Sunday, September 25, 2022


KI SA YO RELE ROSH HASHANAH?

Rosh HaShanah literalman vle di "Tèt ane a". Se Nouvèl Ane Jwif la li Ye. Non biblik pou jou fèt sa a se Yom Teruah, literalman sa vle di "jou kriye oswa eksplozif." Rosh HaShanah se kòmansman Gran Fèt Juif yo pou sezon sa a, jan Levitik 23:23–25 espesifye l, dat sa a ap rive nan fen ete oswa kòmansman otòn Emisfè Nò a. Gran Fèt Sa yo enkli Rosh HaShanah ak Yom Kipour.

Menm jan Rosh Hodesh se Tèt mwa yo, Rosh Ha'Shana se Tèt ane a li ye. Rosh Ha'Shana se Reèlman Rosh Hodesh pou Mwa Tishri li ye. Li se Lalin Nouvo nan mwa Tishri a.

Rosh Hashanah se yon obsèvans de jou ak selebrasyon ki kòmanse nan premye jou Tishri, ki se setyèm mwa ane eklezyastik la ki te komanse avek mwa Nissan nan, lè nou te selebre fèt pak la.

Koutim nap kenbe nan Fèt Rosh Hashanah a enkli konmandman pou sonnen shofar (yon kòn belye ki netwaye nou itilizel kom tronpèt), jan sa preskri nan Tora a, apre preskripsyon Bib ebre a pou "leve yon bri" sou Yom Teruah. Nap asiste nan sèvis sinagòg yo ak resite litiji espesyal sou Teshuva (Repantans), osi byen ke jwi bon manje ki geyen nan fèstivite sa a. Manje senbolik yo nou geyen kounye a pou Rosh HaShanah se yon tradisyon, tankou pòm tranpe nan siwo myèl, avek li nap espere evoke yon nouvo ane dous pou nou.

Seremoni ki pi koni pou Rosh Hashanah se kònen shofar, yon enstriman mizik ki fèt ak kòn bèt. Yo kònen twonpèt shofar nan plizyè pwen pandan lapriyè Rosh Hashanah, epi li òdinè nan pifò kominote yo gen yon total de 100 eksplozyon chak jou.

Pandan ke kònen nan shofar a se yon lwa biblik, li se tou yon senbolik "reveye", brase jwif yo repare fason yo epi repanti. Eksplozyon shofar yo rele: "reveye nan dòmi ou! Egzamine fason ou epi repanti epi sonje Kreyatè w.

ROSH HA’SHANAH SE YON JOUNEN JIJMAN LI YE TOU NAN SYÈL LA

Adan, ki te premye imen an sou tè a te kreye nan jou Rosh Ha'Shana. Rosh Hashanah se yon "jou jijman li ye nan syèl la" (Yom Ha'Din) pou tout limanite. Nan diskou Talmud sou Rosh Hashanah, li deklare ke twa liv kont yo louvri nan syèl la sou Rosh Hashanah, kote sò mechan yo, moun ki jis yo, ak moun ki nan klas entèmedyè yo anrejistre. Non moun ki jis yo imedyatman enskri nan Liv Lavi a epi yo sele "pou viv". Klas entèmedyè a gen dwa yon relèv dis jou, jiska Yom Kippur, pou reflechi, repanti, epi vin jis; mechan yo "efase nan liv vivan an pou tout tan".

Gen kèk deskripsyon midrashik ki montre koman Bondye ap chita sou yon twòn, pandan yap ouvri liv yo ki gen zèv tout limanite pou li revize yo, epi chak moun ap pase devan l pou evalye zèv li.

"Bondye Sen an te di, 'sou Rosh Hashana resite devan mwen [vèsè nan] Souverènte, Souvni, ak Shofar eksplozyon (Malkiyot, Zi’hronot, Shofarot): Souverènte pou ou ta dwe fè m 'wa ou; Devan mwen, ak kisa, atravè Chofar la. (Roch Hashana 16a, 34b)"

Sa a se reflete nan lapriyè ki konpoze pa save rabinik klasik yo pou Rosh Hashanah yo te jwenn nan Liv Lapriyè Ma’hzorim tradisyonèl yo kote tèm la nan lapriyè sa yo se "kowonasyon" Bondye nou kòm wa li ye nan tout linivè a, nap prepare tèt nou pou akseptasyon jijman ki pral swiv nan jou sa a. .

KI SA NAP MANJE NAN FET ROSH HASHANAH?

Manje Rosh Hashanah anjeneral gen ladan pòm tranpe nan siwo myèl senbolize yon nouvo ane ki dous; Koutim sa a se kounye a prèske inivèsèl aksepte, li aksepte nan tout kominote jwif yo. Lòt manje ki gen yon siyifikasyon senbolik nou sèvi tou depann de minhag lokal ("koutim"), tankou tèt pwason a (pou senbolize). lapriyè "ki di konsa: Se yon tèt pou nou ye, se pa ke nap ye").

Anpil kominote ap kenbe yon Seder pou "Rosh Hashanah" (Yon Lod pou Manje Senbolik yo sou tab la) pandan Seder sa a nap resite yon seri benediksyon sou chak varyete manje ki nan asyèt senbolik nan seder la. Benediksyon yo gen incipit "Yehi Ratzon", sa vle di "Se pou volonte ou." Nan anpil ka, non manje sa yo nap resite yo nan lang ebre oswa arameyen reprezante yon jwèt sou mo (yon pun). Plato Yehi Ratzon ka gen ladan l pòm (tranpe nan siwo myèl, kwit oswa kwit kòm yon konpot ki rele mansanada); dat; grenad; pwa nwa-je; patisri plen joumou yo rele rodanchas; beye pwaro yo rele keftedes de prasa; bètrav; ak yon pwason antye ak tèt la entak. Li komen tou pami Moun Jwif Sefard yo yo manje legim boure yo rele legumbres yaprakes.

Gen kèk nan manje senbolik yo ki kwit ak dat, pwa je nwa, pwaro, epina, ak goud, tout bagay sa yo mansyone nan liv Talmud la: "Se pou yon nonm dwe abitye manje nan jou nouvo ane a goud, ak fenugrek, pwaro, bètrav. [fèy], ak dat."

Grenad yo itilize nan anpil tradisyon, pou senbolize ke yo te donnen tankou grenad la ak anpil grenn li yo. Tipikman, yo sèvi pen ‘Hallah ki wonn, pou senbolize sik ane a. Soti nan ansyen laj byen modèn, yo te sèvi tèt mouton oswa tèt pwason. Sèjousi, Moun Jwif Ashkenaz yo konn sèvi pwason gefilte ak leka’h nan jou fèt sa a. Nan dezyèm swa, nouvo fwi yo sèvi pou garanti enklizyon benediksyon Shehe'heyanu an yon dezièm fwa.