Tuesday, December 27, 2022

NAP BATI YON KAY POU PREZANS DIVEN AN NAN MOND MATERYÈL LA

Adapte Soti Nan Anseyman Rabi Loubavitch La

Aryeh te kontan ak eksite anpil. Paske Chmuel, gran frè l la, ki tap etidye pandan yon ane nan Yeshivah Gedolah nan peyi Ostrali. Kounye a li te lakay pou yon ti repo sezon ete a ke yeshivah te ba li. "Map espere ke Chmuel pral mete manto ble li a lè lap desann, konsa m pral ka chwazi l 'soti nan foul moun yo," Se sa Aryeh te di Shirah, sè li sou wout la lè yap voyaje pou rive nan ayewopò a.

"Natirèlman li pral mete manto li, lap nèje deyò," te di Shira.

"Men, Shirah, se sezon ete li ye kounyè nan peyi Ostrali. Petèt ke li pa te rann kont kijan li fè frèt isit la kounye a!”

An reyalite, Menm si Chmuel te mete manto ble li a, men sa te pa ede Aryeh pou li te ka rekonèt gran frè l’.

"Èske m te chanje anpil?" mande Chmuel, li bay Aryeh yon akolad pou remoute kouraj li.

Aryeh lonje men sou figi frè l la. "Chmuel, ou sanble trè diferan. Lè ou te kite nou pou w ka ale etidye nan Yeshivah a, ou pa te gen cheve nan manton ou. Men Kounye a ou gen manton ou plen bab!”

Chmuel ri. "Oh, sa a?" li mande ak li caresse bab li. "Oke, mwen devine se sa kap rive lè ou vin pi gran ak plis saj."

"Epi lè ou rete lwen lakay ou pou yon tan ki long," te ajoute Shirah tou. "Hey, sa fè m sonje nan klas Parachah semèn sa a. Lè frè Jozèf yo te kanpe devan l nan palè farawon an, li te rekonèt yo, men yo menm, yo pa t rekonèt Jozèf. 

Rashi eksplike ke lè yo te vann Jozèf kòm esklav li te yon adolesan. Kounye a li te gen yon bab plen ki te fè l parèt diferan anpil.”

"Yon bab fè yon moun parèt diferan," Aryeh te dakò. Li reflechi pou yon ti moman. "Men, toujou, mwen sezi ke li te chanje anpil ke frè Yosef yo pa t 'ka rekonèt li, menm apre yo fin rankontre ak pale avè l' ankò e ankò. Menm lè Yehudah te diskite pou l sove Benyamin, li pa t panse li t ap pale ak Yozèf.”

"Anseyman Hasidout la ka eksplike li konsa," Chmuel te eksplike bay Arye, ti frè li. "Ou wè, li te difisil pou ou rekonèt mwen akòz bab mwen, toujou ou te konnen ke mwen ta sanble ak yon ti gason ki nan lekol Yeshivah. 

Men, lè frè Yozèf yo te rive nan peyi Lejip e yo te rankontre yon gouvènè ki t ap bay tout moun ki te grangou manje e ki t ap dirije zafè ekonomik tout peyi a, yo pa t janm vin panse ke moun sa ta ka Yozèf, ti frè yo. Yo te panse nan tèt yo, ke Yozèf t ap konsène sèlman ak bagay ki espirityèl. yo pa te janm ka imajine, ke li ta pral tèlman enplike nan biznis nan peyi a. Se poutèt sa ke frè Yozèf yo pa t rekonèt li, lè yo te wè l'.

"Men, Yozèf limenm te nan yon nivo ki pi wo pase frè l 'yo. Jakov Avinu te anseye Yosef tout Torah li te konnen an. Sa te ede Yozèf viv tankou yon Jwif Torah menmsi li te viv nan mitan moun ki te lwen Letènèl ak lwen Torah a. Menm lè li te enplike nan achte ak vann, li te konnen ke Torah a se sa ki gen plis valè."

Letènèl vle yon jwif kap patisipe nan mond materyèl la, epi kap fè l' tounen vin yon plas kote nap santi prezans Letènèl la. Nou dwe suiv egzanp Yozèf la tou. Menm lè Yozèf te enplike nan zafè biznis, nan lavi a, li pa te separe tèt li lwen kite Letènèl, ni Torah a.
____________________
(Adapte de Likoutei Sihot, Vol. III, Parashat Vayigash)

KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM