Tuesday, December 12, 2023

KI SA KI ZEHOUT (MERIT) YEHUDA A


PORTRE YONN NAN PATRIYACH IZRAYEL YO


Ki moun ki te Jida oswa Yehuda? Yehuda oswa Jida se te katriyèm pitit gason Jakòb la li te ye, pitit gason Izaak la, pitit gason Abraham nan, chèf Letènèl sou Latè a (Jenèz 23:6), Yehuda se pitit Jakòb, tout pèp Izrayèl la jodi a, jwif yo, yo konnen, pawòl Jide a se te teritwa li nou te konnen an ak abitan li yo se jwif yo nou konnen an; epi youn nan desandan Yehouda yo pral Mesi a ( Jenèz 29:35 ; 49:8–12 ).


Yehudah se yon tribi ki desandan Jida, ki gen teritwa tribi ki rele Jida (Yehudah) te vin tounen nwayo wayòm David la epi, apre wayòm nan te divize an Izrayèl ak Jida, wayòm sid Jida a, ak Jerizalèm kòm sant li.


Poukisa Yehuda ak pitit gason l yo te rete jwif yo jouk jounen jodi a?


Ki merit Yehuda genyen?


Ki rekonpans Yehudah pral resevwa nan men Etènèl la paske li te kenbe flanbo Tora a vivan ak tout ansèyman sakre Etènèl la?


Nan Haftarah Shabbat ki tonbe sou Hanukkah (Zak 2:14-4:7) nou jwenn yon lide sou rekonpans Yehudah ak jwif yo.
Nan haftarah sa a ki li sou Shabbat Hanukkah nou jwenn yon vizyon sou Menorah an lò nan tanp lan nan lavil Jerizalèm. Fòme yon pati nan yon pwofesi ki te kominike pa pwofèt Zakari a yon ti tan anvan konstriksyon Dezyèm Tanp lan.


Haftarah sa a kòmanse ak yon deskripsyon byen klè sou lajwa ki pral genyen ann Izrayèl lè Bondye etènèl la finalman retounen vin etabli Jerizalèm, li di nou konsa:


"Chante, fè kè nou kontan, pitit fi Siyon an, paske mwen pral vin rete nan mitan nou, mwen menm Seyè a di."
Jou sa a, anpil nasyon pral atache ak BONDYE epi yo pral tounen pèp Bondye a, e Bondye pral rete nan mitan nou. Lè sa a, n'a konnen se Bondye ki gen tout pouvwa a ki te voye m' ba ou.
וְנָחַ֨ל יְהֹוָ֤ה אֶת־יְהוּדָה֙ חֶלְק֔וֹ עַ֖ל אַדְמַ֣ת ־יְהוּדָה֙ חֶלְק֔וֹ עַ֖ל אַדְמַ֣ת ־ימַ֣ת ְמַ֣ת יששבַ֣ת ַ֨ל ָחַ֥ר ע֖וֹד בִּירוּשָׁלָֽ͏ִם׃
BONDYE pral reklame Jida kòm yon pòsyon espesyal nan Tè Sent la—epi l ap chwazi Jerizalèm ankò.
הַ֥ס כׇּל־בָּשָׂ֖ר מִפְּנֵ֣י יְהֹוָ֑ה כִּ֥י נֵע֖וֹר מִפְּנֵמ֣י ֽׁוֹ׃ {פ}
Fè silans, tout moun, devan BONDYE!
Paske [Bondye] leve soti nan kay ki apa pou Bondye a.