Tuesday, January 25, 2022


Èske w konnen Poukisa Pèp Izrayèl la Te konpare ak Pye Oliv la?

Rabi Yehoshua Ben Levi di:

Paske se menm jan pye oliv la pa pèdi fèy li yo nan jou solèy la ap boule (Nan zeson ete a) ak ni nan jou lapli a ak tan frèt la (sezon fredi), se konsa pèp Izrayèl la pap pèdi nan mond sa a ni nan mond kap vini an!

Epi Rabi Yok'hanan tap di nou tou:
Poukisa pèp Izrayèl la te konpare ak pye oliv la?
Paske, menm jan pye oliv la pa pwodui lwil jiskaske apre oliv yo te fin kraze, se konsa tou pèp Izrayèl la pa tounen vin jwenn Kreyatè li a! ak sou chemen dwat la, 

Men sèlman aprè gwo soufrans.
(T. Menak'hot 53a)

Letènèl ede nou pou nou ka "retounen" vin jwenn ou

Ede nou pou repanti, pou nou fè Teshuva, Ede nou pou nou ka gen bon kondwit Ede nou pou ka renmen ou san nou pa tonbe nan soufrans, 

Letènèl Vin Bannou yon merit pou nou ka wè trè byento ak nan jou nou jodia  delivrans pèp Izrayèl la ak delivrans lemonn antye!

Jaden Breslev la ap Eklere mond lan ak Emouna!
Raices Sefardies
Rasin Sefarad