Wednesday, December 28, 2022

Nouvèl

MEI GIJON NAN AP OUVRI POU PUBLIK LA


Ansyen pisin Siloam (Siloe), ki sitiye nan pak nasyonal vil David la, pral fouye epi louvri pou piblik la kap vizite Izrael.

Se wa Ezekyas sa a li menm tou ki te bouche sous dlo Gijon an, li te mennen dlo a tou dwat sou bò solèy kouche nan lavil David la. Epi Ezekyas te pwospere nan tout travay li te fè yo (2 Kronik 32:30)

Rivyè Gihon nan se sous Pisin Siloe a, youn nan sous dlo ki pi istorik nan mond lan, pisin nan pral fouye nèt sou kèk mwa kap vini yo epi yo pral ouvri pou yo. piblik ane pwochèn, Otorite Lantikite pèp Izrayèl la te anonse.

Ouvèti pisin lan se sèten fè pisin lan, ki te itilize kòm yon Mikveh pandan tan Batei Mikdash (tanp Sentespri yo), yon gwo atraksyon.

Mei Gihon, ki rele tou Shiloach la, se apeprè yon kawo tè e li te itilize kòm yon sous dlo pou Yerushalayim jiskaske Hizkiyahu Hamelech (wa Ezekya) detounen li pandan syèj Sancheriv la pou anpeche lènmi an jwenn dlo. Chachamim nan Mishna a di, kritike l 'pou sa. Li te pita itilize kòm yon Mikveh pou Olei Regel la.

Souvan an te redekouvwi 150 ane de sa men pa janm konplètman fouye. Vrè gwosè li yo te dekouvri sèlman aksidantèlman an 2004 lè yon traktè te dekouvri li. Akeyològ yo espere ke plis fouye pral revele pisin orijinal la ki te itilize nan tan wa Ezekya a.

Otorite Lantikite Izrayèl la, Otorite Pak Nasyonal Izrayèl yo ak Fondasyon Vil David la kontan anonse l kòmanse fouye pisin istorik Siloam nan Jerizalèm.

Perimèt nò pisin Siloe a 
(Deklarasyon pòtpawòl Otorite Lantikite Izrayèl la)

Pisin Siloam nan sitiye nan rejyon sid lavil David la ak nan zòn nan pak nasyonal miray lavil Jerizalèm, se yon sit akeyolojik ak istorik li ye, ki gen enpòtans nasyonal ak entènasyonal. Pisin nan te premye konstwi anviwon 2,700 ane de sa, kòm yon pati nan sistèm rezèv dlo Jerizalèm nan, nan 8yèm syèk anvan epòk nou an, pandan rèy wa Hezekyah (Ezekyas), jan sa dekri nan Bib la nan liv Wa yo II, chapit 20, vèsè 20:

"Tout rès bagay Ezekyas te fè yo, ak tout pouvwa li te fè a, ak ki jan li te fè basen an ak akedèk li te fè dlo nan lavil la, men sa yo ekri nan liv Istwa wa peyi Jida yo. "

Pisin Siloe a te itilize kòm rezèvwa pou dlo sous Giyon an, ki te detounen nan yon tinèl dlo anba tè, se poutèt sa yo te deja konsidere kòm youn nan zòn ki pi enpòtan nan Jerizalèm nan peryòd Premye Gran Tanp lan. Akòz pozisyon li ak enpòtans li, pisin nan Siloam te renove ak elaji anviwon 2,000 ane de sa. Yo kwè ke pisin lan te itilize pandan peryòd sa a kòm yon beny seremoni ("Mikveh") pa dè milyon de pèlren ki konvèje sou pisin lan nan Siloe anvan yo monte nan Gran Tanp lan, atravè Vil David la.

An 1880, yo te dekouvri inscription Siloam nan tinèl dlo a, jis yon kèk douzèn mèt soti nan pisin lan. Enskripsyon an, kounye a nan Mize akeoloji Istanbul, ekri nan ansyen lang ebre epi li dekri kijan dlo ki soti nan sous Gihon yo te detounen nan pisin lan pandan rèy Ezekyas la.

Pandan ane yo, anpil tradisyon yo te asosye ak pisin Siloam la, e depi fen 19yèm syèk la, li te konsantre nan ekspedisyon atravè mond lan: nan ane 1890 yo, yon gwoup akeyològ Britanik-Ameriken, ki te dirije pa Frederick Jones. Bliss ak Archibald Campbell Dickey te dekouvri kèk nan etap pisin yo; ak nan ane 1960 yo, akeyològ Britanik Kathleen Kenyon te fouye sit la.

An 2004, nan kad travay enfrastrikti konpayi dlo Ha'Gihon te fè, kèk nan etap pisin lan te devwale. An konsekans, Otorite lantikite pèp Izrayèl la te kòmanse yon fouy sistematik anba direksyon Pwofesè Roni Reich ak Eli Shukron. Kòm yon pati nan fouyman an, yo te dekouvri perimèt nò a ak yon ti pòsyon nan perimèt lès Pisin Siloam la. Perimèt pisin lan te bati pa yon seri etap, ki pèmèt benyen yo chita epi plonje tèt yo nan dlo li yo.

Dapre estimasyon, Pool of Siloam te pase plizyè faz nan devlopman, ak nan wotè a nan bèl li yo, li te apeprè 5 dunams (1 ¼ kawo tè) nan gwosè, ak aliyen ak wòch enpresyonan. Pou premye fwa nan listwa modèn, fouyman Otorite Antikite Izrayèl la pral pèmèt ekspozisyon konplè Pisin Siloam nan, nan kontèks yon fouye ofisyèl akeyolojik. Nan premye etap la, vizitè yo pral kapab obsève fouyman akeyolojik yo, epi nan mwa k ap vini yo pisin Siloe a pral louvri pou touris yo, nan kad yon toune ki pral kòmanse nan pwen ki pi sid vil David la epi ki pral abouti nan premye etap la. pye miray Lwès la.

Majistra Jerizalèm Moshe Lion te fè lwanj pou kòmansman pwojè a: “Pisin Siloam nan Pak Nasyonal Vil David nan Jerizalèm se yon sit istorik ki gen enpòtans nasyonal ak entènasyonal. Apre anpil ane ap tann, byento nou pral gen kredi pou nou kapab revele sit enpòtan sa a epi rann li aksesib a plizyè milyon vizitè ki vin Jerizalèm chak ane."

KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM