Thursday, January 27, 2022FÈT LETÈNÈL YO, NAP FÈTE YO
Parashat Mishpatim
SenkyèmAliya

Senkyèm Aliya a—Egzòd 23:6–19
Senkyèm Aliya a fè fas ak lwa ki gen rapò ak Moun defavorize yo (Moun Pov yo), ak fo akizasyon yo, ak kòripsyon yo, ak opresyon etranje yo, ak ane sabatik pou rekòt yo (Ane Shemitah an), Jou Shabat la (Samdi), Nou pa dwe mansyone non lòt bondye yo, Twa fèt solanèl yo (Shalosh Regalim) nou dwe fète pou Letènèl . Sakrifis yo (korbán yo), ak Premye Fwi yo nou rele Bikourím lan.

6 Ou p'ap detounen dwa moun k'ap mande ou charite a (Pòv yo) nan pwosè li a. 7 W'ap vire do w bay manti, ou p'ap touye moun ki inosan yo ak moun ki jis yo. Paske, mwen p'ap fè mechan yo gras. 8 Ou p'ap resevwa cado ak kòronp (tout cado pandan w ap okipe pozisyon Jij); paske prezan an (se yon koruptyon) ap avègle moun ki wè yo, ak lap perverti pawòl Tzadik la (Moun jis la). 9 Epi ou pa dwe lapenn etranje a, paske ou konnen ki jan ou santi, lè ou te yon etranje, paske ou te etranje nan peyi Lejip la.

10 Pandan sizan, wap simen tè ​​ou, wap ranmase rekòt li. 11 Men, setyèm ane a, wap kite'l vid, wap lage'l, pou moun pòv yo ki nan pèp ou a ka manje. Bèt savann yo pral manje nan sa ki rete; Se konsa w'ap fè jaden rezen ou ak pye oliv ou. 12 Pandan sis jou, w'a fè travay ou, epi sou setyèm jou a, w'a pran repo, pou bèf ou ak bourik ou an ka repoze, pitit gason sèvitè w la ak etranje yo ka pran repo ak rafrechisman.

13 Epi tou sa mwen te di nou la a, nap enfòme nou. Epi nou pap jam pale non lòt bondye yo, ni nou pap jam tande non yo nan soti bouch ou. 14 Twa fwa nan ane a, Moun yo dwa fè fèt pou mwen.


PESAKH - PAK
"15 N'a festival fèt Matzot (Pen san ledven) la: Pandan sèt jou, n'ap manje pen san ledven (se sa nou rele Fèt Pak la), jan mwen te kòmande nou, pou nou fète l' nan epòk mwa Aviv (nan Prentan); paske se nan epòk sa a nou te soti kite peyi Lejip la, epi youn nan nou p'ap parèt ak men li vid devan mwen '."

SHAVUOT - PANTKOT
16 Fèt rekòt la tou (Fèt Chavou-ot la - 50 jou apre fèt Delivrans lan), moman lè nap fète fèt premye fwi ki soti nan travay ou te simen nan jaden ou.

SOUKOT - TABERNAK YO
Ak fèt rekòt la nan fen ane a (Fèt Tant Randevou oswa Soukot nan lang ebre), lè wap ranmase travay ou nan jaden ou.

Maaser, Matzot, Khelev, Bikourim, Kashrout, Khalav-Basar
17 Twa fwa pa ane chak gason nan pitit nou yo pral parèt devan Senyè a, Senyè a. 18 Piga nou ofri san bèt nou ofri bay Bondye a ak pen ki fèt ak ledven, ni khelev (grès) viktim mwen an p'ap rete depi lannwit rive nan maten. 19 N'ap pote premye fwi nan premye fwi nan peyi nou an nan kay Senyè a, Bondye nou an. Piga nou kwit jenn ti kabrit la nan lèt ​​manman l'.