Friday, January 6, 2023

Pa ekri Nekroloji a ankò, Mwen vivan

Pa Yossy Goldman


Te gen yon moun parèy mwen, ki te gen seremoni chak maten li, ki enplike lekti nan jounal li chak jou pandan l' ap bwè yon ti vè ji zoranj frèt ki fèk peze. Yon jou, pandan li t ap gade seksyon nekroloji a, nan jounal la, li te sezi lè li te wè pwòp non l' sou lis moun ki te desede yo.

Li te sipoze ke se te yon lòt moun ki te pataje non li, men lè li te fè yon enspeksyon pi pre, tout enfòmasyon yo te yon match pafè, se te vreman nekroloji pa l' ke li tap gade devan je l'. "Men se pa posib mwen pa ankò mouri"

An Kòlè, li te rele biwo jounal la, epi li te mande pou yo mete l' an kontak ak editè jounal la. Li te ensiste sou yon ekskiz ak yon retraksyon enfomasyon sa a imediatman.

Editè a te pito san senpati ak kategorikman refize bay yon ekskiz.

"Mesye, Jounal nou an pap janm fè erè."

"Men mesye, mwen ankò vivan! Se mwen menm kap pale avè w nan telefòn nan!"
“Mesye, Jounal la pap janm fè erè. Se poutèt sa, nou pa ka bay yon koreksyon oswa yon ekskiz. Sepandan, si w ensiste, nou ka mete non w nan Kolòn Nesans lan demen maten.”


Dezyem pati

__________________________________
Jis 80 ane de sa, nekroloji pèp jwif la te deja ekri. Nou te desann ak soti ak yon tyè konplè nan popilasyon nou an dezime ak Mize Hitler te planifye pou li fè Ras Jwif disparèt.

Gras a Dye, nou te tout demenm fè resurface nan "kolòn nesans la tou," kòm sivivan yo te soti kite peyi Ewòp yo ak reyentegrasyon nan Peyi Izrayèl la ak nan lemonn, se konsa nou te ka ogmante pwochen jenerasyon ti moun yo nan nasyon nou an.

Nan Parashat Vaye'hi ke nou geyen nan semèn sa a, nap li sou lanmò Jakòb papanou nou an. Yon bagay estrawòdinè, Rabi Yo'hanan nan Talmoud la te di ke "Jakòb papa nou pap janm mouri." Lè kòlèg li yo te defye verite deklarasyon etonan sa a, li te eksplike: “Se Menm jan desandan Jakòb yo vivan, li menm li vivan nan yo tou.”

Travay lavi Jakòb tap kontinye pou tout tan. Yo te dekri li kòm "Moun chwazi nan zansèt yo." Poukisa? Paske, alòske Abraham te papa Iza'ak, li te fè yon lot ti moun yo rele Izmayèl tou. Iza'ak tou ki te papa Jakòb, men li te fè yon lot ti moun ki te rele Ezaou. Men, Jakòb te fè douz pitit gason ki te vin tounen 12 Tribi nan nasyon Izrayèl la, tout nan 12 ti moun sa yo te rete fidèl ak fason Jakòb tap viv la, e se konsa yo tout te tounen pèp Israel la, nasyon Jwif la, te byen etabli ak timoun sa yo.

Kit se jwif endividyèl oswa ansanb pèp jwif la, menm règ la ap aplike tou. Nou gen yon wòl pou nou jwe, yon misyon pou nou akonpli—nou chak nan pwòp vi pèsonèl pa nou ak nou tout ansanm. Nou pa ka patisipe. Nou se sèlman kòm bon jan sòm total la nan tout pati nou yo.

E menm trajektwa listwa a ap depann de nou tou. Aksyon nou yo ka chanje non sèlman pwòp sitiyasyon nou, men rès mond lan tou, e yo ka menm reyalize redanmsyon mondyal la. “Chwazi” nou an se yon responsablite menm jan ak yon privilèj li ye.

Twazyem pati

_____________________
Yon moun nan kongregasyon nou an te retounen apre yon vizit an Izrayèl ak yon bèl istwa. Li te nan yon taksi e li te pase yon ti tan ap pale ak chofè Izraelyen sa a. Koulye a, nenpòt moun ki te janm kominike avèk yon chofè taksi nan peyi Izrayèl la, li konnen ke moun sa yo se yon espès inik yo ye. Yon jan kanmenm, chak chofè taksi gen yon ekspè nan mond sou tout bagay soti nan Bib la nan filozofi, politik, ekonomi an, ak lapè nan lemonn. Lè zanmi m 'te mande chofè l' si li pa te enkyete sou nivo danje aktyèl yo nan Mwayen Oryan an, chofè a te konplètman meprize enkyetid li yo.

“Men, w ap viv nan yon pati danjere nan mond lan, antoure pa lènmi k ap eseye pouse w nan lanmè a. Ki jan w ka pa enkyete w?” zanmi m te pèsiste.


Chofè a te souri ba li.

"Di mwen, èske w te tande pale de Clint Eastwood?"


"Natirèlman," reponn zanmi m '.


"Oke, si ou te deja gade yon fim Clint Eastwood, ou konnen ke pa pèson ki pral touye l', kèlkeswa konbyen moun k ap eseye touye l '. Nan fen a, lap toujou siviv.

"Poukisa? Paske li se zetwal nan fim nan. Li pa ka mouri. Yo bezwen l 'pou pwochen fim nan!

"Oke, nou se menm jan sa a tou. Bondye ki papa nou, li bezwen nou alantou plas la pou akonpli desten nou ak desten li nan latè sa a. Se poutèt sa mwen pa enkyete tèt mwen."

Pèp Jwif la pap janm mouri. Nou prèske mouri sou yon baz regilye. Nan chak jenerasyon, gen yon moun k ap eseye elimine nou. Men èske nou mouri? Èske nou pral mouri? Èske nou ka mouri? Non, nou Pap janm mouri! Se nou ki Clint Eastwood nan istwa sa a.

Jakòb pa tap janm mouri paske nou kontinye, nap kontinye sa li menm ak lòt patriyach yo ak matriyach nou yo te kòmanse a.

Se pou nou viv ak fyète lavi jwif nou an epi se pou nou kontinye rete yon egzanp vivan nan kontinwite etènèl Bondye te bay moun jwif yo.

KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM