Saturday, December 17, 2022

LI PI BON POU YON MOUN SOTE NAN YON GWO FOUNO DIFE OLYE KE LI TE VIN IMILYE PIBLIKMAN YON LÒT MOUN


Nan paracha nap li nan Shabat sa a, Vayeshev, lè yo te kondane Tamar a pèn lanmò, olye li te imilye Yehuda (Jida) an piblik pou l sove pwòp lavi l, li te di konsa:

“Nenpòt moun bagay sa yo ye, se li menm ki te mete mwen ansent” 


– Madam Tamar te pwodwi kolateral ke Yehuda (Jida) te ba li a epi li te ba l chwa a si li te vle konfese. 

Epi Saj nou yo aprann soti isit nan istwa sa a, ke li pi bon pou yon moun sote nan yon gwo founo dife olye ke lap imilye piblikman yon lòt moun.

Santiman moun yo se yon bagay ki trè sansib e nou dwe fè tou sa ki nan pouvwa nou pou anpeche imilye yon lot moun ak nou dwe kenbe tèt pou nou pa fè yon lòt moun wont, ak sitou an piblik. 

Men, si nou kapab simonte enklinasyon nou yo epi fè volonte Letènèl la, nou pral siman rekonpans anpil pou sa. 

Rabanit Iris O ElyashivKLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM