Saturday, December 3, 2022

DESEPSYON NAN POSYON BIBLIK VAYETZE

Tradwi Pa Lenord

Ki moun ki te Leah Premye Madanm Ya'akov (Jakòb) Papa nou an?

Leah se te pi gran pitit fi Laban, moun peyi Siri a, frè Rebeka, manman Jakòb ak Ezaou. Leah te manman sis nan pitit gason Jakòb yo, 11 nan timoun sa yo ke nou konnen tou kòm pèp Izrayèl la te fèt nan peyi Lasiri ak 6 nan yo te pitit Leah: Rouben, Chimon, Levi, Yehouda (Jida), Isaka ak Zevoulon; 6 gason sa yo te zansèt fondatè 6 nan trèz tribi pèp Izrayèl la, Ak Leah se manman Dina Bat Ya'akov li te ye tou.

Nan lekti nou genyen nan semèn sa a, ke nou rele Vayetze, nap jwenn nan posyon Tora sa a anpil desepsyon. Laban, bòpè Jakòb la, te pwomèt Rachèl, pitit fi li a, epi san konsantman li te bay Jakòb Leah, ki pi gran pitit fi li a. Lè sa a, premye reyaksyon Jakòb te gen, se yon endiyasyon, li tal reklame Laban bòpè li a, pouki sa li te twonpe l nan bon lafwa li. Men, Lè sa a, li te vin negosye avè l ', yon nouvo kondisyon pou l' bay li tou Rachèl, fanm nan li te renmen anpil la.

Bagay ki pi enteresan nan tout istwa sa a, se ke Jakòb, malgre tout bagay sa a, li pa t divòse Leah, men li te plito fòme yon fanmi avè l ' tou, li te viv rès lavi l' ak "desepsyon sa a".

Sepandan, lè Jakòb te dekouvri magouy sa a, okòmansman li t al fè fas ak tonton li, bòpè l, li te di l konsa: Poukisa ou fè m sa? Èske mwen pa te sèvi ou pou Rachèl? Poukisa ou twonpe mwen? Epi Laban reponn bay li: nan peyi nou an nou gen yon lwa, ke pi piti pitit fi a pap marye anvan pi gran fi an, men gade, ann fè sa, akonpli semèn lalin myèl maryaj avèk Leah epi answit m pral ba ou Rachèl tou, men aprè sa ou dwe travay pou mwen 'ankò sèt ane. Se konsa, ke Jakòb te fini marye ak Rachèl tou yon semèn aprè premye mariaj la e li te kontinye travay la pou yon tonton li yon lot sèt ane anplis pou peye trafik dezyèm madanm nan.

Petèt gen yon leson isit nan istwa sa a pou nou tout. Pa gen okenn moun ki pa janm twonpe oswa ki pa janm resevwa desepsyon, ki swa finansyèman, oswa nan santiman li, ak relasyon li, pa gen moun ki iminize kont desepsyon yo, menm ankò malantandi ("Map di ou sa" "Men, mwen te konprann lòt fason alantou") .

Gen de fason pou fè fas ak sitiyasyon sa a:

1. Ou ka vin anmè, Ou ka vin ranpli  avèk rankin, Ou ka reflechi sou fason pou ou tire revanj sou moun ki fè ou mal la. An jeneral, tout sa apwòch sa yo ap fè se blese tèt nou ankò plis.

2. Gade sitiyasyon an de grafouyen, sa ki te pase, petèt li gen yon bò pozitif ke ou ka pwofite (toujou gen yon bagay pozitif, depi koulye a eksperyans la ke nou genyen pou evite desepsyon yo nan tan kap vini an), ou ka negosye ankò yon dezyèm fwa avèk moun nan ki te twonpe nou an, pou nou ka chèche yon fason pou nou soti kòm byen gayan nan sityasyon an.

Byen ke tou sa ap fasil di pase fè, men si nou aprann viv ak filozofi sa a, n ap pi kontan epi nap viv pi byen. (Rav Levy.)

Kiyès ki te Rachèl Imenou, dezyèm madanm Jakòb la?

Rachèl nan lang ebre vle di mouton, li se te dezyèm madanm Jakòb, kouzin li a, Jakòb se pi piti pitit gason Rebeka matant Rachèl. Rachèl te manman Patriyach Yosef Ha'Tzadik (Jozef Nom Jis la) ak Binyamin Ben Israel (Benjamen). Rachèl se te pi piti pitit fi Laban, ti sè Leah ki te premye madanm Jakòb tou.

Byenke Leah, sè li, te fè 4 premye pitit Jakòb yo byen vit, Rachèl pa t ka tonbe ansent pandan plizyè ane. Se konsa, kòm abitid, li te ofri sèvitè l' Bila bay mari l ', ki te fè de pitit gason yo te rele Dann ak Neftali. Apre sa, Leah te vin ansent ankò e li fè de lòt pitit gason ak yon ti fi pou Jakòb, apre sa Rachèl te fè yon pitit gason li rele Josef, epi 16 ane pita pandan akouchman dezyèm pitit gason l ', anvan li mouri li te rele l ' "Benoni",  ki vle di "pitit afliksyon mwen an", men Jakòb te chanje non li pou Benjamen ki vle di "pitit vye granmoun mwen an".

Jakòb te antere Rachèl sou wout Efrat (Efrata), jis deyò lavil Beit Lechem (Betleyèm). Jodi a, dè dizèn de milye touris ap vizite kavo Rachèl la chak ane.

Nan liv Pwofèt Jeremi 31:15 pwofèt la pale de "Rachèl, kijan lap kriye pou pitit li yo." Sa a se entèprete kòm rèl Rachèl pou yon fen nan soufrans jwif yo, desandan li yo. Li te kriye poutèt egzil yo ki t apral swiv destriksyon Premye ak Dezyèm Tanp Jerizalèm lan jouk jounen jòdi a.

Dapre liv Midrash la, Rachèl te pale devan Bondye: "Mwen mennen rival mwen an (Leah) lakay mwen, èske ou pa ka padonnen pitit ou yo, ki te pote yon senp zidòl an bwa ak wòch lakay ou (nan tanp Jerizalèm lan)? » Bondye te aksepte demann li a e li te pwomèt ke evantyèlman ekzil la t ap fini e Juif yo t ap retounen nan peyi yo.

RACHÈL AK LEAH SE TE DE SÈ JIMÈL IDANTIK YO TE YE

Lè yo prezante Rachèl nan tèks Jenèz 29:17 la, Tora a te dekri li kòm yon jèn fanm "nan fòm grasyeuz ak yon trè bèl aparans. Sepandan, listwa esplike nou ke Laban te fèt jimo, menm jan ak Rebeka, sè li a, ki te fè pitit gason jimo; Esav ak Jakòb; sa vle di Rachèl ak Leah sete sè marasa ki idantik yo te ye. Kidonk, poukisa se sèlman Rachèl ki dekri kòm ekstraòdinèman bèl nan Tora a? Kisa ki te pase ak bote Leah? Leah te viv anmè, li te dekouvri ke li te destine pou marye Ezav (Ezaou), mechan pitit gason Rebeka matant li a, se pou ke je li te vin fatige lè l te kriye anpil, li tap sipliye bondye. Li te priye Bondye san sispann pou yon solisyon nan lavi li te pwomèt li a, bagay sa a te chanje figi l '. Bondye te favorize l, paske li te soufri anpil, e paske Jakob pa t renmen l avèk menm pasyon jan li te renmen Rachèl.

LEAH PLENYEN KE TI SÈ LI TE VÒLE MARI LI

wow, tann yon minit, mwen pa konprann. Èske se pa lopoze? Ki moun ki te pran mari kiyès nan istwa sa a? Èske se pa Rachèl ki te ka fè plenyen sa a?

Liv Midrach la te di nou konsa, ke Jakòb ak Rachèl te sispèkte Laban, paske li renmen tronpe tout moun; e pou rezon sa a, de rayisab yo te envante yon seri siy ak kijan lamarye a ki ta pral kouvri sou vwal la tap idantifye tèt li pou fiyanse l. Men, tout bagay sa a te chanje lè Rachèl te rann kont ke Leah, sè li a, ta pral dezonore an piblik lè Jakòb tap dekouvri desepsyon an, kidonk li te deside revele siy yo ke li fè ak fiyanse li a.

Kidonk, pou w konprann kòmantè oswa plent Leah a, nou dwe retounen nan istwa yon lòt desepsyon, twonpe Rebeka te envante a, kote li te fè aranjman pou ke Jakòb te ka jwenn benediksyon an olye de pi gran pitit gason l lan (Ezav), epi nou dwe kenbe nan tèt nou tou lide epizòd la nan soup lantiy lè Ezav te resevwa nan men Jakòb an echanj pou dwa nesans li a. Istwa a ap di nou ke de seri marasa sa yo te destine youn pou lòt pou yo te ka marye; Pi gran fi a te destine pou marye Ezav pi gran gason an, ak Rachèl pi piti fi a te destine pou li marye Jakòb, pi piti gason Rebeka a.

Kounyè a la, daprè liv Midrach la, se ke tout sa te chanje lè Jakob te fè chanjman dwa nesans lan. Nap konprann sa konsa, lè li te achte dwa nesans lan, li te vin chanje dwa madanm yo tou.  Premye pitit fi a te chanje tou, li te sanse marye Jakòb, men li tap resevwa sa ki te destine pou gran frè l la, lè sa a li tap genyen tou madanm ki te koresponn pou frè l la ak vis vèrsa. Kounyè a nap konprann, Se poutèt sa, Leah te di sa li tap di na plenyen an; menmsi se li menm ki te resevwa klemans nan men sè l ', kounyè a li te konnen ke li te gen dwa madanm ofisyèl la kòm rezilta nan chanjman ki te rive ant de frè yo (Rav Zitron).

JAKOB PETET PAT KONNEN SOU AKIZISYON YON MADANM NAN SITYASYON SA A


Aparamman Jakòb pa t konnen akizisyon madanm lan ki te gen entansyon pou frè l la. Li te sèlman vwayaje nan kote sa a apre Ezaou te fè sèman pou l touye l. Rebecca te pè pèdi pitit gason l pi renmen an, li te konseye l pou l ale nan tè tonton li a, Laban. Sou wout kay Tonton an, li te rankontre kouzin li, Rachèl (pi piti pitit fi Laban) nan yon pi epi li tonbe damou pou li; Se konsa, Jakòb te deside yon maryaj avèk li.

Laban pa t di Jakòb anyen li te oblije l marye ak Leah, paske li te resevwa benediksyon premye pitit la. Olye de sa, li te oblije l fè yon kontra ak tonton l lan, kote li t ap resevwa Rachèl jèn fi a an echanj pou sèt ane sèvis. Men, se sèlman nan dènye moman an ke Laban te fini tronpe neve l ', li marye l' ak pi gran kouzin li (Lea, premye pitit fi a). Sa a se akòz, pami lòt bagay, nan koutim ki pi gran pitit fi a te dwe marye anvan, e ke pi piti fi a ta dwe marye sèlman pita.

Yon fwa ke maryaj la te selebre, Laban, tonton Jakòb ki bòpè l tou an menm tan, ofri l pi piti fi a, an echanj pou yon lot sèt ane ankò, yon bagay ke Jakòb te aksepte, paske se li menm li te renmen e yon lòt bò tou, se li ki te destine pou li depi nan kòmansman an.

Finalman, tout moun te twonpe Jakòb. Tout bagay te kòmanse ak achte dwa nesans la an echanj pou yon soup lantiy; Lè sa a, li te vin fè desepsyon ak benediksyon an jan Rebeka te planifye l la; Apre sa, desepsyon Laban nan te vini, epi apre sa te vin desepsyon Rachèl fanm li renmen anpil la, lè li te revele siy yo bay Leah, sè li a, paske li te gen pitye pou li, Etc. 

Ak tout sa, Jakòb te fini ak kat pitit fi Laban yo (Rachèl, Lea, Bila ak Zilpa) kòm madanm li, e Esav pou li menm yo te retire l konplètman, li te soti kite tout plan inisyal paran yo nan maryaj jimo youn pou lot yo; akoz li te pran de fanm yo ki soti nan peyi Kana'an.
KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM