Thursday, December 1, 2022

ORIJIN NON MWA BIBLIK NOU RELE KISLEV LA


Orijin non mwa biblik nou rele Kislev la soti nan mo Kislimu ki vle di lajè ak abondans nan lang akadyen an, akòz gwo kantite nwaj yo ak lapli tipik yo Ki tap tonbe nan mwa sa a.

Mon Kislev la gen rasinn ki soti tou nan mo kesel oswa kisla, ki vle di sipò ak konfyans, Yon bagay ke nou bezwen pou kòmansman sezon ivè sa a.

Non Kislev la, Nou ka ka li l tou, kòm "kis lo" ki vle di - "yon kouvèti pou li", depi nan mwa sa a lanati a ap kouvri tèt li. Li se kòmansman sezon fredi a li ye, lè solèy la ap kouche ak nwit yo ap vin pi long.

Nan mwa sa a espirityalite nou an te kache tou akòz ranfòsman anpi grèk la ki te fè nwa nan mond Tora a. Men, avèk kouraj ak lafwa moun Chashmonayim yo, yo te rive fè fènwa sa a tounen yon mwa plen limyè ak mirak Nou te resevwa nan fèt Chanouka a e, se egzakteman sa nou selebre sou Chanukah (25 nan mwa Kislev) ke yon ti limyè gaye anpil fènwa.

Lèt ebre Lamed ak lèt ebre ki rele vav ke nap jwenn nan fen non Kislev la reprezante 36 Tzaddikim yo (Moun Jis yo) kache ki gen limyè ki klere nan 36 bouji Chanukah yo.

Siy mwa sa a se banza a, depi nan Kislev lakansyèl la te wè pou premye fwa apre delij Noé a. Ak branch fanmi li se Binyamin ke yo rekonèt kòm branch fanmi banza. Banza a ak flèch senbolize lapriyè nou yo, paske plis yon moun rale fisèl la nan direksyon kè l, se pi lwen ak plis fòs lap rive.

Finalman, yon lot fason nap kantifye valè ki gen nan mo Kislev la, nap jwenn li, lè nou divize l de pati: an Kis (ki vle di pòch) ak Lev (ki vli di kè). Avèk sa map wen swete w ke nou ka toujou genyen yon pòch plen ak abondans ak yon kè plen ak bon swè.

Atik pa R. Ishai Harari

KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM