Monday, January 2, 2023

Aaaaaah Koulyè Mwen Gen Yon Swaf!!! Ki Kote Mabi a Ye?


MEN KI JAN NAP FÈ MABI YO

Men Engredyan Yo Pou Nou Ka Fè'l LaKay Nou

  • 2-3 ons kale mavi
  • 1 Ons Jenjanm,
  • 1 krout Zoranj,
  • 3 Baton kannèl
  • 1 Galon geri Mavi (Sans) oswa tat mavi
  • 3 Galon dlo
  • 1 Liv sik mawon
  • 4 Liv sik blan

TAN PREPARASYON: 20 Minit
TAN BWASON AP KWIT: 10 Minit
KANTITE: 4 Galon
KALORI POU CHAK VÈ: 90k cal

Men Kòman Yo Fè Mavi Yo

Premyèman, n’ap chofe 2 lit dlo a nan yon chodyè epi lè li kòmanse bouyi n'ap ajoute kale mavi a, Jenjanm lan, krout Zoranj lan, epi n'ap kite’l bouyi pou 5-7 minit. Lè sa a, n'ap kite'l repoze pou li rive nan Tanperati chanm lan.
Pandan ke l' ap bouyi, nan yon chodyè oswa melanje 3 galon dlo yo ak sik blan an ak sik mawon an.
Lè li rive nan tanperati chanm, nou kontinye souch li n'ap melanje l 'ak dlo a ak sik.
Nou menm tou n'ap ajoute Sans Mabi a ak brase trè byen pou ke sik la vinn fonn nan dlo a. Lè nou finn melanje bwason an pou yon ti tan, kim ap kòmanse soti nan tèt li, Se Menm Bagay sa a ki pral ede fèmantasyon an.
Koulyè a n'ap kontinye avek etap Bouteyaj pwodwi a nan galon yo. Nan kouvèti Galon yo n'ap louvri youn oubyen de ti twou pou galon an pa eksploze pandan pwosesis fèmantasyon an. Nou pral fèmante'l pou 36-48 èdtan, n'ap mete'l direkteman nan solèy la.
Finalman, n'ap kite'l repoze nan yon kote ki gen lonbraj ak Lè sa a, nou mete'l nan frijidè a oswa nou ka sèvi'l ak glas.

KI JAN OU FÈ YON TI PÒSYON MABÍ?

PWOSESIS

Nan yon marmite, konbine Krout Mabi a, Jenjanm, krout Zoranj la, Baton kannèl ak 1 ½ tas dlo.
Bouyi pou 5 minit sou gwo chalè. ...
Etenn dife a.
Pase te a nan yon filtè epi kite l fre.
Nan yon gwo veso, ajoute 12 tas dlo, sik blan an, ak sik mawon an. 
KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM