Wednesday, February 15, 2023


OMNIPREZANS AK OMNISYANS LETÈNÈL LA


Pou direktè koral la (LA'MENATSEA'H). Yon sòm David. O Letènèl, ou te egzamine m epi ou te konnen m. Ou konnen lè map chita ak tou lè map kanpe; depi byen lwen ou konprann panse mwen. 3 Ou egzaminen chemen m' tout wout kote m' ale ou konnen yo, e lè m' kanpe pou m' repoze ou konnen l', ou konnen tout mouvman m' yo byen.

Menm avan mwen ouvri bouch mwen poum di yon bagay, o Letènèl, ou deja konnen tout sa map di.

Ou antoure m ', dèyè ak devan, ak men ou sou mwen toujou.

Konesans konsa sou omniprezans ou twòp pou lespri mwen te ka kapte l', li twò bèl bagay pou mwen; li tèlman wo ke entèlijans mwen pa ka rive jwenn li.

Ki kote pou m deplase pou Lespri w pa jwenn mwen, oswa ki kote m ka kouri pou m ka lwen prezans ou? Si m' te monte nan syèl la, map gade, ou la; Si m' te desann nan Sheyol, peyi kote mò yo ye a pou m' pare kabann mwen laba a, wap la tou. Si m te ka gen zèl ki tap grandi pou m te ka vole ale jouk douvanjou kote solèy la ap leve, oswa si m' te ka tounen nan pati ki pi lwen nan lanmè a, menm la men w ap gide m, ak men dwat ou ap kenbe m'.

Si mwen di: Sètènman tenèb la, fènwa a pral kache m ', epi si limyè a bò kote m' tap vin tounen lannwit. Mwen konnen, menm fènwa, se pa fènwa li ye pou ou, e lannwit lan tap klere tankou lajounen pou ou. Fènwa ak limyè se menm bagay yo ye pou ou.

Paske se ou menm ki te fòme zantray mwen nan mwen. se ou menm ki fè m' nan vant manman m'.

M'ap fè lwanj ou o Letènèl, paske se vreman bèl bagay fason ou te fè mwen.

Ala bèl bagay ou yo bèl, e nanm mwen konnen li trè byen. Kò mwen pa t kache pou ou,

Lè m' te fòme an kachèt, epi yo te trese ansanm nan fon tè a. Je ou te wè anbriyon mwen an, epi nan liv ou a yo te ekri tout jou yo ke yo te ban mwen pou m' ka viv, menm lè yo te poko egziste.

Ala valè panse sa sou w ap depase m', O Bondye! Ala anpil kantite yo anpil! Si mwen te ka konte yo, yo tap pi plis pase sab lanmè a; lè mwen leve mwen toujou avèk ou.

O Bondye, si ou te vle, ou tap touye mechan yo nèt! Se poutèt sa, map di moun sa yo: 

Ale lwen mwen! O bann san.

Paske, yap pale mal kont ou, e lènmi ou yo pran non ou pou gremesi. O Letènèl, èske mwen pa rayi moun ki rayi w yo? E moun ki leve kont ou yo, èske yo pa degoute m? Mwen rayi yo ak pi gwo rayi ki egziste; yo tounen lènmi m' yo.

Sonde m, O Bondye, epi konnen kè m; eseye m 'ak konnen panse mwen. Epi gade si ou tap jwenn yon tandans nan mwen pou fè sa ki mal, epi gide m sou chemen etènèl la (Sòm 139).