Sunday, January 16, 2022


 Avantaj Tout Pèp Jwif-la Tap Jwi Gras-a Chak Moun Patikilye Kap Etidye Torah

Chapit 9 - Shaar 4 

Li nesesè Pou nou konnen yon pwen enpòtan ak esansyèl: Lè yon jwif etidye Tora a. Se pa li sèlman ki benefisye. Tout kominote pèp Izrayèl la ap benefisye ladanl tou. 

Lide sa a eksplike nan  yon liv yo rele Nefesh Ha'Haim, kote yo di ke tout kreyasyon an fòme sou Schema sa a: 

Apa de linivè ke nou konnen an, gen plizyè milya lòt mond siperyè ki gen reyalite pa yo ki depann sou etid Tora a  tou, 

Ak sou akonplisman Torah a Lè Moun Juif yo ap akonpli'l nan monn pa nou, kote nou ye sou latè a 

E plis nou dedye tèt pa nou nan Etid Tora a 

se plis nap konplete tout monn sa yo.