Friday, November 25, 2022

KIJAN PITIT GASON YO RENMEN MANMAN YO?

Pa Yossi Golman Nan Chabad

Twa manman jwif te chita sou yon ban ak lè sa a yo tap diskite sou konbyen pitit gason yo te renmen yo.

1) Premye Manman Di Konsa: "Nou konnen tablo Chagall ki pandye nan salon mwen an?" Betty te mande de lot fanm yo. "Se Pitit gason mwen, Arnold ki te achte sa pou 75yèm anivèsè nesans mwen an. Ala yon bon ti gason, li ye, aah li vrèman renmen manman l."

2) Dorothy Rize ak reponn bay Betty: "Wap rele sa lanmou?". “Ou konnen Machin BMW mwen fèk resevwa pou fèt manman an? Sa soti nan pitit gason m nan, Se Bernie ki te ban mwenl. Ala yon poupe!"

3) Lè sa a, Shirley li reponn: “Sa se pa anyen! Nou konnen Stanley, pitit gason mwen an? Li peye tòn lajan pou li fè seyans ak yon sikològ chak semèn. E de kisa lap pale? Lap pale sou Mwen! Kijan li renmen manman l”

Avèk tout sa map raple ansyen blag jwif sa a lè map li pòsyon Tora nan semèn sa a. Rebecca te tande Izaak, mari avèg li ki aje, ki di Ezaou, pitit gason premye nesans la, pou l pote manje pou li pou l beni l anvan l mouri. Men Rebecca te enstwi Jakòb pou l pran pòz Ezaou, frè marasa l la, e li ba l manje Izaak, papal jwi, yon fason pou li, olye mechan Ezaou a, ka resevwa benediksyon yo.

Men, Jakòb pwoteste. “Ezaou, frè m nan, se yon moun ki gen anpil cheve, e mwen gen po lis. Si papa m santi m e li rann li kont mwen se yon enpostè, m ap pote yon malediksyon sou tèt mwen e m pap gen yon benediksyon."

"KITE MADICHON OU SOU MWEN, PITIT MWEN..." REBECCA MANMAN L TE REPONN.

Epi an reyalite, Rebeka te bay Jakòb manje a ak rad Ezaou pou l mete, e rès la se istwa. Izaak te santi po cheve Jakòb te mete sou bra l yo e li te konfonn, li di: “Vwa a se vwa Jakòb, men men yo se men Ezaou.”

Finalman, Jakòb te resevwa benediksyon yo, Ezaou te fache e li te menase pou l touye frè l, e Jakòb te oblije kite lavil la.

MEN KESYON MWEN AN SE: ÈSKE JAKÒB PA T RENMEN MANMAN L?

Li te pè fè kòlè papa l, men lè manman l pa t di: “Madichon w ap tonbe sou mwen, pitit gason m,” e Jakòb dakò pou l suiv madichon an! Ou pa vle yo madichon, men ou kontan lè manman ou ap resevwa l?!

Èske konpòtman sa a se pou Jakòb, youn nan zansèt fondatè lafwa nou yo?

Yon apwòch senp mwen te rasanble nan kòmantè yo se sa a:


Lè Jakòb te wè manman l 'te pare pou pran madichon an, li konprann pou manman l riske madichon Izaak ki te kapab letal konsa, li te vin reyalize ke sa, se te pa yon benediksyon òdinè.

Se te pa yon ka Fiddler on the Roof "Yon benediksyon sou tèt ou, mazel tov, mazel tov."

Benediksyon sa yo t ap byen deziyen benefisyè a kòm pwochen lyen nan chèn lidèchip ak pèp jwif la. Kèlkeswa pitit gason ki te resevwa yo t ap detèmine sò a ak desten pèp jwif la.

Èske w ka imajine si nan priyè nou chak jou nou te entone lè nap di konsa: “Bondye Abraram, Bondye Izaak ak Bondye … Ezaou”? Èske nasyon nou an t ap janm vin moun nou ye si Ezaou, olye Jakòb, te siksesè espirityèl Izaak la?

Si manman l te pare pou riske madichon Izaak la yon moun ki apa pou Bondye a, sa te prèv ase pou Jakòb ki jan li te enpòtan anpil pou benediksyon sa yo te konfere sou li e non pa sou Ezaou. Se konsa, lè sa a, Jakòb te dakò ak demann manman l '.

Sa ap eksplike tou ki jan patriyach sen Jakòb la te kapab angaje nan twonpe, pèsonalite frè l 'devan papa avèg li. Chak ane nan Sinagog yon moun poze m kesyon evidan: Ki jan Yaakov Avinu te ye, Jakòb zansèt nou, te kapab bay manti?! Ki jan l te ka di papa ke li se Ezaou li te ye?

Men, pou sove lavi a, twonpe se yon bagay ki jistifye. E pou sove lavi tout moun ak tout eritaj yon nasyon antye li se sètènman jistifye.

Vrèmanvre, lè Izaak reyalize sa k te pase a, ki sa li di? Li pa repwoche Jakòb ditou. Olye de sa, li di: “An reyalite, [Jakòb] ap rete beni.”

Jakòb, tankou tout tigason jwif, te renmen manman l. Men, li menm ak manman l te renmen Bondye e yo te totalman konsyan de responsablite sakre sou zepòl yo pou yo vin gadyen lafwa nou ak pèp nou an. Sa a se te pa yon jwèt. Sa a se te pa yon charade. Izaak, nan avèg li, oswa pou kèlkeswa rezon, te santi Ezaou ta dwe resevwa benediksyon yo. Rebecca, ak entwisyon fanm li a, te konnen pi byen.

Jakòb ak Rebecca te byen konnen misyon yo pou perpétuer Jidayis ak nasyon gloriye nou an. Epi gras a kouraj yo, angajman yo, ak preparasyon yo pou sakrifis, kontinwite nasyon sen an te an sekirite epi asire pou letènite.


KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM