Sunday, December 18, 2022


SEGOULOT POU HANOUKAH 

LAPRIYÈ REMÈD POU REZOUD ANPIL PWÒBLÈM


Jodi a nap limen 1ye chandèl pou Hanoukah - dimanch swa

8 jou Hanoukah yo se jou favorab. Lè limen Hanoukyah a, li enpòtan pou w di benediksyon yo ak Kavana ak anpil kè kontan. Kèlkeswa pozisyon relijye w, apre w limen chandèl Hanoukah, kay la plen ak sentete ak zanj (Malakim).

1) Segoula pou pwoteksyon Eksplike pa Rav Izraèl Ben Elierzer Ba’alshem Tov, Lapriyè Remèd sa a Konsiste ak resite dènye vèsè Psòm 90, aprè sa wap swiv Psòm 91 resite 7 fwa. Aprè sa wap swiv avek seri Psòm yo ki te sijere pa anpil Tsadikim ak Mekoubalim yo, Nou dwe li yo nan lòd yo te bannou yo. Lekti chapit sa yo ki nan Psòm pwomès yo, pral louvri pòtay nan gwo bagay pou ou. Psòm chapit 30, Psòm 19, Psòm 67 (pi bon pou li sou fòm menora a), Psòm 121, Psòm 100, Psòm 33 ak Psòm 150 ki te swiv pa Ana Bekoach (tout 7 vèsè). Lè w fini li Psòm sa yo ak Ana Bekoakh, kòmanse priyè pèsonèl ak mo ki soti nan kè ou selon bezwen yo ki nou lavi w epi mande tout volonte w ak bezwen w nan pwòp lang ou ak mo w.

YON LA PRIYÈ A RESITE NAN LANG EBRE


 

ANA BEKOAKH.
GEDOULAT YEMINEKHA.
TATIR TSEROURA
KABEL RINAT. AMKHA SAGVENOU.
TAHARENOU, TAHARENOU
NORA NA GIBOR. DORSHEY YIKHOUDEKHA.
KEBAVAT SHOMREM
BARKHEM TEHAREM. RAKHAMEY TSIDEKATEKHA.
TAMID GOMLEM
HASIN KADOSH. BEROV TOUVEKHA. NAHEL ADATEKHA
YAHID GE'EH. LE'AMEKHA PENNEH.
ZOKHREY KEDOUSHATEKHA
SHAVATENOU KABEL.
OU’SHEMA TSAKATENOU. YODEA TA'ALOUMOT.

 

YON LIS 7 LAPRIYÈ REMED A RESITE

2) Lapriyè Remèd pou Zivoug (Mariaj) Eksplike pa Rabi Nakhman nan Breslov, li di ke nan Fèt Hanoukah a, ekleraj chandèl yo ap bay moun yo merit pou yo vin jwenn yon zivoug (yon mari oswa yon fanm). Ner HaShem, Nishmat Adam - Atravè chandèl yo ki limyè Letènèl, yon moun ka jwenn lòt mwatye nanm li ki vle di lap jwen yon moun pou li marye l. Oswa, si yon moun deja marye, Lè sa a, yon moun ka jwenn shalom bayit (lapè nan koup li lakay li).

3) Lapriyè Remèd pou Refoua (gerizon) Rav Hakadosh nan lavil Loublen di ke rasin tout jou ferye nou yo te soti nan Hanoukah. Nan lapriyè Shemonei Esrei (Priyè Amidah), yon seri 18 lapriyè nou resite twa fwa chak jou, Priyè nimewo 8 nan seri sa a, se lapriyè pou Refoua oswa gerizon li ye. Hanoukah se yon fèt ki dire 8 jou, e konsa li te di ke menm jan tou valè nimerik fèt la se yon jou fèt pou gerizon. Rav Hakadosh nan lavil Kuidanov di ke nan 8yèm lapriyè ki nan Amidah nap Rele Letènèl Melekh Rofe Ne'eman (Wa fidèl nan gerizon) ki gen menm valè nimerik ak Le’Hadlik Ner Hanoukah (Pou Limen Chandèl Hanoukah).

4) Lapriyè Remèd pou Parnasa (Lajan), Hanoukah se yon tan nan abondans. Sou Hanoukah nou gen posibilite pou nou jwenn benediksyon pou nou resevwa parnasa (Salè) ak abondans.

5) Lapriyè Remèd pou moun ki soufri nan laperèz ak enkyetid Ohev pèp Izrayèl la nan Apta te konn di moun ki te soufri nan enkyetid ak laperèz yo gade nan Chanukiah a pandan y ap limen pandan 10 minit dwat san entèripsyon ak san yo pa pale ak pèsonn. Li ta di moun yo chita devan bouji yo epi absòbe sentete nan bouji yo. Anvan 10 minit yo kòmanse, yon moun ta dwe mande Hashem ke nan merit nan sentete a nan bouji yo, li / li ta dwe beni ke nanm li / li ta dwe limen pou li / li ka rejwi epi yo dwe beni ak yon sante ak kè kontan. nanm. Li se yon tan pou priye pou bon sante mantal.

6) Lapriyè Remèd pou fè pitit Benei Yisaschar a di ke li pi bon moman pou yon moun mande pou timoun, se nan Rosh Hashana wè kòm Rachèl, Sara ak Hana te tout beni ak timoun sou Rosh Hashana. Sepandan, Hanoukah se kontinyasyon Rosh Hashana li ye. Valè nimerik Matityahu (non moun ki merite mirak Hanoukah) se menm jan ak Rosh Hashana.

7) Lapriyè Remèd pou efase erè yo. Maggid nan lavil Goznitch di ke tout peche moun yo te komèt lè avèk je yo, yap efase yo epi ranplase yo ak yon gwo limyè lè yap gade bouji Hanoukah yo.

Nan lot mo, aswè a nap jwenn posiblite pou nou jwenn yon abondans benediksyon nan fèt Hanoukah. Nou pral antre nan 8 jou sa yo ki sen anpil pandan nou ka pote sou tèt nou mirak ak bèl bagay.

An rezime kout, atik sa a sèlman ap grate sifas bagay la. Tsadikim ak Mekoubalim yo ki te fè desann segulot sa yo pwomèt ke nou pral merite pou nou ka wè mirak ak bèl bagay pandan 8 jou sa yo ki apa pou Hanoukah. Segoulot sa yo gen kapasite pou limen lavi nou epi fè gwo mirak desann pou nou.

Hag Sameakh – Bon Fèt de Hanoukah!


KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM