Friday, January 21, 2022

 


Gefen Omeret - Vine lan Ap Di Konsa


Men kisa Letènèl, Senyè a di: Menm jan, lè yo jwenn diven nan grap la, Gen yon moun ki di: 'Pa detwi l' non, paske gen yon Beraha (yon benediksyon) ladanl'. Se sa m'ap fè sa pou tèt sèvitè m' yo tou, Map fè sa pou m' pa detwi tout bagay.

ח כֹּה אָמַר יְהוָה, כַּאֲשֶׁר יִמָּצֵא הַתִּירוֹשׁ בָּאֶשְׁכּוֹל, וְאָמַר אַל-תַּשְׁחִיתֵהוּ, כִּי בְרָכָה בּוֹ--כֵּן אֶעֱשֶׂה לְמַעַן עֲבָדַי, לְבִלְתִּי הַשְׁחִית הַכֹּל.

Ko Amar HaShem, Ka'Asher Yimatzei Ha'Tirosh Ba'Eshkol, Ve Amar Al Tash-k'hitehu, Ki Beraha bo; Ken Eh-Ese Lema'an Avdi, Levilti Hash-k'hit Hakol.

Pye pye rezen an li menm pa gen valè, enpòtans li se nan grap la li ye, paske se diven an, ki soti nan li, ki fè lòm kontan osi byen ke Bondye. 

Se poutèt diven an ke grap la li menm te epanye. 

Menm jan an tou, byenke gen anpil moun ki pa reyalize sa, Bondye prezève monn nan grasa pèp jis li a; 

Moun k'ap sèvi Bondye yo se moun ki jis li yo. Merit jis yo geyen ak merit yo genyen nan pèfòmans Mitzvot yo (Konmandman Bondye yo) bay merit a moun ki pa sèvi Bondye, 

Travay moun jis yo ap fe nan jistis Bondye a, se sa kap pèmèt rès mond lan kontinye egziste.

-

Plant Lavi a Ap Chante 
Chapit 3 nan Perek Shirah