Friday, July 29, 2022
NANM NAN, SE YON ETENSÈL ENÈJI SOTI NAN BONDYE, NAN TOUT BAGAY LI YE

Èske w toujou gen anpil difikilte pou w konprann nosyon nanm jwif la? Ou te panse ou te konprann kòrèkteman, men pa byen? Ou toujou gen dout? Se konsa, rete kanpe, paske Shiour sa a ta ka jis sa ou bezwen.

Tradui ak adapte pa Enerio Yochanan Benorinu

Se apre ke Etènèl te soufle souf lavi a bay Adan ke premie Nonm sa a te vin tounen yon nanm vivan. Se konsa tou nou te aprann ke chak kreyasyon gen yon nanm la dann tou.

Nan benediksyon ke nou resite le pli vit nou leve, nou di: "Bondye mwen! Nanm ou mete nan mwen an pi, ou kreye l, ou fòme l, ou soufle l nan mwen epi ou konsève nan tèt mwen. Ou menm nan tan kap vini an W ap retire l nan men m pou w refè l nan mwen nan tan k ap vini an.Tout tan ke nanm nan nan mwen mwen rekonèt devan Ou Etènèl Bondye mwen ak Bondye zansèt mwen yo, Souvren tout kreyati yo, Mèt. nan tout nanm. Sous benediksyon Ou se, Etènèl, ki restore nanm nan kò san lavi."

NAP PALE NAN ELEVASYON NANM LAN

Nanm diven an se yon esans endivizib, endisolubl lye ak Dye, jan sa di nan vèsè a "Pou yon pati nan Bondye se pèp li a" (Det. 32:9) ak jan sa di pa Rabi Shimon Bar Yo 'te rayi sou tèt li: "Mwen. nanm se youn ak li, tankou yon flanm dife, atache ak li. Men, piske li soti nan Enfini an - Ein Sof la - pou finalman abiye nan yon kò fizik, nanm nan pral desann, atravè senk mond yo (ki pral diskite nan yon lòt atik), kite yon rasin nan chak nan mond sa yo, jiskaske li abiye ak yon kò fizik. Kidonk, gen senk nivo nanm nan, oswa nivo konsyans Dye, ki koresponn ak diferan plan reyalite yo, oswa nivo revelasyon/kachèt divin manifeste nan chak monn sa yo.

Nanm nan, abiye nan kò a, se yon refleksyon nan Fòm diven an, yo rele tselem oswa tselem Elohim. Yo ka dekri Tselem Elohim sa a kòm mwazi espirityèl fòm fizik lòm, ki konekte kò l ak nanm li. Mwazi sa a sòti nan konfigirasyon sefirot la, ki estriktire mond yo nan ki nanm nan pase nan desandan li nan direksyon pou kò a.

Moun gen ladan l tout Kreyasyon... Menm jan dimansyon eksteryè nanm nan se yon refleksyon nan konfigirasyon sefirot la, dimansyon enteryè li reflete Limyè Enfini, ki eklere sefirot la. Yo rele refleksyon sa a demout Elohim (imaj Bondye a). Kidonk, lòm gen ladan l tout kreyasyon an, soti nan pi wo espirityalite a rive nan materyalite ki pi trivial la.

Konsènan sèvis diven lòm nan, nivo nanm sa yo ka dekri kòm senk nivo k ap ogmante nan konsyans Dye ak di Bondye mèsi. Yo rele yo (nan lòd monte) Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya ak Yechida. Konsènan nivo sa yo diferan nan nanm nan, Zohar a anseye ke lè yon moun fèt, li resevwa yon Nefesh nan mond lan nan Assiya, ki pi ba nan mond yo, ki konstitye nivo a nan pi gwo kache nan men Dye. Si, grasa sèvis Bondye ak bon aksyon li, li fè tèt li diy, lè sa a li resevwa yon Ruach, ki soti nan mond Yetzira. Grasa yon pi gwo travay toujou, li ka jwenn revelasyon nivo Neshama, ki koresponn ak mond Briah la. Gras a yon wo degre de pirifikasyon, li ka rive nan nivo Chaya, ki koresponn ak mond lan nan Atzilut, e menm nan Yechida ki se konsyans diven nan nivo Adan Kadmon ak pi lwen. ("Pi lwen pase" paske nivo nanm yo rele Yechida a transandan nan sans li tout mond yo, paske li pa janm separe de G-d. Yechida a dekri kòm li se "vrèman yon pati nan G-d pi wo a" ak kòm "yon etensèl Kreyatè a, abiye ak yon etensèl kreyasyon”).

KISA NEFESH YE?
Nefesh la... se konsyans kò a ak mond fizik la, Nefesh la reprezante nivo ki pi ba nan konsyans lan, sa ki nan kò a ak mond fizik lan, mond lan nan Assiya - mond lan nan Aksyon. Sepandan, pèsepsyon sa a nan kò fizik lan se pa konsyans pasif. Okontrè, Nefesh la se tèt li fòs vital nan kò a, epi li se jisteman akòz sa a ki Nefesh lan gen konsyans kò a. Konsyans fizik sa a se rezilta entre Nefesh lan ak kò a. Men, byenke Nefesh lan se fòs lavi kò a, sa pa vle di ke Nefesh lan kreye kò a. Kò a te kreye epi li toujou ap kreye pa Létènèl, tankou tout sa ki egziste. Apre Bondye te kreye kò Adan an “nan pousyè tè a,” Li te bay Adan lavi (gade Jenèz 2:7). Souf lavi sa a se sa ki rele Nefesh - fòs lavi a - souf ki nan kò a.

Se pati sa a nan moun nan ki mouri epi antre nan tonm nan ak kò a. Menm jan nan mond lan nan Assiya, Malk'hut la se sefira dominan an li ye, nan Nefesh lan, ki koresponn ak linivè Assiya a, atribi nan Malk'hut la - aksyon - se tou karakteristik dominan nan nanm nan li ye.

Sèvis diven ki koresponn ak nivo Nefesh, ki se an reyalite rekonesans ak soumèt bay otorite siprèm D-D, patikilyèman atravè pèfòmans Mitzvot (kòmandman). Se poutèt sa yo rele "akseptasyon jouk nan syèl la": Kabbalat 'ol Malchut Shamayim.

KI SA KI RELE ROUAK'H?
Rouak'h manifeste prensipalman nan emosyon...Ruch se pwochen nivo nanm nan: yon nivo konsyans ki pi wo pase Nefesh. Mond lan (sa vle di nivo revelasyon divinite) ki koresponn ak Ruach se mond Yetzira. Ruach manifeste prensipalman nan emosyon, menm jan aktivite prensipal sis sefirot Zeir Anpin (sefirot K'hesed atravè Yesod) yo jwenn nan mond Yetzira. An tèm de sèvis diven, sa a koresponn ak reveye santiman konplemantè lanmou ak laperèz pou Bondye.

Lanmou ak krentif pou Dye a eksite lè w medite sou enèji diven ki fòme ak soutni mond Yetzira a, epi lè w kontanple zanj ki abite nan li a fòmidab efasman tèt li. Malgre ke entèlijans ka itilize anpil nan nivo sa a nan nanm nan, objektif prensipal la nan entèlijans isit la se medite yo nan lòd yo evoke emosyon. Saj yo nan Talmud la Se poutèt sa refere li kòm "travay nan kè a", nan ki yon moun vin renmen Bondye ak tout kè yon. Men, li se yon nivo pi ba nan renmen, depi li se pwodwi pa kontanple nivo ki pi ba yo nan enèji kreyatif Dye a.

KISA NESHAMA AN YE?
Neshama a chèche atenn esansyèl la olye de efemèr Aktivite esansyèl Neshama a se nan atrab nan konsèp nan entèlijans la, jan vèsè a deklare, "epi nanm nan (Nishmat Shadai Tevinem) soti nan Toupisan an, ba yo konpreyansyon" (Jòb 32: 8). Nivo Neshama kontanple manifestasyon enèji diven nan mond Briah la. Menm jan nan mond lan nan Briah sefira prensipal la se Binah, nan nivo sa a nan nanm nan aktivite prensipal la se konpreyansyon. Kontrèman ak mond lan nan Yetzira, mond lan nan fòm ak relasyon, mond lan nan Briah se yon nesans pèmanan nan enèji diven. Li se nosyon an nan yon vini nan egzistans soti nan anyen, olye ke sa yo ki nan yon egzistans estriktire ak kantite. Se konsa, youn nan meditasyon prensipal yo nan Neshama kontra ak konsèp nan kreyasyon kontinyèl (vini nan egzistans) ak antretyen an nan lavi ak egzistans.

Neshama a analize prensip ki kache ki soti nan diferan kalite panse lespri imen ak eksperyans imen enpoze. Li chache rive nan esansyèl olye ke efemèr. Youn nan siy yo ke yon moun ap deplase nan nivo sa a nan konsyans se dezaktivasyon nan tout sans yo lè lide yo totalman konsantre sou yon konsèp diven. Lè sa a, akòz abondans nan limyè espirityèl ki gen eksperyans nan nivo sa a, emosyon yo nan renmen ak tranbleman otomatikman reveye nan yon pi gwo limit pase nan nivo anvan an, kote yo te mande efò yo pwovoke emosyon sa yo. Sa a se sa ki deziyen nan Kabala kòm "rache fidèl a nan kè a" (re'outa deliba - gade Zohar II, 93b). Se la kè a vrèman anvi Divinite, epi lanmou revele nan tout plenite li nan kè a. Sa a se sa yo refere yo nan Tora a kòm Bondye renmen "ak tout nanm ou." Se poutèt sa, li ka dekri kòm yon kominyon ak Dye kòm Kreyatè monn yo.

KISA 'HAYA A YE?
Nanm nan fizyone nan yon eta de anilasyon nèt sou tout pwen nan ego a... yon konesans nan verite a absoli nan bagay sa yo. Pandan ke aktivite prensipal la nan nivo Neshama a se sèvi ak konpreyansyon entelektyèl yo nan lòd yo reyalize kominyon ak Bondye a kòm Kreyatè monn yo, nivo 'Haya a kominye ak Bondye a pandan li depase monn yo. Isit la, konesans nanm nan pa pote nan imanans atribi diven yo ki karakterize nati enèji diven ki manifeste nan kreyasyon an, men pito nan konesans sa Dye pa ye, sa vle di nan sa ki. fason Li pa limite oswa pa defini nan linivè a fini. Kidonk, nanm nan fizyone nan yon eta de anilasyon konplè nan ego a. Pa gen okenn pwòp tèt ou-ap chèche ak pa gen pwòp tèt ou-afimasyon apa de Dye. Yo rele Chaya lanmou Bondye “ak tout moun” (Det. 6:5). Li se konesans nan verite a absoli nan bagay sa yo.

KISA NOU RELE YEK'HIDA?
Ye'hida koresponn ak nivo nanm nan yo rele Adam Kadmon. Menm jan mond lan sublime, pi ak transandan Adam Kadmon atache ak reflete limyè orijinal enfini (Oswa Ein Sof), se konsa nivo Ye'hida. Li se sans nan nanm nan ki natirèlman ak imuyablman lye ak Dye Sen an, ak beni an. Rabi Shimon bar Yok'hai te deklare: "Pandan tout jou lavi m nan monn sa a, mwen te mare ak Kreyatè a pa yon lyen senp... fè youn ak li"; se nivo nanm sa a ki revele nan sakrifis pwòp tèt ou oswa lè yon moun mouri kòm yon mati pou dedomajman pou Dye, Tora li a, oswa pèp li a.  Pa bliye ke sa a konsène sèlman Moun Jwif yo.

Egzòd 24:15-16: )  Moyiz moute sou mòn lan, epi nwaj la kouvri mòn lan. Glwa Seyè a te rete sou mòn Sinayi a, nwaj la kouvri l' pandan sis jou. Sou setyèm jou a, Seyè a rele Moyiz nan nwaj la.