Monday, June 10, 2024Gato Tres Leches Pou Shavuot


Gato tradisyonèl Kiben sa a ap mete tout tradisyon letye a nan bouch ou.

ANN ALE POU RESÈT LA

Kuizin Kiben an ka fè grandizè kèk asyèt ki gen anpil gou ak delisye , men m pral premye moun kap admèt ke lè moman rive pou nou pale kesyon desè nou yo, lis la kout ak dous. Asire w, nou gen vèsyon nou an nan flan, epi nap toujou ale-ak gwayav ak patisri fwomaj yo, men manje Kiben yo gen tandans reyèlman konsantre sou frape yo lou, tankou asyèt prensipal yo. Sa se, nan kou, jiskaske moun yo ap pote bannou yon gato tres leches nan fèt la, se la bagay la tap gate.

Menm jan ak pifò kilti yo gen vèsyon yo nan yon boulèt (alo, map pale boul Matzah yo), pifò peyi Latin yo gen vèsyon yo nan tres leches. Tres leches, ki literalman tradwi "twa lèt," 

Nap prezante l konsa; se yon gato leje, eponj, ki pral tranpe nan yon melanj de twa fòm egalman dekadans de lèt: 

  • Nap jwenn ladan l lèt evapore, 
  • Lèt kondanse sikre ak 
  • Lèt ​​antye. 

Nap mete sou li, yon krèm krèm fwete fre ak leje ak kouwone ak yon moso fwi ki gen koulè klere vif.

Kòm nan tradisyon jwif yo, nimewo yo ap jwe yon wòl espesyal lè nap fè gato sa a. Wi, gen twa lèt enkli, men li pi bon tou pou konsidere kraze gato sa a an twa seksyon: gato a, lèt yo ak glas la. Avèk tout pwoduit letye ki enkli, sa a ka yon opsyon genyen pou ranplase yon gato fwomaj klasik nan pwochen rasanbleman Shavuot ou a. Desè Kiben dekadans sa a pafè pou Shavuot.

Gato letye Shavuot sa a, Gato tres leches pou Cuisine jwif la ak desè yo se kredi Madanm Jennifer Stempel

Tan total: 50 minit Sede: Sèvi 8-10

Men Engredyan Resèt La

Inite Etazinyen

Pou gato sa a nap bezwen:

2 tas farin a gato
½ ti kiyè sèl
2 ti kiyè poud boulanjri
6 ze, separe
2 ti kiyè ekstrè vaniy
1 ¼ tas sik
¼ tas lèt

Men Engredyan Pou lèt Yo:

1 12oz ka lèt evapore
1 14oz ka lèt kondanse sikre
1 tas lèt antye
½ ti kiyè kannèl tè

Men Engredyan Pou Glasaj La:

2 tas gwo krèm fwete
4 ti kiyè sik an poud
½ ti kiyè ekstrè vaniy

Mòd Kwison ap Anpeche ekran ou fè nwa

Men Enstriksyon Yo

Nap Kòmanse pa ak preparasyon gato a. Nap Chofe fou a 350 ° F.
Nap tamize ansanm farin gato a, sèl ak poud boulanjri nan yon gwo bòl.

Nan yon bòl separe, fwete jon ze a, vaniy la, sik ak lèt ​​jiskaske li vin tounen yon mous ak byen konbine. Nap ajoute nan melanj farin lan nan twa lo, nap melanje l byen apre nou fin ajoute chak ti lo yo.

Nap vide blan ze a nan yon bòl mixer kanpe, epi nap bat li jiskaske pik rèd vin fòme (ou ka itilize yon mixer a men pou etap sa a, men mwen te jwenn li pi fasil lè nap itilize yon mixer a kanpe).

Nap pliye blan ze a dousman  nan farin lan jiskaske li konbine jis.

Nap vide farin nan moul an metal grese ki yon chodyè  9 × 13 pous , epi nap kite l kwit pou 18-20 minit, oswa jiskaske lò mawon. Si w ap itilize yon marmite an vè, kwit pou kèk minit ankò.

Kite l refwadi nan chodyè a nèt, epi fè twou nan gato a lè l sèvi avèk yon fouchèt oswa yon brochet an bwa. Mwen rekòmande pou pike tout sifas gato a ak pike sou 1 pous apa. Plis pokes, plis opòtinite pou lèt yo tranpe nan, fè li yon gato super imid.

Apre sa, prepare lèt yo. Nan yon krich, konbine lèt la evapore, lèt kondanse sikre, lèt antye ak kannèl ansanm. Melanje ak yon fwet pou asire yon konsistans menm.

Vide tout men ¼ tas sou tout gato a, asire w ke w mouye chak pati nan gato a. Rezève ¼ tas la pou sèvi.

Kounyè a nap fè glasaj la: Nan bòl mixer kanpe ekipe ak fwe atache a, nap fwete l ansanm ak krèm fwete, sik an poud ak vaniy, jiskaske ou jwenn yon krèm fwete ki gen konsistans, epi gaye l egal sou gato a. Nap kouvri l ak fwi fre kolore. 

Nap refrijere l jiskaske pare pou sèvi.

Lide pou sèvi gato a,  mete yon ti kras nan lèt rezève a sou asyèt la, epi ajoute yon ti tranch gato nan ti mas dlo lèt la.
GEN NEG NWA KI JWIF WI!!


Èske nou te Gen Moun Jwif Ki Nwa? - Jidayis pratike pa kominote ki gen moun nenpòt orijin, ki gen ladan moun ki gen desandan Afriken, tou de nan Lafrik ak nan dyaspora afriken an, ki gen ladan Amerik di Nò, Ewòp, Izrayèl, ak lòt kote. 

Egzanp enpòtan nan kominote jwif nwa yo enkli jwif peyi Letiopi ak jwif Afriken-Ameriken ki konvèti oswa moun ki fèt nan yon manman jwif. Men nap jwenn tou apil Jwif kashe nan desandan Koushyen yo, timoun Koush yo.

Sepandan, nou dwe sonje ke Jwif ki ka konsidere kòm Nwa yo te egziste pou pliziè milenè, ak Ziporah (Tzipora) madanm Moiz la, limenm te konsidere kòm youn nan premye jwif nwa yo ki te mansyone nan istwa jwif moun yo.

Nou jwenn sa a mansyone nan Bib la, nan liv Nonb 12:1; li rakonte istwa Miryam ak Arawon ki t ap kalomnye Moyiz paske li te marye ak yon fanm Koushyèn: “Le sa a se kont Tzipora Miryam ak Arawon tap pale, Se li ki te madanm Moyiz la; paske li te yon fanm Koushyen, epi ankò Bib la mansyone Moyiz te marye ak yon fanm Koushyèn". 

Ki moun ki te Koush? Dapre Tora a, Koush se te youn nan pitit gason Kam (Ham) yo (Jen. 2:13; 10:6–8; Ezek. 38:5; I Kwon. 1:8–10); Selon tradisyon biblik la tout moun nwa afriken yo, se desandan pitit Koush yo ye.

Jidayis lan te prezan nan Afrik sub-Saharyèn pandan kèk syèk. Kòmanse nan kenzyèm syèk la, Juif ki t ap kouri kite Espay ak Pòtigal nan pèsekisyon an, moun sa yo te fonde ti kominote melanje sou kòt Afrik Lwès la. Te gen tou yon kominote Jwif Nwa ki te ka idantifye pwobableman dorijin Panyòl;

Nou tap jwenn moun sa yo nan Wayòm Lwès Afriken Loango a,  jouk nan fen diznevyèm syèk la. Anplis, nan tout kontinan Afrik la, nou tap jwenn kominote jwif; men moun yo pat konnen se jwif yo te ye; yo te gen koutim ak tradisyon jwif; men se moun kolonizatè blan yo  ki tap dokimante nèg yo kòm Jwif, nan entèraksyon ant kolonyalis yo, ak Krisyanis yo ak lot sosyete Afriken yo se nan moman sa nèg yo tap vin konprann indantite yo.

Koneksyon ant kolonyalis ak devlopman idantite jwif nan Lafrik di sid te rive premyèman nan etid relijye Sid Afriken David Chidester an 1996. 

An 2002, Tudor Parfitt, yon istoryen Britanik, te diskite ke pwodiksyon an nan kominote Jiday yo te fè pati konplèks la. senbyotik ant sosyete Afriken yo, kolonyalis ak Krisyanis ak anplis, li te yon pwodwi nan kolonyalis lwès atravè mond lan, soti nan Nouvel Zeland rive nan Amerik yo. Li te pwodwi anpil egzanp manifestasyon Jidaik ki te egziste nan tout Afrik Sub-Saharyèn nan; tou de pandan ak apre peryòd kolonyal la. 

Men gen Nèg Ebre Nwa yo, yon gwoup relijye ki gen manm kap reklame desandans li nan branch fanmi Izrayèl la, men reklamasyon sa a te rejte pa kominote jwif entènasyonal la. Nou pap rekonèt gwoup sa yo kòm jwif, paske yo pa gen okèn resamblans ak Joudayis, se yon gwoup san zistwa, san koutim ak san tradisyon

Yo pa gen anyen kap indantifye yo. Dapre ekriven ak aktivis Jwif Nwa Otodòks Shais Rishon, mouvman Nwa Ebre Izrayelit la pa fè pati "kominote Jwif Nwa Nòmatif la" ki pratike Jidayis Rabbinik la. Moun sa yo ap pratike yon relijyon ki idantifiab kom krisyanis.YON CHEESE CAKE SENP POU FET SHAVOU-OT LA


Resèt fwomaj sa a, se yon gato ki pi lejè pase tout lot gato fwomaj klasik yo, nou ka gaye konfiti sou li oswa tout senpleman soupoudre sik an poud sou li. Se yon gato bon gou pou akonpaye ak tew.

Men Engredyan yo:

4 gwo ze
1 mamit lèt kondanse Kasher
1/2 tas farin Frans tout izaj
1/2 tas lèt antye
1 ti kiyè zès sitwon
450 g fwomaj cottage (pwa fwomaj byen vide san dlo)

Men Preparasyon an:

Melanje ze yo ak lèt ​​la ak lèt ​​kondanse kashè a.
Mete fwomaj la nan yon veso epi ajoute farin lan, piti piti altène melanj lan lèt ak ze, jiskaske tout engredyan yo vin byen entegre.
Yon fwa ou fè melanj anvan an, Lè sa a wap ajoute zès sitwon an. Melanje bagay yo byen.

Chofe fou a a 350 degre F

Grese ak bè epi voye yon mwazi wonn ak yon ti farin. Vide melanj lan nan chodyè boulanjri a.

Yon fwa fou a cho, mete mwazi an nan fou a epi kite l kwit pou 45 minit. Yon fwa tan an pase, mete yon ti kirdan an bwa epi tcheke li byen, si li kwit, otreman mete l nan fou a pou yon lòt 10 a 15 minit. Kite l repoze nan fou a san di fe jiskaske li frèt, koupe l epi vide sik an poud sou li.

__________________________
#Resèt: Cuisine Jwif Entènasyonal


Ki sa ki Shavuot?

Chavuot, (שבועות) se Fèt ki komemore moman yo te bannou Tora a, nap selebre l sou 6yèm jou mwa Sivan nan kalandriye ebre a (Anjeneral lap tonbe nan mwa me ak jen nan kalandriye eksklizyon an)

Non "Shavuot" la vle di "Semèn yo" epi li se akimilasyon 7 semèn yo lè nou tap fini  "konte Omer la" . Se egzakteman 7 semèn soti Fèt Pesakh rive Chavouot.

Se yon festival fondamantalman agrikòl, yo rele l tou Festival Rekòlt la ak Festival Premye Fwi yo (Bikourim), se poutèt sa pami senbòl ki reprezante li genyen 7 espès yo nou jwen nan tè sent la: 

Ble, lòj, rezen, fig frans, grenad, oliv. ak dat.

Sou Chavouòt, se nòmal pou nou manje manje letye pami lòt rezon, paske lè nou te resevwa Tora a ki enkli lwa kashrut la, pèp jwif la pa t 'kapab kwit vyann nan po yo, paske yo pa t' ankò kosherize po yo.

Gen kèk manje letye ke nap manje tradisyonèlman sou Shavuot, se Blintzes, Burekas, Cheesecake, Quiches, Cheese Kreplaj, Sambusak, Atayef, Fartaleyos ak Pen nan sèt syèl la ki reprezante mòn Sinayi.