Thursday, September 22, 2022

KIJAN NOU KA PREPARE TE OU KAFE NAN JOUNEN CHABAT LA?Nan Jounen Chabat la, yon moun pa ka vide dlo bouyi dirèkteman nan yon tas ak yon sak te ladanl.

Sepandan, li akseptab pou nou ka vide dlo chod ki soti nan yon urn dlo bouyi nan yon tas vid ki rele Kli Sheni isit la, epi nap mete sak te a nan yon lòt tas, ki rele Kli Shlishi isit la. Se konsa, nou ka bwè te a nan dezyèm tas la nou rele Kli Shlishi a. Altènativman, nou ka vide dlo cho a ki soti nan Kli Sheni nan tas la ak Lè sa a, nap mete sak te an dènye nan gode a.

Dezyèm tas la toujou konnen kòm yon Kli Shlishi e ke menm si dlo a toujou bouyi lè li ladanl, dapre Halacha a, li pa gen pouvwa pou kwit yon bagay ki tonbe ladan li.

Li se pèmèt tou pou ka retire sak te a ki nan tas dlo cho a. Paske sa pa konstitye okenn pwoblèm Borer (separasyon) isit la.


Nan Jounen Shabat la, nou dwe toujou vide dlo cho ki soti nan urn kote li te bouyi a nan yon tas epi vide dlo cho sa a nan yon lòt tas, se nan lòd sa a nou ka fè Te oswa Kafe san pwoblèm. Yon sak te oswa kafe enstantane nou ka metel nan dezyèm tas la san nou pa bezwen pè pou sak te oswa kafe a, li pap kwit ladanl.

Pou Moun Ashkenazim yo ak Pou Moun Sefard yo, apre Rav Moshe Feinstein ak Rav Ovadia Yosef, li pèmèt yo melanje te atravè yon Kli Shlishi. Sa vle di, atravè yon dezyèm Tas.


- - - - Gen kèk Moun ki pi strik (Moun sa yo ap swiv Rav Elyashiv) yo prepare yon sans konsantre yo fè avek te oswa kafe anvan Shabat, ke yap itilize nan Kli Shlishi yo bwè ladan nan. Pa Rav Alon Anava