Monday, September 5, 2022


Ou dwe sipliye tankou nan Va'etjanan


Ki jan yo priye pou priyè ou yo dwe reponn: yon Hizuk nan Rav Eliezer Ben Attia shlit "a

Sa a se yon Hizuk (Yon ankurajman) nan Rebe nou an, Gaón an ak Tzadik, Rav Eliezer Ben Attia shlit "a - Poukisa Moshe te gen pou aprann sipliye?

"Mwen te mande etènèl la nan moman sa a, li di" (Devarím 3:23)

"Li te pran nòt lè yo te an danje, lè li te tande pwotestasyon li" (Tehilim 106: 44)

Dimanch, 8 Elul 5782 - etènèl la te anseye Moshe pou lapriyè pou priyè li yo dwe reponn

Men ki sa li te di:

Gen twa kategori nan Megaleh Amukot (yon liv ekri pa Rabbi Natan Natah Shapira Zt "L nan Krakow): Gen kategori nan Parasha a, e gen moun ki nan" Va'ethanán (amèn) "ki revele tout sekrè yo nan Moshe sou sa ki "Va'ethanan".

Letènèl te di Moshe: "Ou pa konnen ki jan yo sipliye. Kisa mwen te fè; mwen te sipliye, non? Ou pa ap pale kòrèkteman. Ou bezwen di yon chan davans epi ou gen pou chante!"

Anvan ou ale nan lapriyè, ou dwe chante, fè kèk nigun (melodi), yo di kèk vèsè. Li enposib sote nan lapriyè. Se poutèt sa li pa reponn a lapriyè yon moun.

Lè yon moun pa konprann. Li echwe pou fè pitit. Li pa ka jwenn marye. Paske li pa konnen [ki jan] lap priye: tankou nan Va'ethanan ("Mwen te mande!)"

Aprann: Gen yon Leviathan. Pwoblèm nan tout se ke nou vle rive nan suca a nan Leviathan nan. Deja nan 35 jou plis nou pral gen jou ferye Sucot la. Avèk Leviathan li ekri "sèvitè." - Nan fason sa a, ou pa pral yon domestik. Ou pa konnen ki jan yap sipliye. Ou dwe di chan an davans, ou dwe chante, ou dwe kreye yon melodi. Yon melodi fèt anvan ak yon lòt apre lapriyè Maariv la.

Se sèlman atravè nigunim yo kantite lajan lapriyè. San nigunim yo, li se jis yon lapriyè li ye.

Rebe nou an tap di: "Li te pran nòt lè yo te an danje, lè li te tande pwotestasyon li" [nan Likutey Moharan 42, ki nan nigun nan, jijman yo sikre]. Menm jan ak lakansyèl la gen koulè yo, gen koulè vèt, gen koulè wouj, osi byen ke lapriyè a tou. Nou bezwen koulè yo.

San koulè, li enposib pou ou ka wè yon bagay. San koulè yo, pa gen okenn gou. Se konsa, lapriyè a; Si ou pa gen okenn koulè, li pa gen okenn gou. Sa yo se twa koulè yo nan lakansyèl la: blan, wouj, vèt.

Nan apeprè 35 plis jou, nou pral chita nan suca a, epi nou pa gen ankò prepare suc la. Nou bezwen rive nan suca nan Leviathan, priye ak plezi. Nou fòje yon pak: "Li pral pou ou yon sèvitè etènèl" (Devarim 15:17).


Youn dwe ye yon sèvitè Pou Bondye.