou vini yo poko pibliye. rive.

Tout opinyon rabinik klasik yo di ke Tora a te antyèman Mozayik ak orijin diven. Mouvman Jwif liberal ak Refòm jodi a rejte patè Mozayik, menm jan pi fò tout koulè Jidayis Konsèvatè yo.

Dapre Lejand Juif yo, Bondye te bay pitit Izrayèl yo Tora apre li te pwoche bò kote tout tribi ak nasyon sou latè e li te ofri yo Tora a, men dènye a te rejte l pou yo pa t gen eskiz pou yo inyore li. Nan liv sa a, Tora a defini kòm youn nan premye bagay ki te kreye yo, kòm yon remèd kont move enklinasyon an, epi kòm konseye ki te konseye Bondye pou kreye moun nan kreyasyon mond lan pou fè l jistis la.YON REFLEKSYON POU CHANS AK BENEDIKSYON YO NAP JWENN JODIA

Yon Mesaj Rabi Moshe KLEIN, ADMOUR UNGVA A

Mwa Biblik nou gen Kounyè a la a, ke yo rele Kislev la, se yon mwa ke tout moun konnen ak apresye. Nou konnen ke peryòd mwa sa a, se yon kontan ki sitiye sitou nan fen mwa a, Se nan mwa sa a ke nou gen bèl 8 jounen fèt Chanukah yo. Fèt Chanuka a se yon alizyon nan limyè Bondye a kap desann vin jwen nou. Ki sa ki limyè sa a ye? Se limyè ki nan Tora oral la, limyè ki gen nan tout eksplikasyon yo ke Letènèl te bay Moyz ak li te pase bannou e ke sèl nou Pèp Jwif la te geyen.

Nou kontan kounyè a la ke nap viv nan yon jenerasyon kote nou dwe remèsye Letènèl anpil pou tou sa lap bannou: Nou vrèman chanse ak Beni, jodi a nou gen tout eksplikasyon yo ke Bondye te voye bannou nan liv Gemara yo ki nan Jenerasyon pa nou an e disponib pou tout moun, Nou gen eksplikasyon nan liv Chumash yo ak kòmantè, ak Kantilasyon ki gen anpil sekrè espirityèl nan yo pou nou.

 Jodi a nou gen menm liv Gemara yo ak imaj, liv ki ilistre tèm nan kesyon yo: Jodia nou ka wè klèman kisa Kohen Gadol la (Gro Prèt Nan Tanp Jerizalèm) te ye ak sa li tap fè , Kounyè a nap konprann ak presizyon Beit Ha’Mikdach la te sanble. Figi a reprezante pa vle di anyen, men rad la ban nou yon lide sou orijinal la. Li ede nou finalman konprann sa n ap etidye lè nou wè l nan liv yo. Mwen te tande yon gwo Rav ki te etidye Tora pandan swasanndizan admèt ke li te mal etidye Gemara a jiska jodi a. 

"Jodi a mwen ka wè imaj yo epi mwen remake ke mwen te mal konprann," li te di. Moun yo dwe reflechi sou sijè sa a: tout sa nou gen a dispozisyon tankou trè bèl Tefilin yo, Manje min Ha’Méhadrin yo, yon manje kap satisfè tout egzijans Lalwa jwif yo ke Bondye te ban nou. 

Se pou nou reflechi sou Etrog yo (sitwon Biblik la) nan tan lontan an: Anvan Jenerasyon nou an se pa tout moun ki tap jwenn yon Sitwon Etrog pou li ka akonpli bèl komandman 4 espès yo ke Bondye te ban nou an. 

Nan peyi Ikrèn, oswa an Frans, pou egzanp, yo pa te gen okenn Sitwon Etrog yon santèn ane anvan sa, se pa tout moun ki te ka jwenn youn, yo tap jwenn yo sèlman nan sèten plas trè espesifik.

Mèsi Papa Bondye, ke nap viv kounyè a nan yon jenerasyon ki beni anpil kote nou jwenn yon abondans nan tout bagay pou fè volonte ou ak Mitzvot yo. Lè nou rive nan jou ferye Chanuka yo, nou dwe remèsye Letènèl, li se 8 jounen fèt ki fè alizyon ak espirityalite nou ka apresye anpil, bèl bouji yo ap fè alizyon ak espirityalite entans sa a. 

Nou dwe remèsye Letènèl epi fè lwanj li, paske nou nan yon sitiyasyon tankou pa nou an, paske nap jwenn Tora a nan tout bèl entansite li. Nap Kenbe Shabbat la pi fasil jodi a, nap jwenn revèy Shabbat yo ak lòt envansyon yo tou ki fè li pi fasil pou nou ka kenbe Shabbat la, epi nou dwe remèsye Letènèl paske li ban nou Tora a ak fòs pou nou ka kenbe Tora ak tout Mitzvot yo (Tout sa Bondye mande nou fè).

Konnen ke nou dwe aspire tou nan kalite Mitzvot yo lè nap kenbe yo, tankou premye mèt nou yo tap fè a. Nan sans sa a, nou dwe tache kalite sa a - epi nou dwe adrese yon lapriyè bay Letènèl pou li ban nou fòs pou fè Mitzvot yo nan yon manyè dezenterese (Pa pou nou jwenn enterè), menm jan gwo Saj yo te fè yo tou, ak gwo pwofondè ak pwoksimite ak Letènèl. . 

Sa a se objektif nou dwe jwen pandan jounen fèt sa yo nan mwa Kislev la. Nan maten, nap resite Lapriyè nan Sòm Halel yo, ak nan aswè a, nap priye pou nou merite akonpli Tora a ak pwofondè ak nan limyè. 

Se pou Letènèl ede nou reyalize yon sanktifikasyon nan Non li epi reyisi nan akonpli volonte Letènèl la ak tout kè ak kè kontan tou.


VIDEYO SOU FET HANOUKAKLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM