Friday, August 25, 2023

WEEKLY BUSINESS THOUGHT FROM KI TETZEI


Ki Tetzei La’Milchamah - When you go out to war against your enemies… and you happened to capture enemy captives .. (21:10)

What can we learn here for this week's business? Well then, that you also have to "capture captives" when you go out to war against your enemies. Today this could mean things like: Business ideas, initiatives, disciplines, techniques, keeping your production secrets to yourself, applying proper risk managements, stopping losses, consistency, increasing the size of profits and decreasing the size of losses…

Anything negative in a person or in the world can be exploited for the good in it. We should learn how to derive a lesson from it; whether it be in the service of the Creator or in business.


- Rabbi Israel Baal Shem Tov and Rabbi Zusha of Anipoli said in that regard, that we could learn seven things from the thief:


1. What he does, he keeps to himself.
2. He is willing to take risks to attain his goal.
3. He does not distinguish between 'major' and 'minor' things, but takes equally exacting care of each and every detail.

4. He invests great effort in what he does.
5. He is swift.
6. He is always optimistic.
7. If at first he fails, he is back time and again for another try.


I) If I apply this to my business learning with the stock market in mind. We must always study and keep learning, adapting ideas to develop our trading strategies; and our most productive and secret strategies that we develop by adapting ideas and other people’s strategies, we must keep for ourselves to keep them productive.

II) We cannot be productive or derive benefits from the market, unless we take risks; however, in order to grow our wealth while winning and losing; we must learn to increase our gains and benefits that we obtain from the risks we are taking. How? By learning proper risk management techniques, and be disciplined and steadfast in applying them. Because it has been proven in the lives of the wealthy and successful traders that the discipline of consistently applying the techniques of proper risks management lead to growth and increase the wealth.

III) We must learn how to not distinguish between 'major' and 'minor' profits, but takes equally exacting care of each and every detail to keep our profits; whether they be smalls or big ones, they will all add up to increase our wealth.

IV) We must continue to invest great efforts in what we are doing when they prove to be beneficial. Keep working and applying the techniques and strategies that increase our wealth.

V) We have to learn to be swift at every step in our journey: swift at taking our profits, at stopping our losses, swift at managing our risks, swift at learning and applying what works and swift at growing our wealth.

VI) We must learn to be and remain always optimistic. Despite our challenges and our losses. This is something that could be very challenging, especially when our emotions could be surging up in the middle of the seemingly negative impacts of our wars.

VII) Last but not least, we must learn that losses are not bad; I personally understand that I need to rewire my brain to grasp this one concept. I need to view my losses as a stepping ground to the next growth; therefore at every failure or loss, I must launch myself back time and again for the next trade with the same disciplines that keep me successful in the market, applying the proper risk managements that I have learned and continue to learn, adapting the new and developing my secret techniques, keeping the essentials to myself in order to keep them generating profits that increase the size of my gains and at the same time diminish the size of my losses.Monday, August 7, 2023KIJAN NAP RELE LAK SALE A

KI NAN TÈ SEN AN?

LAK SÈL OSWA   LANMÈ MÒ?


Nasyon yo nan mond lan ap rele lak la Lanmè Mò, men Lak la rele Yam Ha'Melakh nan lang ebre a; an reyalite, lak sale sa a te gen anpil non atravè listwa a. 

Ekriti Tora a tap fè referans ak lak sa a kòm "Lanmè Sèl oswa Yam Ha'Melakh nan lang ebre" (Nonb 34:3), Nap jwenn yon lot referens kom "Lanmè a" nan Ezekiel 47:8, ak "Lanmè Lès la"  nan Joel 2. . 

Lòt deziyasyon nan istwa a te gen ladan "Lanmè Asfalt", "Lamè ki san pa bon" ak "Lanmè Dyab la".

Li ka sanble difisil pou ou ka kwè l', men rejyon sa a te yon zòn ki te byen wouze, ki te Fertile anpil ak atirans li te tankou Jaden Edenn nan. 

Men, jijman Letènèl te fè kont senk vil yo ki te nan vale a, ki te gen ladan yo vil Sodòm ak Gomò, te vin chanje fètilite nan zòn nan, jijman sa a nan zon nan te trasnfome plas la nan yon espas dezolasyon, ki reprezante jijman sou peche ak enjistis enstitisyonalize (Jenèz 13:10; Detewonòm 29:23; Jeremi 17: 6). 

Evaporasyon an ki pandye sou Lanmè Sèl la ap ba li yon brouyar konstan sou sifas li. Sa fè sonje lafimen ki tap soti nan gwo fou a ki te monte nan fon an apre destriksyon 5 vil sa yo nan Jenèz la.

Larivyè Jouden

MEN KISA NAP DI SOU LAK SA JODIA?

Lanmè Mò a oswa Yam Ha'Melakh, ke yap rele tou pa lòt non yo, se yon lak sèl ki bò larivyè Jouden an sou bò kote solèy leve a ak laJide nan lwès la. Li kouche nan yon Rift nan Vale larivyè Jouden an, ak aflu prensipal li se Rivyè Jouden an menm.

Apati 2019, sifas lak la se 430,5 mèt (1,412 pye) anba nivo lanmè, sa ki fè rivaj li yo pi ba elevasyon ki baze sou tè sou Latè. Li se 304 m (997 pye) pwofondè, lak hypersaline ki pi pwofon nan mond lan. Avèk yon salinite 342 g/kg, oswa 34.2% (an 2011), li se youn nan kò dlo ki pi sale nan mond lan[6] - 9.6 fwa pi sale ke oseyan an - e li gen yon dansite 1.24 kg/lit, ki fè naje menm jan ak k ap flote. Salinite sa a fè yon anviwonman piman bouk kote plant ak bèt pa ka fleri, kidonk non li. Basen nò prensipal Lanmè Mouri a se 50 kilomèt (31 mi) longè ak 15 kilomèt (9 mi) lajè nan pwen ki pi laj li.

Lanmè Mò a te atire vizitè ki soti nan basen Mediterane a pou plizyè milye ane. Se te youn nan premye resort sante nan mond lan (pou Ewòd Gran an), epi li te founisè nan yon gran varyete pwodwi, soti nan asfalt pou momifikasyon moun peyi Lejip rive nan potasyòm pou angrè. Jodi a, touris vizite lanmè a sou kòt Izrayelyen, Jordanyen ak West Bank li yo. Endistri touris Palestinyen an te rankontre ak kontretan nan devlope sou kòt West Bank la akòz okipasyon Izraelyen an.

Lanmè Mò a ap bese byen vit; sipèfisi li jodi a se 605 km2 (234 sq mi), ki te 1,050 km2 (410 sq mi) an 1930. Yo te fè plizyè pwopozisyon pou kanal ak tiyo, tankou yon pwojè pou Transpòte Dlo soti nan Lanmè Wouj pou ranpli Lanmè Mò, men pwopozisyon sa a  te abandone. 

Sunday, August 6, 2023ATEYIS RELIJYEKi sa ki ateism relijye?


Se nan yon bon fason Lè wap jwi bonte ak abondans mond sa a gen pou l ofri nou san ou pa rekonèt ki moun ki byenfektè a, ki moun ki bay tout bagay sa a pou nou. Pi mal ankò, se lè nap pran tout bagay sa yo epi nap felisite tèt pa nou ak nap remèsye tou lòt èt imen yo;  Ki oswa moun ki vivan oswa mouri pou siksè nou an.


_________________________

Lè pèp jwif yo (The Children of Israel) travèse bò larivyè Jouden an epi yo te prepare pou antre nan peyi Izrayèl la, yo sezi pa bèlte sublime li yo. Jis imajine pou yon segond foto yo pi bèl nan nenpòt peyi nenpòt kote atravè mond lan; yon peyi kote ou ta jwenn plaj sab blan ki nan syèl la, dlo turkwaz, mòn majestueux ki kouvri ak nèj, forè vèt, dun sab amann, kaskad dlo entérésan nan mitan fon an, kèlkeswa paradi tankou kote ou ta ka imajine ...

konnen kèlkeswa peyi sa a, li p'ap janm gen menm bèl kalite ak peyi Izrayèl la, nan moman Jozye te antre nan li akonpaye ak pèp jwif la.

Lè sa a, dat ak fig frans yo te gwo, bon gou ak plen ak yon siwo myèl tankou nèktar ki te kouvri tout tè a lè yo tonbe. Ak chak etap nou te fè, nou te dwe fè atansyon pou evite antre nan basen yo nan dat oswa siwo myèl. Tè a te plen ak bèf, kabrit, mouton ki gen mam yo te koule ak lèt. Pa t gen ase moun pou tet yo. Li repete 21 fwa nan Tora a lefèt ke "Ereth Zavat Khalav Ou'Devash", "sa vle di tè a te koule ak lèt ​​ak siwo myèl", difizyon nan sans literal: li koule ak plen tout fant yo. Epi fenomèn sa a te dire jiska apre destriksyon dezyèm tanp lan nan Jerizalèm.

Kounye a Kesyon pou nou poze se: Nou konnen danje pou nou viv nan abondans, donk poukisa Bondye pa t mete pitit Izrayèl yo nan yon tè arid, sèk, pou yo viv yon vi ki pi vètye kote yo ta dwe toujou ap leve je yo nan syèl la. pou yo ka nouri? Poukisa li mete nou sou yon bèl peyi konsa kote lèt ak siwo myèl ap koule tankou dlo?

Repons lan se ke Bondye vle nou gen siksè nan monn sa a, epi pou yo gen siksè, bonè nesesè, pa tristès. Li se poto yon lavi Tora. Rav Miller eksplike ke sèvi Bondye se reflechi sou tout sa li fè pou nou, sèvi li nan rekonesans. Yon moun ki pa kontan pa sèvi Bondye, li fè respekte kòmandman yo tankou yon robot fidèl. Sèvi Bondye se chante pou li. Tout aksyon nou ta dwe sonnen tankou yon chante rekonesans. Lè ou pase yon Mezuzah, mete Tefillin ou, etap anba yon Soukkah, ou dwe sonje poukisa. Chak Mitzvah fè se yon fason pou adrese yon priyè ba li. Natirèlman, vrè kontantman ap tann nou nan monn nouvo brav la - mond k ap vini an - men nan entre-temps, nou ta dwe konnen ke pa gen okenn moun ki pi kontan pase yon jwif obsèvasyon.

Anplis de sa, chak ane, Nasyonzini ap pibliye "World Happiness Report" li a pou evalye nivo bonè nan chak peyi. Ane sa a ak prèske chak ane, Izrayelyen yo klase katriyèm nan klasman mondyal la nan moun ki pi kontan nan planèt la.

Malgre egzil yo, tan nwa yo, kwazad yo, pogrom yo, Olokòs la, fo akizasyon yo kont nou ak lènmi feròs ki bò kote nou yo...

si nou toujou egziste e nou tèlman remakab, se paske nou aprann kontan ak sa nou genyen nan Tora a. Men, si nou klase 4yèm, li se evidamman anpil gras a 20% nan jwif Otodòks nan peyi a ak nan pratikan an jeneral. Chak semèn nou pran yon jou konje.

Nou pwofite Shabbat, chak vandredi aprè midi nou pran yon douch cho ki pi long pase nòmal, nou mete pi bon rad nou, nou rasanble an fanmi bò tab la, nou manje bon manje. Nou jwenn tèt nou ak tèt nou, nou medite sou kontantman pou tande, pou wè, pou nou ka manje, pou nou gen yon kabann, pou nou gen rad, pou nou gen dlo k ap koule.

Nou pi rich pase wa syèk ki sot pase yo ki pratikman pa t lave tèt yo... Kèlkeswa difikilte ki parèt nan lavi nou detanzantan, nou fè eksperyans yon gwo kontantman ki pi wo pase malè nou yo, men nou jis pa konnen. ase pou wè oswa apresye li nan jis valè li.

Men, nan Pirkei Avot (3, 16) yo anseye: "Ha Chanut Petuchah ", sa vle di "Magazen an louvri". Vreman vre, magazen Bondye a ouvri 7 jou sou 7. Mond lan se yon gwo magazen, ou ka soti dimanch nan Shabbat epi pran sa ou vle. Men, annou pa bliye avètisman Tora a:

si ou jis pran, ou pral jwenn plen, kidonk "Tishmeru Lachem", rete sou gad ou oswa ou riske bliye Etènèl la, sèl Bondye a ...

Ak pi bon remèd kont risk sa a se lè nap leve je nou ak plen rekonesans anvè vrè Moun ki bay tout bagay sa yo.

RELIGIOUS ATHEISMWhat is Religious Atheism?

It is in a great way to enjoy the Goodness and Abundance this world has to offer without acknowledging who is the benefactor, the giver of all things. Worse yet again, is to congratulate ourselves and gives thanks to other human beings; alive or dead for our success.

_________________________
When the Jewish people (The Children of Israel) crossed over the Jordan River and got prepared to enter the Land of Israel, they are amazed by its sublime beauty. Just imagine for a second the most beautiful photos of any country anywhere around the world; a land in which you would find heavenly white sandy beaches, turquoise water, majestic snow-capped mountains, green forests, fine sand dunes, refreshing waterfalls in the middle of the valley, whatever paradise like location you could imagine ...

know that whatever that country is, it will never have the same virtues and qualities as the Land of Israel, at the time when Joshua entered it accompanied by the Jewish people.

At that time, dates and figs were huge, delicious and filled with a honey like nectar that covered the whole ground when they fell down. With every step we took, we had to be careful to avoid stepping into the basins of dates or honey. The earth was filled with cows, goats, sheep whose udders were dripping with milk. There weren't enough people to milk them. It is repeated 21 times in the Torah the fact that "Ereth Zavat Chalav U’Devash", “meaning the earth was streaming with milk and honey”, streaming in the literal sense: it flowed and filled all the cracks. And this phenomenon lasted until after the destruction of the second Temple in Jerusalem.

Now The Question to Ask is: We know the danger of living in abundance, so why didn't God place the Children of Israel in an arid, dry land, to live a more virtuous life where they should constantly raise the eyes to the sky in order to be nourished? Why did he place us on such a beautiful land flowing with milk and honey?

The answer is that God wants us to be successful in this world, and to be successful, happiness is needed, not sadness. It is the pillar of a Torah life. Rav Miller explains that to serve God is to reflect on all that He does for us, to serve Him in gratitude. An unhappy man does not serve God, he enforces commandments like a faithful robot. To serve God is to sing to Him. All our actions should sound like a song of gratitude. When you walk past a Mezuzah, put on your Tefillin, step under a Sukkah, you have to remember why. Each Mitzvah performed is a way of addressing a prayer to Him. Of course, true happiness awaits us in the brave new world - the world to come - but in the meantime, we should know that there is no one happier than an observant Jew.

Moreover, each year, the United Nations publishes its “World Happiness Report” to assess the level of happiness in each country. This year and like almost every year, Israelis are ranked fourth in the world ranking of the happiest inhabitants of the planet.

Despite the exiles, the dark times, the crusades, the pogroms, the Holocaust, the false accusations against us and the fierce enemies around us... 

if we still exist and are so remarkable, it is because we have learned to be happy with what we have in the Torah. And if we are ranked 4th, it is obviously a lot thanks to the 20% of Orthodox Jews in the country and to practitioners in general. Every week we take a day off. 

We take advantage of Shabbat, every Friday afternoon we take a longer hot shower than usual, we wear our best clothes, we gather as a family around a table, we eat good food. We find ourselves with ourselves, we meditate on the happiness of hearing, of seeing, of being able to eat, of having a bed, of having clothes, of having running water. 

We are much richer than the kings of past centuries who practically did not wash themselves… Whatever the difficulties that appear in our lives from time to time, we experience great happiness far superior to our misfortunes, but we just don't know. enough to see or appreciate it at its fair value.

But in the Pirkei Avot (3, 16) it is taught: "Ha Chanut Petuchah ", meaning "The store is open". Indeed, God's store is open 7 days a week. The world is a big store, you can come from Sunday to Shabbat and take whatever you want. But let's not forget the warning of the Torah: 

if you just take, you will get full, so “ Tishmeru Lachem”, be on your guard or you risk forgetting The Eternal, the Only God ... 

And the best remedy against that risk is to raise our eyes full of gratitude to the true Giver of all things.