Monday, November 7, 2022


LAVI APRE LANMO - HAYIM ACHAREY MAVET

SHARON NAHSHONI TE NAN TRIBINAL NAN SYÈL LAPandan ke pifò moun ki Mouri yo pa pral retounen nan mond sou tè a jiskaske Messi a rive, Poutan, Nachshoni, Lè li te gen 28-zan, lè li te yon ofisye entèlijans militè wo nivo a, li te mouri epi lap viv kounyè a pou l rakonte sa li te wè nan syèl la.

Istwa sa a, se pa premye istwa konsa ak yon eksperyans lavi aprè lanmò nap tande. Nan dènye ane ki pase yo, se yon bagay ki sanble pi plis ak plis moun ki te deklare klinikman mò, e aprè sa a yo te siviv pou rakonte eksperyans yo te viv nan lòt monn yo, rapòte vizyon tankou yon gwo limyè blan nan fen yon tinèl ak yon santiman lapè ak chalè ki tap anglobe l. 

yon eksperyans kAP chanje lavi A

Men, istwa Mesye Sharon Nachshoni a, li tèlman detaye, vizyon li te tèlman vivan, ke li chanje tout pwennvi li te gen sou lavi a, e sa tap sèvi kòm yon enspirasyon pou plizyè santèn, petèt dè milye moun, ki te tande l rakonte eksperyans li.

Jiska de zan oparavan, Sharon Nachshoni t ap monte nechèl entèlijans militè a, san li pa enkyete sou lavi li; lè sa a, li tap sèvi kòm kòmandan eskwadwon nan yon inite kache anti-teworis nan Jide ak Samari epi li te sèvi kòm chèf sekirite pou delegasyon entèlijans sekrè an Ewòp lès. Afilyasyon relijye li, tankou anpil Izrayelyen Sefarad, li te mennen yon vi relijye tradisyonèl. Li te onore raben e li te bay Yeshivot yo (lekòl relijye yo)  charite, men angajman pèsonèl li pou chak jou, te poko devlope.

Jiska jou aksidan an nan mwa jen 1997, Maten sa a, Nachshoni, ki te papa twa pitit, li te kite kay li nan lavil Rechovot pou ede prepare yon estrateji delivrans sekrè pou retrè pasyèl Lame a nan lavil Hebwon. Senk minit sou wout la, ak wou goch devan li te soufle, kite machin nan vire soti nan kontwòl nan liy opoze a, kote li te demoli pa yon kamyon ki t ap vini. Lè travayè sekou yo te finalman sòti kò Sharon nan epav la, li te sanble plis tankou yon pil vyann ak san. Bra gòch li ak ranch li yo te kraze. Motè machin nan te kraze janm li, machwè li te kase, nen li te rache ak tout dan nan bouch li te rache. Youn nan doktè yo te rasanble dan yo, epi li mete yo nan yon tas. Poumon li te tèlman blese ke li te sispann respire epi li te pèdi konesans. 

YON OFISYE MEDIKAL OSWA YON ZANJ

Lè yo te mete l sou yon brankè, batman kè'l ak respirasyon l te sispann. Ekip anbilans lan te kouvri l 'ak yon fèy epi yo te ranpli Fòm ki eksplike lanmò li, Rapò lanmò li te eksplike konsa:  - "Mouri sou sèn aksidan an."

Aksidan an te lakòz yon gwo blokis trafik, epi yon machin ki te bloke nan blokis la, se te yon otobis konpayi Eggeg nimewo 212, ki t ap soti nan lavil Ashdod pou l rive Rechovot. Yon jèn gason soti nan otobis la e li te vle ede nan sityasyon sa tou, e te presante tèt li kom yon medsen lame a. Sou chemiz li te ekri, "Ofisye Medikal." Travayè sekou yo te montre l nan direksyon lòt blese yo ki t ap tann pou yo evakye, men li te ale sou kò a anba dra a epi li di: "Kisa sa a?" Yo reponn li: -O, li mouri. 

Men, ofisye medikal la te vle mennen ankèt pou tèt li. Li te retire dra a, epi avèk èd kèk zouti brit ki gen ladan yon plim boul, li te fè yon tracheotomi ijans epi li retire san an ak likid nan poumon Sharon pou lè a te ka antre. . Travayè sekou yo te wè chanjman nan sitiyasyon li epi imedyatman mete l 'sou youn nan anbilans yo nan sèn nan. Sepandan, ofisye medikal la te disparèt, e jiska jounen jodi a pèsonn pa te kapab dekouvri ki moun li te ye, malgre jounal ak radyo ap chèche l, yo pat janm jwenn li.


Pandan tout bagay sa yo t ap pase anba a, Sharon Nachshoni t ap fè eksperyans yon bagay konplètman diferan anwo nan syèl la. Pandan li te kouche mouri sou pave a, nanm li te kanpe devan Tribinal Selès la nan jijman, e byenke yon sèl pati nan sèn dramatik la toujou grave nan memwa li, lè li te finalman reprann konesans, li te bay yon deskripsyon egzak sou sa li te wè. pou sè li ak bòpè li,

ki anrejistre ak verifye detay yo. Madanm li Avivit, ki nan moman sa a pa te gen okenn lide ke li te deklare klinikman mouri, te di ke li remake chanjman an nan li menm lè li te woule nan sal ijans la. Li te kapab apèn respire, poutan li te kontinye bougonnen, "Mwen te wè granpapa. Granpapa pouse m." Epi pandan li te antre ak soti nan konsyans apre premye operasyon nèf èdtan ke sa te dire a, ak efò masiv li te chichote, "Kote matant Miriam?" Matant Miryam se te yon fanm jis ki te pase tout jounen l ap fè echèk pou lòt moun. Sitiyasyon sante li te bese rapidman e Sharon te vizite l jou anvan aksidan an. Li te mouri jis kèk èdtan anvan aksidan an, men, pa vle fache Sharon, fanmi li te di l 'li te anfòm.

"Yo pa t 'konprann," Sharon eksplike. "Mwen te vle konnen si li te reyèlman mouri. Mwen te wè li nan sal Tribinal Syèl la."

Pandan kèk èdtan kap vini yo, nan ak soti nan konsyans, kesyon Sharon yo te kontinye, demann li yo dekoncerte fanmi li. Li te di madanm li pou l retire yon plak ki te pandye sou yon miray kòm rekonesans yon kontribisyon li te bay yon yeshiva epi pou l mete l nan yon tiwa. Li te mande manman l si li te janm fè yon pwomès li pat kenbe nan tout fen an. Li te reponn ke sis ane anvan li te pwomèt bay yon Aron Kodesh bay yon sètenn sinagòg apre yon aksidan machin anvan. "Mwen dwe finanse li pi vit posib," li te di manman l 'nan dezespwa. Apre sa, li leve je l ', li souri, epi li di, "Letènèl, mwen renmen ou." Konpòtman li te dekouraje, men fanmi li te atribiye sa a blesi grav li te soufri nan aksidan an. Nan pwen sa a yo pa t 'konnen li te deklare klinikman mouri. Yo te jwenn sèlman apre li te deplase soti nan suite rekiperasyon an nan pawas swen entansif la, lè madanm li ak sè l 'te gade nan dosye li a, ki te kouche louvri sou kabann lan. "Li te aktyèlman mouri!" yo reyalize. Kisa ki te pase pandan minit sa yo?

Pandan se tan, Sharon te pase plizyè mwa nan lopital la, sibi operasyon apre operasyon pandan doktè yo te ranje l 'tounen ansanm. Li pa sonje anyen nan mwa sa yo, li te anba gwo sedasyon ak gwo dòz morfin pou kò li ta gen yon chans pou li geri san entèferans nan doulè entolerab li ta santi si li te reveye. Li konsidere kòm yon mirak medikal, e li te sijè a plizyè symposium medikal sou de dènye ane yo. Chirijyen an ki te opere sou tèt li menm te vin tounen yon ba'al teshuva (Yon Relijye) apre li te temwen siviv etonan Sharon a. Depi lè yo te deplase li nan zèl reyabilitasyon nan Lopital Tel Hashomer, li te siman vivan, men doktè pa t ba l anpil espwa pou l retabli. Men gòch li te totalman pa fonksyonèl, li pa t 'kapab deplase janm li ak kò li te twouve sikatris. Nan plas zo ki te kraze l yo, nan kou 17 operasyon doktè yo te implanté moso metal pou konekte kèlkeswa zo ki te toujou solid, e dòz chak jou soufrans fizik li te pi plis pase pifò moun te kapab sipòte. Men, li te sipòte l ak favè, jan Tribinal Selès la te di l li t ap soufri anpil nan monn fizik la si l te chwazi retounen nan lavi. Yon aswè pandan mwa sa yo, bòpè l te fè yon vizit trankil avè l. "Ou te fè eksperyans yon bagay sèlman trè kèk merit," bòpè l 'te di. "Yon bagay te rive ou lè ou t ap plane ant mond sa a ak pwochen an. Tanpri, di sa ou te wè."

Sharon te allusion sou eksperyans metafizik li anvan, men li te toujou pè divilge sa ki te pase Laba. Petèt pèsonn pa ta kwè li. Petèt yo ta panse li te vin fou. Anplis,

li te pase jou li yo derive antre ak soti nan konsyans. Fwa sa a, pandan yon peryòd lisidite, bòpè l 'te peze sou. "Pa gen plis limit," li te sipliye. "Di kiyès ou te wè, ki jan sa te ye. Li pral ranfòse lòt moun nan krentif pou syèl la."

Sharon te kòmanse. Bòfr li a, Chacha Achbal, ki te aprann nan yon kolèl nan Binyamina, te la ak sè Sharon an. Ansanm yo te tande istwa a, ki Sharon pa raple ankò. Li pa menm sonje konvèsasyon an, men Shachar Ashbal te asire w ke li mete tout bagay la sou kasèt.

Tousuit apre aksidan an, Sharon Nachshoni te antre nan yon gwo sal, ki te plen ak moun ki te mouri, kèk de sa anpil ane, kèk moun Sharon toujou sonje. Tout moun te sanble kontan e yo te bay Sharon lanmou ak chalè, espesyalman granpapa l. Sal la li menm te sanble san limit, san kòmansman ak fen, e li te kapab idantifye tout moun, menm moun li pa t konnen. (Bòfrè li a te ekri tout non yo, pifò ladan yo moun li pa t konnen, epi annapre li te dekouvri ke moun sa yo te egziste, anpil nan yo te mouri anvan Sharon te fèt.) Tout moun te mete bèl rad e yo te gade. menm jan yo te fè lè yo mouri. Sharon te chèche granpapa l, yon nonm ki gen anpil diyite, men li te sèlman jwenn tonton l, frè papa l. "Kote granpapa?" li mande. Tonton li di: "Granpapa te ale ak lòt frè nou an pou l pale pou ou."

Menm lè Sharon te santi tèt li ap pouse nan direksyon sèn nan. Li te jennen, paske tout moun te abiye ak bèlte yo ak rad li te chire ak san nan aksidan an. Pandan li te pwoche bò kote sèn nan, li te wè twa limyè pwisan. Nan mitan an te pi fò a, epi li te tèlman avegle ke Sharon pa t 'kapab gade nan li. Limyè bò yo pa t 'tankou fò, youn sèvi kòm vwa a nan "bon" ak lòt la kòm vwa a nan "move." Akote sèn nan, kanpe bò kote "bon," te gen kat mekubalim Izraelyen: Rav Yitzchak Kadouri, Rav Mordechai Eliyahu, Rav David Batzri ak Rav Yoram Abergil. ("Mwen pa ta di ke raben nou yo sote ant Olam Ha'Zeh ak Olam Ha'Ba, men li desann nan Gemara a ke tzadikim nan jenerasyon an enfliyanse tou de mond ki pi ba yo ak mond anwo yo," Sharon klarifye pou Country Yossi Family. Magazin.) Menm lè a vwa "move" boom soti, "Swa ou oswa matant la dwe rete." Li te fè referans ak Matant Miriam, ke li te wè jis jou anvan an, epi li te sanble frajil tankou lè li te dènye wè l '. "Mwen vle rete," li te tande l 'di, epi answit li pa t' ankò bò kote l ', men byen lwen, kanpe nan jijman tankou tèt li. Kòm limyè a nan "move" te kòmanse diskou li yo, Sharon te wè fim nan lavi li pase devan l '. Tout sal la t ap gade. Yo jije l 'sou konsantrasyon li pandan lapriyè, lashon hara, louvri ak kache rayi, pwomès te fè epi yo pa kenbe (Aron Kodesh la) ak vòl. Apre sa, yo te poze l twa kesyon, sa yo mansyone nan Talmud la: Èske ou te fè biznis fidèlman? Èske w te rezève tan espesifik pou etid Tora a? Èske w te espere Redanmsyon an? ("Shachar te anrejistre m t ap di tout bagay sa yo," te eksplike Sharon, "men kwè m, mwen pa t janm tande pale de kesyon sa yo anvan. Mwen pa t janm aprann yon paj Gemara nan lavi m."

Yo te wete vwa l nan men l, e limyè "bon" la te pale pito. Li te di tribinal la ki jan Sharon te bay yeshivot charite, men Lè sa a, vwa "move" entèfere ke li te etale kontribisyon li ak yon plak sou miray la. Lè sa a, yo te kòmanse tcheke obsèvans li nan mitzvot, ki gen ladan sa yo Sharon pa t janm panse kòm enpòtan. Yo te fè lwanj li pou obsèvans Shabbat li, menm si li minim, ak pou mete yon kipa. Lè sa a, kat mekubalim yo parèt, e byenke Sharon pa t janm wè yo anvan, yo te temwaye pou li. Gen lòt temwen ki te parèt, tankou yon matant vèv ke Sharon te ede anpil san fanmi l te konnen. Se temwayaj matant lan ki te fè balansin nan e ki te pèmèt nanm li retounen nan mond lan. Apre jijman an, jij la te pale nan limyè avegleman an. Jij la te mande Sharon si li ta pran twa bagay sou tèt li, ki Sharon pa pral divilge. Yon bagay li te pwomèt pou l fè, e de lòt li te di li ta eseye fè. Lè sa a, te rive lè pou Sharon deside si li te vle retounen nan kò l 'nan mond mòtèl la. Jij la te deklare ke li ta soufri anpil doulè fizik nan monn sa a, men ke doulè a ​​ta ekspiye peche li yo e ke li ta dwe rekonesan pou sa. Apre sa, Sharon te vire epi li te eseye kouri soti, epi ankò li te santi li wont ke tout moun t ap gade rad san li. Lè sa a, sal la te vide eksepte grann li, ki te kouri dèyè l 'pou asire w li ale. Granpapa l 'te la tou, asire w ke li soti byen vit. Kòm grann li te pèdi koulè, li te wè tèt li plane anlè kò li pandan doktè yo t ap travay sou li, epi vizyon espesyal li te sispann epi li te retounen nan pwòp tèt li mòtèl.

"Mwen te pale ak plizyè lòt moun ki te gen eksperyans apre lanmò Sharon te di Country Yossi Family Magazine, "e yo tout te gen menm istwa jijman. Sèl bagay mwen sonje nan pwòp eksperyans mwen se granpapa m 'pouse m'. Men, mwen gen chans ke li te anrejistre. Anpil moun gen eksperyans nan lòt monn epi yo pèdi paske pa gen moun ki la pou kenbe yo lè yo divilge yo."

Byento apre aksidan an, Sharon te sipliye ak fanmi li pou jwenn Rav Yoram Abergil. Rav la te vizite l nan lopital la pandan l te kouche paralize, ak doktè ki te bay ti espwa pou nenpòt amelyorasyon adisyonèl Benediksyon Rav la te vin tounen yon pwofesi. Li te di ke janm dwat Sharon a ta totalman geri e ke janm gòch li ta rete ak yon ti bwote. Mekubal la di Sharon Nakchoni: -W'ap mache ankò.

Plizyè mwa apre, lè Sharon te transfere nan inite reyabilitasyon nan Tel Hashomer, chèf depatman an te di l pou l bliye nenpòt espwa pou l mache ankò. Blesi li yo te twò grav. Li te di l pou l pare pou yon chèz woulant vin yon pati pèmanan nan nouvo egzistans li. Sharon, ki te kenbe benediksyon Rav la, te di pwofesè a espwa li. Doktè a te vin fache poutèt "irèsponsablite" Rav la te kreye yon fo espwa konsa. Men, de mwa pita, lè Sharon te kanpe sou de pye l ', pwofesè a aktyèlman rele Rav Abergil epi eksprime chòk li nan pouvwa Rav la.

Eksperyans Sharon te kite l ak yon nouvo konpreyansyon ak angajman, ke li te tradui tou de nan lavi pèsonèl li ak nan sa li wè kòm misyon li nan mond jwif la. Li fè konferans bay odyans atravè peyi a, kòm tou de yon mirak medikal ak kòm yon moun ki te "te la." "Ou ta dwe konnen," li te di, "nan tribinal ki nan Syèl la yo pa t 'mande ki kalite kippa mwen te mete oswa ki kote mwen te voye pitit mwen yo lekòl. Yo te enterese nan aksyon, peryòd. Nan fen menm vè sa yo pral manje tout moun, epi tout moun pral oblije bay yon kontablite.Gen twa pwen mwen pale sou yo, ak tout lòt bagay se superflu: reyalize ke Hashem dirije mond lan, elve ak sanktifye lavi chak jou nou, ak ogmante mitzvot nou yo. ant moun ak moun." Avivit, madanm li, te di sou chanjman an nan yon vi ki fò Tora, "Apre sa li menm ak nou tout te pase, ki jan ou ka pa chanje?"

T'ap nonmen non Sharon, li di, te vrèman aksidan. Moun te tande istwa li kòm rezilta efò entans li pou jwenn doktè ki te sove lavi l e ki te disparèt. Li te ale sou televizyon nasyonal, e istwa li a te pibliye nan laprès nasyonal ak relijye, men se pa yon siy parèt. Gen kèk moun ki di se te Eliyahu Hanavi, men Sharon prefere pa fè yon deklarasyon definitif konsa. Chèf ekip operasyon an ki te fè operasyon preliminè yo pita te di Sharon ke li pa t janm wè yon teknik sovtaj egzak ak entelijan ki fèt ak ekipman ki pi sofistike, se pou kont li ak yon plim boul.

Èske Sharon Nachshoni gen plan pou lavni an, petèt pou l retounen nan domèn entèlijans militè kote li te tèlman ekselan? "Dènye plan mwen an se te yon reyinyon 12:30 sou sekirite nan Ebwon, ke mwen pa janm te ale nan li. plan? Pou mwen, Hashem se sèl Planifikatè ki konte."

EYBO TRADWI