Sunday, August 6, 2023ATEYIS RELIJYEKi sa ki ateism relijye?


Se nan yon bon fason Lè wap jwi bonte ak abondans mond sa a gen pou l ofri nou san ou pa rekonèt ki moun ki byenfektè a, ki moun ki bay tout bagay sa a pou nou. Pi mal ankò, se lè nap pran tout bagay sa yo epi nap felisite tèt pa nou ak nap remèsye tou lòt èt imen yo;  Ki oswa moun ki vivan oswa mouri pou siksè nou an.


_________________________

Lè pèp jwif yo (The Children of Israel) travèse bò larivyè Jouden an epi yo te prepare pou antre nan peyi Izrayèl la, yo sezi pa bèlte sublime li yo. Jis imajine pou yon segond foto yo pi bèl nan nenpòt peyi nenpòt kote atravè mond lan; yon peyi kote ou ta jwenn plaj sab blan ki nan syèl la, dlo turkwaz, mòn majestueux ki kouvri ak nèj, forè vèt, dun sab amann, kaskad dlo entérésan nan mitan fon an, kèlkeswa paradi tankou kote ou ta ka imajine ...

konnen kèlkeswa peyi sa a, li p'ap janm gen menm bèl kalite ak peyi Izrayèl la, nan moman Jozye te antre nan li akonpaye ak pèp jwif la.

Lè sa a, dat ak fig frans yo te gwo, bon gou ak plen ak yon siwo myèl tankou nèktar ki te kouvri tout tè a lè yo tonbe. Ak chak etap nou te fè, nou te dwe fè atansyon pou evite antre nan basen yo nan dat oswa siwo myèl. Tè a te plen ak bèf, kabrit, mouton ki gen mam yo te koule ak lèt. Pa t gen ase moun pou tet yo. Li repete 21 fwa nan Tora a lefèt ke "Ereth Zavat Khalav Ou'Devash", "sa vle di tè a te koule ak lèt ​​ak siwo myèl", difizyon nan sans literal: li koule ak plen tout fant yo. Epi fenomèn sa a te dire jiska apre destriksyon dezyèm tanp lan nan Jerizalèm.

Kounye a Kesyon pou nou poze se: Nou konnen danje pou nou viv nan abondans, donk poukisa Bondye pa t mete pitit Izrayèl yo nan yon tè arid, sèk, pou yo viv yon vi ki pi vètye kote yo ta dwe toujou ap leve je yo nan syèl la. pou yo ka nouri? Poukisa li mete nou sou yon bèl peyi konsa kote lèt ak siwo myèl ap koule tankou dlo?

Repons lan se ke Bondye vle nou gen siksè nan monn sa a, epi pou yo gen siksè, bonè nesesè, pa tristès. Li se poto yon lavi Tora. Rav Miller eksplike ke sèvi Bondye se reflechi sou tout sa li fè pou nou, sèvi li nan rekonesans. Yon moun ki pa kontan pa sèvi Bondye, li fè respekte kòmandman yo tankou yon robot fidèl. Sèvi Bondye se chante pou li. Tout aksyon nou ta dwe sonnen tankou yon chante rekonesans. Lè ou pase yon Mezuzah, mete Tefillin ou, etap anba yon Soukkah, ou dwe sonje poukisa. Chak Mitzvah fè se yon fason pou adrese yon priyè ba li. Natirèlman, vrè kontantman ap tann nou nan monn nouvo brav la - mond k ap vini an - men nan entre-temps, nou ta dwe konnen ke pa gen okenn moun ki pi kontan pase yon jwif obsèvasyon.

Anplis de sa, chak ane, Nasyonzini ap pibliye "World Happiness Report" li a pou evalye nivo bonè nan chak peyi. Ane sa a ak prèske chak ane, Izrayelyen yo klase katriyèm nan klasman mondyal la nan moun ki pi kontan nan planèt la.

Malgre egzil yo, tan nwa yo, kwazad yo, pogrom yo, Olokòs la, fo akizasyon yo kont nou ak lènmi feròs ki bò kote nou yo...

si nou toujou egziste e nou tèlman remakab, se paske nou aprann kontan ak sa nou genyen nan Tora a. Men, si nou klase 4yèm, li se evidamman anpil gras a 20% nan jwif Otodòks nan peyi a ak nan pratikan an jeneral. Chak semèn nou pran yon jou konje.

Nou pwofite Shabbat, chak vandredi aprè midi nou pran yon douch cho ki pi long pase nòmal, nou mete pi bon rad nou, nou rasanble an fanmi bò tab la, nou manje bon manje. Nou jwenn tèt nou ak tèt nou, nou medite sou kontantman pou tande, pou wè, pou nou ka manje, pou nou gen yon kabann, pou nou gen rad, pou nou gen dlo k ap koule.

Nou pi rich pase wa syèk ki sot pase yo ki pratikman pa t lave tèt yo... Kèlkeswa difikilte ki parèt nan lavi nou detanzantan, nou fè eksperyans yon gwo kontantman ki pi wo pase malè nou yo, men nou jis pa konnen. ase pou wè oswa apresye li nan jis valè li.

Men, nan Pirkei Avot (3, 16) yo anseye: "Ha Chanut Petuchah ", sa vle di "Magazen an louvri". Vreman vre, magazen Bondye a ouvri 7 jou sou 7. Mond lan se yon gwo magazen, ou ka soti dimanch nan Shabbat epi pran sa ou vle. Men, annou pa bliye avètisman Tora a:

si ou jis pran, ou pral jwenn plen, kidonk "Tishmeru Lachem", rete sou gad ou oswa ou riske bliye Etènèl la, sèl Bondye a ...

Ak pi bon remèd kont risk sa a se lè nap leve je nou ak plen rekonesans anvè vrè Moun ki bay tout bagay sa yo.