Wednesday, November 8, 2023MITZVAH TZITZIT LA


Sim'hat Torah 7 oktòb 2023


Lè yo te tande kout bal nan Sim'hat Torah jou trajedi a, 7 oktòb 2023, yon nonm yo te rele Gaï Madar te reyaji imedyatman. San ezite, li te dirije tèt li nan zòn Kibboutz Re'im, li te ame sèlman ak pistolè li te genyen an. Lè li rive sou sèn nan, byen vit li te vin konprann grandè sitiyasyon an. Lè sa a li te sove yon sòlda Golani ki te blese grav epi li te netralize yon teworis ki t ap atake yo. Gai te reyaji byen vit, netralize teworis la epi answit, lè sa a li sèvi avèk zam sòlda blese a, avek zam sa a li te vin enkapasite senk lòt teworis Hamas ki tap pase sou motosiklèt.

Apre sa, Gaï monte nan yon machin lapolis ak yon ajan. Pandan yo t ap dirije, teworis yo te louvri kout zam sou machin nan. Malgre yo te blese nan pye yo, Gay ak ofisye a te vole soti kite veyikil la epi yo te pran refij nan yon twou sou bò wout la.

Malgre blesi li yo, Gai te kontinye goumen nan refij sa a e li te touye plizyè lòt teworis. Sepandan, piti pa ti kras fòs li te kite l akòz blesi li yo. Pandan ke li te pèdi anpil san, li te rive enpwovize yon tourniquet pou sispann senyen an.

Imobilize pa blesi li yo, antoure pa anviwon ven teworis tonbe, fòs lame Izrayèl la te rive apre 2 èdtan edmi.

Malerezman, yo te fè erè, yo te panse ke Gai se yon teworis, paske li te mete rad sivil epi li te ame ak yon zam.

Nan yon dènye efò pou siviv, li te eseye rele byen fò ke li te yon sòlda jwif li ye, men li te afebli anpil, segonn lwen yo ta pral tire sou li. Men se lè sa a ke yon sòlda te vin remake Tzitsit Gai te gen sou li a epi li reyalize li se te yon jwif. Talit Katan li a te sove lavi l! Apre sa, yo te mennen l nan lopital Beilinson, kote li te resevwa swen apwopriye.

Lè yo tande istwa sa a, yon donatè Ameriken te finanse acha 500 Talit Katan pou distribye bay sòlda jwif yo pou pwoteje moun yo.

Se yon Avrekh ki soti nan vil Bné Brak ki te pran an chaj acha sa a, yon bagay ki pa t fasil akoz difikilte pou jwenn yon kantite Talit Katan konsa ak Tsitsits deja plase.

Maten "madichon" Simkhat Torah  sa a ki te vin rive nan 7 oktòb 2023 a, lè Gai te mete Talit Katan li a, li pa t 'gen lide, ni li te pa reyalize ke Mitzvah patikilye sa a ta pral sove lavi l' e ke li ta tou mennen nan chèn pou ke tout moun yo te ka akompli komandman sa a nan Mitzvot yo. ak ranfòse moral nan mitan pèp jwif la. Sa montre pouvwa yon komandman senp, yon ti Mitzvah ka genyen. 

Annou apresye aksyon ki sanble modès konsa ak ki piti pou Jwif yo ka fè pou nou konprann grandè pèp nou an ak enpak aksyon nou yo ki te dikte pa òdonans Letènèl Bondye nou an.