Wednesday, December 14, 2022

YON MESAJ ANKOURAJAN POU JODIA ‼️ 

Erè yo ap toujou rive nou toutan.

Men, gen kèk nan erè yo ke nap fè, ki ka jwenn Yon koreksyon fasil, pandan ke gen lòt erè ki ka gen yon efè devastatè. 

Nou te mansyone deja nan yon atik anvan jodia ke menm erè nou yo, se bagay ki soti nan men Letènèl yo ye.

Men, nou dwe konnen tou ke Letènèl li menm ka fè nou soti kite pwoblèm sa yo lè nou te mete tèt nou nan yo atravè erè nou yo. Pa gen anyen ki pi lwen pase reparasyon pou Bondye. 

Letènèl gen anpil fason enfini pou li ede nou, men si n ap tann nan yon lòt moun pou nou vin jwenn lèd Nou bezwen an, tankou yon fo bondye, Lè sa a, nou pa gen okenn asirans ke nou pral resevwa lèd nou bezwen an. 

Se poutèt sa, si nou nan yon sitiyasyon difisil akòz yon erè ke nou te fè, nou ta dwe sipliye Letènèl pou kont li pou ke Li sèl ka fè nou soti nan li. 

Lòt mesaj tou ki enpòtan anpil, se ke lè nou resevwa yon delivrans soti nan yon pwòblèm, se Letènèl tout sèl ki dwe resevwa Louanj pou sa, 

pa gen yon kris, oswa yon mesi, ni nenpòt lòt nan zidòl yo ki dwe resevwa Louanj ke Bondye nou te mérite.

MESAJ ANKOURAJAN PA RABANIT IRIS ODANI ELYASHIVKLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM