Monday, January 2, 2023


Pibliye pa Mozayik Magazin, ak afiche pa Reconectar

YON OMAJ ATISTIK KRIPTOGRAFIK KE DIEGO RIVERA TE BAY KRIPTO JWIF MEKSIKEN YO VIKTIM ENKIZISYON AN


Konsidere kòm youn nan pi gwo atis Meksiken yo, ak de fwa mari Madam Frida Kahlo, Diego Rivera te fè remake yon fwa, "Jidayisite a se yon eleman dominan nan lavi mwen." Malgre ke li menm, li pa jwif pou tèt li, li te kanmenm fyè de desandan soti nan fanmi jwif Panyòl yo ki te konvèti nan religyon katolik olye ke yo fè fas a ekspilsyon an. Anpil konvèti sa yo oswa "Nouvo Kretyen" jan yo te rele yo tou, te vini nan Monn Nouvo a avèk lespwa pou yo sove anba je enkizisyon an, oswa pou yo chape anba stigma ki tache ak zansèt yo. Pami yo te gen Granmoun Louis de Carvajal (1539-1591), ki te nonmen gouvènè wayal Meksik an 1579, e ki te vin la ak fanmi l—omwen kèk nan yo te respekte religyon Jidayis la an sekrè. Nan miral li a 51 pye longè li rele “Rèv yon dimanch nan Alameda a (1946-7)”, ki dekri istwa vil Meksik la, Rivera rann omaj Fanmi Carvajal yo. Blog “First-One-Through” eksplike sa ki te rive yo, ak siyifikasyon yo geyen pou Rivera:

An 1589, Viswa Nouvo Espay la te arete Louis lè li te Granmoun pou yon zafè komèsyal, e nan ankèt la, li te vin konnen Louis, men li pa t rapòte sou lafwa sekrè jwif fanmi li a. Li te kidonk transfere soti nan prizon wayal la nan prizon yo nan Enkizisyon an.

Tout fanmi an te enplike, tankou Louis pi pitit gason an (1566-1596), Isabel, sè l ', ak manman l Francesca. Nan oto-da-fé nan dat 25 fevriye 1590, enkizitè yo te kondane tout fanmi an nan plizyè penitans ak mete nan sambenito, rad penitansye. Yon ti tan apre, Louis Jenn, manman l ak sè yo te rekòmanse pratik entèdi yo nan kache. Yo te kenbe yo ankò apre yon zanmi te abandone yo nan mwa fevriye 1595. Fwa sa a, yo pa t desann. Francisca, Isabel, Leonor, Catalina, ak Louis Pi Jenn yo te tout boule nan poto a nan oto-da-fé nan 8 Desanm 1596, kòm relapsos, oswa recidivis Jidaize eretik. Istwa sa a te detaye nan jounal Louis pi Jenn an, yon dokiman enpòtan nan istwa Meksik la.

Rivera te chwazi make masak fanmi Carvajal sa a kòm kòmansman istwa vil Meksik la. Kat manm nan fanmi Carvajal yo ka wè nan background nan ak chapo pwent mare nan poto a ak flanm dife alantou yo. Manman an, Francesca, ak tèt kale, se devan yo ke yo te fwète pa yon enkizitè pandan ke yon manm legliz la tap kole yon kwa nan figi l '.

Pandan ke istwa vil Meksik la pa t kòmanse an 1596, istwa pèsonèl [Rivera] nan vil la te kòmanse lè sa a akòz koneksyon li ak konvèsè nan tan lontan an. Te gen anpil chans make dizyèm anivèsè nesans li ak komemorasyon 300 ane nan boule nan jwif yo pi popilè nan poto a.


KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM