Friday, January 13, 2023HILOULAH (ANIVÈSÈ LANMÒ) RAV YAAKOV ABUHATZEIRA, AVIR YAAKOV


Videyo sa a ap pale sou youn nan istwa yo ki gen rapò ak Rav Avir Yaakov: Yon jou, wa peyi Lejip la te tande pale sou grandè espirityèl Rav Yaakov Abuhatseira, ki rele Avir Yaakov tou; epi wa a te voye di Rabi Avir Yaakov pou l vin vizite wa peyi Lejip la nan palè l, e Avir Yaakov te voye di wa a ke si wa peyi Lejip la te vle konsilte Raben a, kite l vin vizite Raben li menm, wa a te retounen mesaj la pou yo di l’ konsa, di ti Raben an ke se wa Lejip la li menm ki te voye chache l '; epi Avir Yaakov retounen mesaj la pou yo ka di l’ konsa, ale di wa a ke mwen pare pou m vini vizite wa a, men fè wa Lejip la konnen ke lè m’ rive nan palè a, chak pa map manche nan palè, wa a youn nan pitit gason yo ap mouri. Epi wa a voye di l’ konsa: Vini non. Epi Rav Yaakov Abuhatseira te vwayaje al vizite wa peyi Lejip la jan li te mande l avèk fyète a. Sepandan, lè li antre nan palè a, lè li te fè premye pa nan palè a, yo vin kouri al jwenn wa a avèk yon gwo kriye byen fò "Allah Hou Akbar" youn nan pitit gason wa a mouri; kòm Avir Yaakov te fè yon lòt pa, nouvèl rive jwenn wa a nan kriye "Allah Hou Akbar" yo vin di wa a ke yon lòt nan pitit gason wa a te mouri; ak avir Yaakov a pran yon lòt pa nan palè a nan direksyon wa a, ak nouvèl la rive jwenn wa a 'yon lòt fwa ankò nan rele byen fò "Allah Hou Akbar" yon lòt pitit gason te mouri. Se lè sa a wa a te reyaji: "kite Raben a pa deplase ankò, ni an avan ni an bak, se pou yo pote l isit pou mwen, paske li klè san dout ke li se yon moun ki sen li ye."

Nan okazyon Hiloulah (anivèsè lanmò) pwofesè nou an Rav Yaakov Abouhatseira, ke yo rekonèt tou kòm Avir Yaakov, ekip Torah-Box la kontan prezante w plizyè ekstrè sou lavi l. Ann eksplore ansanm istwa nesans li, sentete l, ak orè pou aprann chak jou li. Se pou merit li pwoteje tout Klal Yisrael. Amèn.

Avir Yaakov te fèt nan Tebouassamet, nan rejyon Tafilalet, nan Maroko sou 11th nan Adar 5566 (1806), nan menm jou a nan lanmò Rabi Haim Yosef David Azulay a, 'Hida a. 'koyensidans' sa a se te yon realizasyon nan vèsè a: "Solèy la te desann, ak Lè sa a, solèy la leve."

NESANS ABIR YAAKOV LA


Papa l ', Rabi Massoud, se te yon jij ak te fè plis espesyalman sou kesyon maryaj ak divòs. Yon jou, yon koup te vin konsilte Rabi Massoud pou l mande l divòse. Kòm li te fin ekri dokiman divòs la, lannwit tonbe. Apre sa, Rabi Massoud te pale ak mari a, li te mande l pou l retounen poukont li san madanm li paske yo te entèdi pou yo retounen ansanm depi divòs la te fenk fini.

Nan mitan lannwit, Rabi Massoud te fè yon rèv kote papa l ', Rabi Avraham, te vin jwenn li epi li te revele ke fanm ki te vin konsilte l' te destine pou fè yon pitit gason ki ta klere mond lan ak Tora li a. Rabi Avraham te mande pitit gason l pou l tann twa mwa ki nesesè yo epi answit pran l pou yon madanm. Li te ajoute ke li ta revele tèt li ba li ankò devan sendika a nan lòd yo eksplike li fason pou pwosedi ak entansyon mistik yo gen nan tèt ou yo nan lòd fè desann nanm sa a sen sou tè a. Menm jou lannwit sa a, Rabi Avraham te revele tèt li bay madanm Rabi Massoud e konsa koup la te konprann ke revelasyon sa a te soti nan syèl la e li te vre.

Anvan Abir Yaakov te fèt, Rabi Massoud yon lòt fwa ankò te wè papa l 'nan yon rèv, epi li te repete ke timoun nan ta dwe yon tsadik natif natal. Pandan se tan, manman l ', pandan gwosès li, reve plizyè fwa nan yon towo bèf ki gen kòn yo se sa yo ki nan yon boufalo. Rabi Massoud te entèprete rèv sa yo kòm yon siy ke timoun ki poko fèt la te destine pou gwose nan Tora ak nan sentete e ke pèsonn pa t ap kapab opoze l.

Lè Abir Yaakov la te vin sou latè, kay paran l te ranpli ak limyè, epi tout kominote a te selebre evènman an e kè kontan papa l te endeskriptibl, paske li te konnen vrè grandè pitit gason sa a...

Rabi Aharon, pitit gason Abir Yaakov a, nan entwodiksyon Doresh Tov, endike ke Abir Yaakov te rele "Yaakov" sou demann Rabi Yaakov, tonton Rabi Massoud, ki te vin jwenn li nan yon rèv epi li te mande l pou l bay non pitit gason l. apre li.

SE "TRAVAY LA MENM KAP RANN TEMWAYAJ POU ATIZAN AN"


Li se ase yo konsidere lefèt ke li te Rabbi Massoud tèt li ki te gen merit nan bay nesans nan yon pitit gason tankou Abir Yaakov yo nan lòd yo atrab grandè li. Nan chante li te ekri nan onè papa l, Rabi Aharon ekri: "Fè bèl bagay, otè gwo zèv, pitit yon sen, Rabi Yaakov..."

Rabi Massoud ak dezyèm madanm li tou te gen lòt pitit tou, tout Tzaddikim, ki gen desandan yo tout perpétuer tradisyon nan fanmi nan grandè ak sentete. Yo se moun ki pote non "Abuchatzeira" ki pa desann soti nan Abir Ya'akov tèt li.

Plizyè liv te deja ekri sou Abir Yaakov e se pa entansyon nou pou rapòte reyalite deja konnen. Nou pral kontante nou sonje kèk anekdot enpòtan.AVIR YAAKOV TE SEN DEPI DOUVANJOU ANVAN NESANS LI


Soti nan anfans li, Abir Yaakov distenge tèt li pa dezi entans li pou jwenn bon konprann. Li pèsonifye vèsè a... "Bondye te avèk timoun sa a, epi li te grandi." Syèl la te ba li kado eksepsyonèl konpreyansyon, vijilans, ak dilijans, epi li te sèvi ak chak segonn nan aprann Tora. A laj 5 an, li te deja konnen tout Tora a ak kèk trete talmudik, ki te a jete li. "Epi Yaakov te yon nonm entegrite, ki te chita nan tant yo" - tankou zansèt nou Yaakov, Abir Yaakov a pa janm sispann aprann, epi li te pase jou ak nwit li yo, nan pite ak pite, tankou zanj selès yo, vlope nan yon gwo rad. imilite ak krentif pou syèl la. Kidonk, chak jou li leve nan aprann Tora ak Tzidkut. Li te aprann nan men papa l metòd pou aprann ak fouye pi fon nan tèks yo, epi li pa t pran tan anvan yo te rekonèt li kòm yon Talmid Chacham ki gen pi wo wo, espesyalis nan analiz talmudik ak konesans jeneral nan tèks yo. Pa gen okenn domèn konesans te etranje pou li, epi li te ekselan nan Talmud la kòm byen ke nan Halacha, Mussar, ekzegèz biblik, mistik, ak gematriot.

YON REYINYON AK ELIYAHU HANAVI - PWOFET ELI


Lè Abir Yaakov la te gen anviwon 10 an, yon gwo grangou te pete nan Maròk. Gen yon istwa ki rakonte manman l, ki pa t gen anyen pou l bay fanmi l manje, li t ap chèche yon fason pou l achte manje. Apre yo fin reflechi sou sitiyasyon an, jèn Yaakov la sijere ke li ale nan mache a pou wè si te gen yon opòtinite yo achte menm yon ti kantite manje. Manman l reponn sa, nan li Opinyon, se te yon gaspiyaj tan, paske tout moun te konnen ke machann yo pa t gen anyen pou vann...

Jenn Yaakov la deside eseye chans li de tout fason. Li soti, epi apre, sou wout la, li wè ak sipriz li, yon nonm nan byen lwen, monte yon milèt sou ki sak mayi yo te mete sou chak bò. Mesye a te nwa, etranj nan Maròk... Pandan mesye a te pwoche bò kote timoun nan, li te ofri jèn Yaakov la achte ble li t ap pote a.

Abir Yaakov la byen kontan aksepte òf la, epi ansanm yo te ale nan paran li yo fikse yon pri pou tranzaksyon an. Lè sa a, timoun nan te mande mesye a pou l tann nan lakou a deyò kay paran l pandan l te ale jwenn manman l. Sepandan, lè li te retounen ak manman l, toujou souke pa anons òf la te fè yo, yo tou de dekouvri ke mesye a te disparèt, kite milèt la ak ble a dèyè...

Jou sa yo, fanmi Abuchatzeira te eseye tout mwayen pou jwenn nonm misterye a pou l te retounen byen li, men efò yo te anven... Yo te konprann nonm sa a pa t lòt ke pwofèt Eliyahu, ki souvan pran aparans yon moun. Arab revele tèt li bay gason.

Kidonk, fanmi Abir Yaakov la te gen ase manje pou plizyè semèn ak jèn Yaakov, pandan se tan, ki te toujou yon timoun, te konnen revelasyon Eliyahu Hanavi, anjeneral rezève pou kèk ra Tzaddikim.

MWENS PASE 60 SOUF

Abir Yaakov te kòmanse aprann byen bonè nan mitan lannwit chak jou. Isit la se yon aperçu de orè chak jou li. Lè lannwit tonbe, li te kòmanse aprann 18 chapit Mishnayot; se sèlman lè sa a li te manje byen vit anvan li rekòmanse aprantisaj li nan chandèl. Li te aprann tou de Gemara ak Halacha. Lè sa a, li tonbe nan dòmi jiska minwi, men dòmi l 'pa janm dire plis pase "60 souf" (sa vle di, apeprè demi èdtan), yo nan lòd yo evite goute lanmò (jan liv Kabbalistic eksplike).

Lè li reveye, li chita atè pou l resite Tikoun Hatzot, l ap kriye e l ap plenyen ekzil Shechina a ak destriksyon Tanp lan. Lè sa a, li te plonje tèt li nan etid la nan Kabbalah ak ekri yo nan Ari Hakadosh a jouk solèy leve, lè li te priye Shacharit. Apre lapriyè maten an, li te aprann Chok L'Yisrael epi answit, antoure pa disip li yo, li te kòmanse etid li chak jou sou Talmud la ak kòmantè li yo, yon etid ki te dire tout lajounen jiska lannwit lan.

Yo di sou Avir Yaakov ke nan lavi li, li pa t 'pale sou zafè eksklizyon.


Sa te fòs ak dilijans fòmidab Abir Yaakov, Tora-Saj la ki te toujou okipe ak sèvi Kreyatè l la.


Yon Videyo an memwa sentete moun pitit Bondye Pèp Izrayèl la