Thursday, January 20, 2022

❤️ 
Kòmandman pou ou 

"Renmen Kreyatè a" se rasin tout kòmandman pozitif!

Moun ki, nan aji onètman, fè Non Etènèl la renmen, 

Lap reveye rasin sa a nan tout Prensip yo. 
(Likutey Morahan)

Lè nou se moun ki vrèman kòrèk e ki onèt, nou akonpli gwo konsèp sa a ki gen nan "Renmen Kreyatè a" e lè nou akonpli kòmandman sa a, lè sa a nouriti vin jwenn nou san efò.

Jaden Breslev la 🔥 Ap Eklere mond lan 🌍 ak Emuna.