Friday, November 19, 2021


Ki Sa Nou Rele Parasha?

Sa se yon pòsyon nan ekri nan Liv jwif yo (Nan Bib Jwif La) ki gen rapò avek yon sijè espesyal: Nap rele Paracha yon seksyon nan Tora a asiyen pou lekti chak semèn nan sèvis tout sinagòg yo Jwif yo.

Nou gen yon koutim nan mitan kominote relijye jwif yo pou nou etidye yon pòsyon Tora chak semèn, nap dwe li posyon sa a pandan sèvis lapriyè jwif nan Lendi, Jedi, ak Samdi. Non konplè pou posyon an se "Parashat HaShavua", se popilèman abreje kom Parashah (Nap di konsa tou parshah oswa parsha), Gen yon lot non nap ba li, nap rele tou yon Sidra (yon lòd pou lekti).

Parasha a se yon seksyon nan Tora a (Yon Pati Nan Senk liv Moyiz yo) Nap itilize'l nan liturji jwif la pandan yon semèn patikilye. Nou gen 54 parsha, ​​oswa Parashiyot nan Pliryèl pou lang ebre a, sik konplè a nap fini lekti tout Tora a nan chak ane jwif la.


Chak Parasha Gen Yon Non

Chak pòsyon Tora pou chak semèn gen yon non epi li pran non li nan premye mo diferan nan tèks ebre nan pòsyon an, nan kesyon an, souvan non'l vin soti nan premye vèsè nan lekti a.

Parasha yo Gen yon Chante apwopriye ak nap chante'l piblikman, gen yon lektè deziyen (nou rele neg sa a ba'al koreh), se li menm kap chante lekti nan sèvis lapriyè jwif yo. 

Lekti pou semèn kap vini an ap toujou kòmanse avèk yon lekti pasyèl nan apremidi Shabbat, jou repo jwif yo, i.e. Samdi apremidi, e Nap repete'l ankò pandan sèvis Lendi ak Jedi maten, epi ki fini ak yon lekti konplè pandan sèvis Synagog la nan Shabbat maten (Samdi maten). 

Lekti chak semèn an ap chanje lè Chabat ap vin tombe nan yon jou Ferye Biblik, Nan Jou Ferye sa yo nou gen yon lekti espesyal, Se toujou konsa sou pi gwo jou ferye relijye yo. 

Chak samdi maten ak lekti jou ferye kap swiv lekti pa yo souvan gen menm tematik avek (Haftarah) ki soti nan Liv Pwofèt yo (Nevi'im nan lang ebre).


Ki Orijin nou gen pou koutim sa a?

Dat yo koutim nan tan an nan depòte Babilòn lan (6yèm syèk anvan epòk nou an). [Sitasyon nesesè] Orijin nan lekti yo premye Tora piblik yo te jwenn nan Liv Neyemya a, kote Esdras dirèktè lalwa a ekri sou vle jwenn yon fason asire Izrayelit yo pa t ap pèdi erè ankò. Sa te lakòz kreyasyon yon sistèm chak semèn pou li pòsyon Tora a nan sinagòg yo.


VIN JWENN NOU SOU WHAT'SAPP