Saturday, November 19, 2022


KI SA YO RELE KEFITZAT HA’DERECH

Parashat Chayeh Sara

Parachat Chayei Sara (Jenèz 23:1–25:18)

Nan Parasha nou te li nan semèn sa a, Posyon biblik la nou rele Chayeh Sara, nou te li sou Eliezè, sèvitè Avraham la, yo te voye l jwenn yon madanm pou Itschak (Izaak) [Jenèz 24:2 - 9].

Saj nou yo te di nou ke vwayaj sa a soti nan peyi Izrayèl kote Elyezè te voye pou li te ale jwenn fiy ki tap marye Isaak la, lè wap soti nan vil Kiryat Arba (ki vil Hebron) pou w vin jwenn destinasyon vil Aran nan, Vwayaj sa a ta dwe pran 17 jou;

Sepandan, Letènèl te ba li yon mirak yo rele Kefitzat Ha'Derech (Yon Vwayaj Mirak), e se konsa ke li te fè vwayaj trè long sa a nan sèlman twa zèdtan.

Liv Pirke De'Rabi Eliezer ap ajoute ke li te rete laba sèlman pou twa èdtan, ak Letènèl te fè yon lòt mirak pou li, ke li te retounen twa èdtan pita menm jou a pandan Yitzchak (Izaak) tap priye Mincha (Lapriyè nan apremidi).

Sa se yon mirak etonan ki te fèt de fwa nan menm jou a.


Zèv yo ke nap fè pou papa nou nan Syèl la gen anpil valè ak Lapriyè nou yo tou gen anpil valè. 

Nou ta ka itilize mwayen sa yo pou ede lòt moun yo pou yo ka jwenn yon Kefitzat Ha'Derech (yon Vwayaj Mirak) nan lavi a.

Yon Post Pa Madanm Rabanit Iris