Monday, January 2, 2023

Solika  Te Yon Tzaddika

Nan tout Fès, e gen kèk di, menm soti nan yon bout nan Maghreb la nan lòt la, pa te gen okenn bote pou matche ak Solica Hatchouel. Papa l, Shlomo, te sipòte fanmi li nan vann istansil kay. Li te travay di, ak entegrite. Manman ak sè Salica yo, menm jan li menm, yo tout te modès e yo te pè Dye. Salica, espesyalman, te kanpe deyò pou sajès li ak bonte li, ak grasyeuz, karismatik jwif li, rayonnant nan figi l '.

Pa lwen kay li te rete fanmi Mizilman yo, kèk nan yo ki te fè pati sèk elit otorite gouvènman an. Yon jèn gason, ki soti nan fanmi sa yo, remake Salica, jwif la. Sezi pa cham li, karismatik li, li te deside marye ak li, pran li kòm yon madanm. Pandan li te gen matirite, e lè a te rive pou l chwazi yon madanm, li te enfòme papa l sou dezi fervan li pou fiyanse Solica. "Mwen pap gen anyen pou m viv, papa, si m pa marye ak Solica," li te di papa l. Papa a avèk jantiyès te aksepte demann pitit gason l lan, e li te sèten papa Solica t ap kontan si l ta marye nan yon fanmi onorab ki rich tankou pa l. Natirèlman, Solica ta dwe abandone lafwa li, ak konvèti nan Islam, nan lòd pou maryaj la rive. Men, ni pitit gason ni papa pa t wè okenn pwoblèm ak sa.

Kounye a, papa ti gason sa a te yon nonm distenge, anpil moun di se te yon pitit gason wa a. Nòmalman, demann li yo ak vle yo te rive vre sou demann, imedyatman, san yo pa febli. Se konsa, lè Shlomo, papa Solica a, kareman refize dakò ak maryaj la, li te frape loraj! Li te vle akonpli volonte pitit gason l lan, kèlkeswa tout obstak yo. Imilye, onè li sal, li chache tire revanj.... "Ou pral wè," li di Chlomo, "ke Solica, pitit fi ou a, pral marye ak pitit gason m ', pou byen - oswa pou move ..." Adamant, Shlomo vire do l, li inyore sa a nèt.

Kòm espere, men kèk jou apre, Shlomo ak fanmi l 'tande frape nan pòt la. "Nou vin pran Solica, nan non Lalwa!" Otorite yo, tout bon t'ap chache arete ak pouswiv Solica, paske yo te enfòme, pa yon sèten Arab rich ak distenge, ke Solica te konvèti nan Islam, men Lè sa a, tounen nan eritaj li, lafwa jwif li .... Otorite yo te sakaje a. kay, chache Solica. Nan sipriz yo, yo pa t 'jwenn li!

Paske, li te reyaji ak rimè ki fè konnen otorite yo t ap chache arete l, li te sove nan yon vil ki tou pre, li te ret kache ak fanmi.

Otorite yo te entelijan, epi yo pa t ap fè bak konsa fasil. Kidonk, yo te arete manman Solica, kòm yon otaj, jiskaske Solica ta parèt, epi lage tèt li pou lajistis. Lè Solica tande sa, li imedyatman tounen nan vil la, pou dedomajman pou libète manman l '.

Lè yo te lage tèt li bay otorite yo, yo te arete l e yo te mete l nan prizon. Kèk jou apre, li parèt nan tribinal, pou jijman. "Ki jan ou oze konvèti nan lafwa nou, Lè sa a, abandone li," gwonde lajistis la. Tout jwif yo nan kominote a, fanmi li, zanmi li yo - yo tranble nan agresif la, ensousyan nan lajistis la. Yo te pè vèdik pwobab...

Men, Solica pa t pè. Li te rete fèm ak djanm, li te montre deyò volonte l ak detèminasyon li, devan jij yo ak pouswit jidisyè yo. Li te di ak fyète, "Pa janm, mwen pa janm kite lafwa mwen. Mwen pa janm vin yon Mizilman, epi mwen pa janm, mwen p'ap janm fè! Mwen te fèt yon jwif, epi konsa mwen pral mouri!"

Men, jij yo, te koute manti nan lajistis la, koute manti yo madichon. Lajistis la "pwouve" ke li te konvèti nan lafwa Islamik la, men Lè sa a, tounen nan eritaj li, lafwa nan zansèt li yo, Jidayis. Jij yo te deklare vèdik la...

Gad yo, ak mechanste ak mechanste, nan prizon Solica. Pandan se tan, mesaje ki soti nan fanmi rich Mizilman yo te vin enfliyanse kè l. Menm si sa, izole nan yon selil terib, Solica te refize koute. Yo te pwomèt li richès, richès, pwosperite - tout bon nan mond lan, men pou gremesi. Solica pa ta bay.

Lidè yo nan kominote jwif la, finalman, te vin jwenn li, sipliye pou li konvèti, ak marye Arab la. Sinon, yo te plede, tout kominote a ta soufri. Poutan, li te rete fò. Siplikasyon an te san rezilta. Finalman, gad prizon yo te voye ba li, pou britalize l ak tòtire l, pou konvenk li ak fòs pou abandone lafwa li, konvèti, epi marye Arab la. "Mwen pa ka trayi Dye mwen an, Dye zansèt mwen yo, Dye Linivè a." Tòti a, fòs brital la, laterè a - sa a tou, pa t 'gen rezilta. Gad prizon yo menm avèk fòs mennen lidè jwif yo, yon lòt fwa ankò; anba fòs, pwòp lidè li yo te bay lòd pou li konvèti, epi marye ak Mizilman an. Li te refize, kareman. Solica te rete djanm, nan kè l, nan lespri l, e li pa t ap trayi lafwa li.

Yon raben te vizite Solika nan selil li a epi li te rakonte l istwa Estè Rèn nan ki te marye ak Achasverus (Axaverxes), Anperè Pès la e ki te sove jwif yo anba yon Olokòs ki gen gwo dimansyon. Li te apèn kenz. Solika te koute Rabi a epi di: 'Se vre Estè te marye ak Achasverus men li pa t oblije abandone lafwa li e mwen pa ka abandone lafwa mwen! Rabi a te beni Solica.

Yo te kondane Solica pou yo te mare yon chwal nan chenn epi yo te trennen nan lari yo pou tout moun wè, jiskaske li mouri. Li te bay yon dènye volonte. Li te mande pou 10 broch sekirite. Yo ba li 10 broch sekirite yo epi li te itilize li pou asire ke jip li pa pral monte anlè pandan y ap trennen. Li te vle mouri abiye ak modèst.

Nan dènye ti moman nan lavi l, ti gason Mizilman an te pwoche bò kote l - kòz la nan malè li, kòz lapenn li ak tòti. Li te chichote, "Tanpri, Solica, mon amour, koute m. Tanpri, sa a se dènye opòtinite ou. Ou ka sove, Solica, sove anba lanmò. Ou pa menm oblije vin Mizilman, Solica. Jis pran pòz, deyò. Jis marye m ', tanpri. Mwen pa vle lanmò ou, mal ou. Lafwa pa gen okenn enpòtans pou mwen ..." Men, Solica vire tèt li, refize otan ke rekonèt li.

Nan dènye segonn nan lavi li, mare nan chenn, li rele. Ti gason Mizilman an te sèten li te chanje lide e li pare pou l konvèti. San t ap koule sou li, epi nan yon ti chichote mande pou 10 plis broch sekirite. Rad li te chire epi li pa t kouvri avèk modès. Li pran 10 broch sekirite yo epi li mete rès rad li yo sou po li.

Solica te kriye ansyen rèl mati jwif la: "Shema Yisrael - Koute, O Izrayèl, Seyè a se Bondye nou an, Seyè a se youn!" Li te gen 15 an. Sa te rive sou 160 ane de sa.

Solica sanktifye non Hashem nan lavi li, e menm plis, nan lanmò li.

Yo antere Solica nan simityè Fez, Maròk, toupre tonm de Raben Maròk trè popilè, Rabi Yehuda ben Atar (papa Oh HaChaim HaKadosh) ak Raben Avner Hasaphatim. Li te merite yo antere l bò kote gwo Tzaddikim sa yo paske li te fè yon fòmidab Kidouch HaShem.

Twa tonm sa yo izole nan lòt moun yo, epi dapre tradisyon, ak bon rezon - Prezans Divin la rete la, di tradisyon. Nou konnen tou, nan tradisyon, ke moun ki vizite tonm yo, priye Dye sou merit moun ki mouri a byeneme ki repoze la, gen chans rive nan priyè yo reponn.

"Yon fanm ki gen valè, ki moun ki ka jwenn? Pou pri li pi wo pase rubi" (Pwovèb 31:10).

Se pou merit Solica HaTzaddika pwoteje nou tout, Amen.
KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM