Sunday, November 28, 2021 Jou Ferye jwif »Hanukah» Basics

 Hanoukah: Tout sa ou bezwen konnen!

 Istwa, enstriksyon pou limen bouji yo ak koutim nan fèt la nan mirak.

 Hanukah, fèt Limyè yo, kòmanse 25 mwa jwif Kislev la, e li dire uit jou. Sou kalandriye gregoryen an, li jeneralman tonbe nan mwa desanm.

 Gid sa a pral eksplike:

 (1) Yon ti kras nan istwa.
 (2) Enstriksyon pou limen bouji.
 (3) Lòt koutim.

 Yon ti istwa

Mo ebre Hanukah vle di "inogirasyon". Nan 2yèm syèk anvan epòk nou an, epòk Dezyèm Tanp Sen an, rejim Antyòk la siryen-grèk t ap chèche retire jwif yo nan men Jidayis, avèk lespwa pou l asimile yo nan kilti grèk la. Antiochus te entèdi obsèvans Jidayis la - ki gen ladan sikonsizyon, Shabbat, ak etid Tora - pini transgresè yo ak pèn lanmò. Anpil jwif - yo rele Hellenists - te kòmanse asimile nan kilti grèk, pran non grèk ak marye ak moun ki pa jwif. Sa te kòmanse deteryore baz lavi jwif yo ak pratik Jidayis la.

 Lè moun Lagrès yo te defye Juif yo e yo te bay lòd pou yo touye yon kochon bay yon bondye grèk, kèk jwif vanyan te pran sou mòn Jide yo nan yon revòlt flagran kont menas sa a pou lavi jwif yo. Dirije par Matityahu, e pli tar par son garson Yehuda Makabee, sa bann Zwif ki ti devlop ti deklann en konfli ame kont lame Siri-Grek.

 Antiòk te voye plizyè milye sòlda ki te byen ame pou kraze rebelyon an, men apre twazan, Makabe yo te gen yon siksè mirak kont tout chans, yo te chase etranje yo soti nan peyi yo. Se viktwa a egalize ak yon viktwa Izrayelyen kont tout pouvwa yo nan mond lan jodi a, ansanm.

 Gèrye jwif yo te antre nan Jerizalèm epi yo te jwenn Tanp Sen an nan kraze epi yo te derespekte ak zidòl. Makabe yo te netwaye li, epi yo te relouvri li sou Kislev 25. Men, lè lè a te rive pou yo relumine Menora a, yo fouye tout tanp lan, epi yo jwenn yon sèl veso pi bon kalite lwil oliv ki te pote sele Gran Prèt la. Yo te limen Menorah de tout fason, epi yo te rekonpans ak yon mirak: Ti po lwil oliv sa a te boule pandan uit jou, tan li te pran pou pwodui yon nouvo rezèv lwil oliv.

 Depi lè sa a, jwif yo te obsève yon jou fèt pandan uit jou, nan onè viktwa istorik sa a ak mirak lwil oliv la. Pou pibliye mirak Hanukkah la, pandan uit jou yo, lwanj espesyal Hallel yo ajoute nan lapriyè Shacharit la, epi Hanukkah la limen nan mitan lannwit.

 Enstriksyon pou limen bouji Chanukah yo

 Dapre tradisyon Ashkenazi, chak moun limen pwòp chanukiah pa yo. Nan tradisyon Sephardic, se sèlman yon chanukiah limen pou chak fanmi.

 Ki jan hanukiah ta dwe ye?

 Pou pibliye egzakteman sa Hanukkah lannwit li ye, tout chandèl chanukiah yo dwe nan menm wotè - e de preferans nan yon liy dwat. Si ou pa, bouji yo ka pa fasil distenge, bay enpresyon yon gwo flanbo.

 Anplis uit bouji prensipal yo, hanukiah la gen yon balèn oksilyè ki rele yon "shamash." Kòm nou entèdi pou sèvi ak bouji Chanukah yo pou nenpòt ki rezon ki pa "wè" yo, nenpòt benefis ke nou ka tire nan limyè yo konsidere kòm soti nan shamash la.

 Depi shamash la pa konte kòm youn nan uit bouji regilye yo, chanukiah ou a dwe gen shamash la separe nan yon fason - ki sitiye pi wo pase lòt bouji yo oswa soti nan liy dwat la.

 Ki jan bouji Chanukah yo ta dwe ye?

 Sa ki pi enpòtan, bouji ou yo ta dwe boule pou omwen 30 minit apre fè nwa (pi popilè bouji koulè yo èspere ke dire sa!). Pi long bouji koulè ki disponib nan anpil kote.

 An reyalite, li pi pito sèvi ak lwil oliv, paske mirak la Maccabean te rive ak lwil oliv. Yo ka mete vaz vè lwil oliv nan bouji yo nan nenpòt ki Hanukkah komen. Nan kèk kote ou ka menm jwenn twous tas jetab ak lwil la andedan, ki deja mezire.

 Ki kote yo ta dwe limen Hanukkah la?

 Pou pibliye mirak la nan pi bon fason, ideyal la se limen Hanukkah la sou deyò pòtay antre kay ou a, sou bò gòch lè ou antre (mezuza a se sou bò dwat la, nan fason sa a ou yo "antoure. pa mitzvot"). Nan pèp Izrayèl la, anpil moun limyè deyò nan bwat vè bati espesyalman pou yon Hanukkah.

 Si sa a pa pratik, hanukiah la ta dwe limen nan yon fenèt ki fè fas a wout piblik la.

 Moun ki abite nan yon etaj anwo dwe limen kont yon fenèt. Si, pou kèk rezon, chanukiah la pa ka limen tou pre yon fenèt, li dwe limen andedan kay la sou yon tab, sa a omwen akonpli mitzvah nan "pibliye mirak la" pou manm fanmi yo.

 Piske mitzvah la fèt jisteman nan moman ekleraj la, si yon moun deplase chanukiah la nan yon kote ki pi apwopriye apre li fin limen li, Lè sa a, youn pa fè mitzvah la.

 Ki lè yo ta dwe limen hanukkah la?

 De preferans, chanukah a ta dwe limen nan mitan lannwit. Sepandan, li pi bon pou tann tout manm fanmi yo prezan. Sa a ajoute nan atmosfè a fanmi ak tou maksimize mitzvah nan "pibliye mirak la." Chanukiya a ka limen (ak benediksyon yo) byen ta nan mitan lannwit, osi lontan ke moun yo reveye.

 Chanukah a dwe rete limen pou omwen 30 minit apre fè nwa, pandan tan sa a pa ka jwenn okenn benefis nan limyè li yo.

 Vandredi apremidi, chanukah la ta dwe limen 18 minit anvan solèy kouche. Epi kòm chanukiah la dwe boule pou 30 minit nan mitan lannwit, bouji yo itilize nan Vandredi bezwen pi gwo pase nòmal "bouji koulè" (ki anjeneral boule pa plis pase demi èdtan).

 Ki jan yo dwe limen hanukkah la?

 Premye swa, mete yon balèn sou bò dwat la, fè fas a Hanukkah dwat devan. Sa a aplike si Hanukkah la bò kote yon pòt oswa devan yon fenèt.

 Yo mete yon lòt chandèl kòm yon shamash (pi wo bouji oksilyè) ki itilize pou limen lòt yo. Shamash la pa konte kòm youn nan bouji yo.

 Premye limen shamash la, Lè sa a, resite benediksyon yo, ak Lè sa a, sèvi ak shamash la pou limen chandèl Chanukah la.

 Sou dezyèm lannwit lan, mete de bouji sou bò dwat la - epi sèvi ak shamash la pou limen youn ki pi lwen sou bò gòch la an premye.

 Sou twazyèm lannwit lan, mete twa bouji sou bò dwat la - epi sèvi ak shamash la pou limen yo nan lòd, toujou de goch a dwat.

 Swiv menm pwosedi sa a chak swa Chanukah... jiskaske tout bouji yo limen ak klere byen klere!

 Hanukkah benediksyon

 Koute benediksyon ekleraj Hanukiah la.

  Enprime tèks benediksyon sa yo.

 De premye benediksyon yo resite ak shamash la deja limen, imedyatman anvan limen bouji Chanukah yo.

 Benediksyon #1

 

 Baruch ata Ado-noi Elo-heinu melech ha-olam, Asher kid-shanu be-mitzvo-sav, Ve-tzi-vanu le-had-lik ner shel Chanukah.

 Benediksyon pou ou, Hashem, Bondye nou an, Wa linivè a, ki te sanktifye nou ak kòmandman li yo epi ki te bay lòd pou nou limen chandèl Chanukah la.

 Benediksyon #2

 

 Baruch ata Ado-noi Elo-heinu melech ha-olam, She-asa ni-sim la-avo-seinu, Baia-mim ha-hem baz-man ha-ze.

 Benediksyon pou ou, Hashem, Bondye nou an, Wa linivè a, ki te fè mirak pou zansèt nou yo, nan epòk sa a.

 Benediksyon #3

 Benediksyon sa a te di sèlman premye swa.

 

 Baruch ata Ado-noi Elo-heinu melech ha-olam, She-he-je-ianu ve-ki-imanu Ve-hi-gi-ianu laz-man ha-ze.

 Benediksyon pou ou, Hashem, Bondye nou an, Wa linivè a, ki te kenbe nou vivan, ki soutni nou epi ki pa pèmèt nou rive nan okazyon sa a.

 Paragraf sa a yo di chak swa, apre premye chandèl la te limen.

 

 Bouji sa yo nou limen pou mirak, mèvèy, delivrans ak batay ou te mennen pou zansèt nou yo nan epòk sa a, atravè prèt ki apa pou ou yo. Pandan uit jou Hanukkah yo, bouji sa yo sakre epi nou pa gen otorizasyon pou nou ba yo itilizasyon aktyèl, men pou nou kontanple yo epi konsa nou kapab eksprime rekonesans ak lwanj pou gwo Non Ou pou mirak Ou yo, mèvèy Ou yo ak delivrans Ou yo.

 Hanukkah koutim

 Apre limen Hanukkah Hanukkah, fanmi yo pran plezi chita nan chandèl, chante ak sonje mirak yè ak jodi a. Premye chante tradisyonèlman chante apre limen bouji yo se Maoz Tzur (Klike pou odyo ak lyrics).

 Anpil lòt koutim devlope tou, tankou:

 Manje "lwil" manje tankou latkes pòmdetè fri ak sufganiot (beye jele) nan komemorasyon mirak lwil oliv la.

 Bay Chanukah Gelt (pyès monnen) bay ti gason yo.

 Vire Sevivon a, yon tèt vire kat bò ak yon lèt sou chak nan yo.

 Ki orijin sevivon an?

 Nan tan pèsekisyon, lè etid Tora te entèdi, timoun jwif yo te etidye menm bagay la. Lè sòlda yo t ap mennen ankèt, timoun yo t ap pran yon Sevivon e yo t ap pran pòz yo ap jwe.

 Lèt yo nan Sevivon yo se nun, gimel, hei, shin - inisyal Nes Gadol Haiá Sham - "Yon gwo mirak te rive la" (nan pèp Izrayèl la, dènye lèt la se yon pei - "Isit la"). Youn nan fason yo jwe ak Sevivon a se wè ki moun ki ka kenbe yo k ap vire pi long lan. Oswa altènativman, wè konbyen Sevivon ou ka vire ansanm.

 Yon lòt vèsyon Sevivon se kote jwè yo sèvi ak pyès monnen, nwa, rezen chèch, oswa pyès monnen chokola kòm marqueur. Chak jwè mete yon pati egal nan "pot la." Premye jwè a vire Sevivon la. Lè Sevivon a sispann, lèt ki anwo a defini:

 Noun - pa gen anyen k ap pase, pwochen jwè a vire Sevivon la.

 Guimel - ki file Sevivon la pran pi a.

 Hei - ki moun ki file Sevivon a pran mwatye yon pi.

 Shin - ki moun ki file Sevivon a ajoute nan pi a menm kantite lajan an kòm gen.

 Sou Chanukah nou ajoute "Al Hanisim" - yon paragraf ki dekri mirak Chanukah - nan lapriyè Amidah a ak nan benediksyon apre repa a.

 Ala bon sa bon Hanukkah!

 KOMANTE SOU ATIK SA A

 Konsènan otè a

 Rav Shraga Simmons

 Plis soti nan otè sa a>

 Rav Shraga Simmons te pase trekking timoun li nan nèj Buffalo, New York. Li te travay nan domèn jounalis ak relasyon piblik, e li te Ko-Editè nan Aish.com nan lavil Jerizalèm. Post ki gen rapò Kouri lakay: yon sipriz Hanukkah

 Mirak Hanukkah la
 Hanukah: Tout se yon mirak
 Kesyon Hanukah la
 Mirak, imen an ak diven an
 Triyonf Hanukah la
 Kòmantè (18)
 Soumèt kòmantè ou a:

 Non:*

 Montre non mwen?

 Sinon

 Imèl:*

 Adrès email ou ap kenbe prive.

 Tèm:

 Kòmantè:*

 * Plas obligatwa

 Antre kòmantè w

 PI WÈ NAN JANUCA Poukisa nou selebre Hanukah ak limyè?

 Hanukkah: lè sa a e kounye a

 Ki kote yo limen bouji yo Hanukkah

 Resèt super sante pou Hanukah

 Resèt bon gou pou Hanukah

 Hanukah Chante: Ki pi popilè

 8 kout refleksyon pou 8 nwit Hanukah

 Èske Hanouka se reyèlman yon mirak li te ye?
 POST KI GENYEN


 Hanukkah dans nan limyè

 Hanukkah Atik Seleksyon

 Hanukkah: Yon mirak absoliman nesesè.

 Nou envite w vin wè mond lan nan yon pèspektiv jwif.

   Seksyon

 Espirityalite

 Pèp Izrayèl la ak mond jwif la

 Prezante

 Fanmi

 Selibatè

 Parasha

 Saba

 Jidayis

 Videyo

 Fèt

 Kotel Live

 Vle di

 WallCam

 Non jwif ak anivèsè nesans

 Kalandriye

 Ekleraj balèn

 Rav Noe Weinberg

 Blogs

 Seminè sou entènèt

 Quote jounen an

 Sou nou

 Sou nou

 AishLatino Mobile App

 Règleman sou enfòmasyon prive

 Lis Imèl

 Nouvo nan AishLatino

 Chak semèn Parasha

 Pwomosyon

 AishLatino eBooks

 AishLatino Plus

 Fè don

 Bay AishLatino

 Bay Aish Jerizalèm